Advanced biobased and bioinspired materials - Łódź

Advanced biobased and bioinspired materials - Łódź

Advanced biobased and bioinspired materials - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

 advanced biobased and bioinspired materials

Odkryj kierunek advanced biobased and bioinspired materials w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Advanced Biobased and Bioinspired Materials studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia na kierunku advanced biobased and bioinspired materials w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia. 

 

Uczelnie

W Łodzi advanced biobased and bioinspired materials możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Łódzkiej (Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ, Wydział Chemiczny PŁ).
 

Studia w Łodzi na kierunku advanced biobased and bioinspired materials to studia interdyscyplinarne prowadzone w języku angielskim skupiające się przekazywaniu wiedzy i kształceniu w zakresie rozwijania kompetencji oraz umiejętności związanych z zagadnieniami z zakresu chemii, biologii, fizyki, medycyny oraz nauk technicznych. Program studiów skupia się na dostarczeniu studentom między innymi wiedzy dotyczącej projektowania, metod oraz zastosowania utylizacji oraz projektowania, wytwarzania, a także analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu medycznym oraz biologicznym i ich zastosowaniu. Studia z zakresu advanced biobased and bioinspired materials pozwalają studentom na rozwinięcie i poszerzenie kompetencji lingwistycznych, które są niezwykle potrzebne i cenione na rynku pracy.

Absolwenci studiów w Łodzi na kierunku advanced biobased and bioinspired materials, dzięki zdobytej wiedzy, oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi na takich stanowiskach jak technolodzy czy konstruktorzy biomateriałów i będą mogli znaleźć zatrudnienie w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach, jednostkach o charakterze konsultingowym, badawczo-rozwojowym i innych, które są związane z szeroko rozumianą dziedziną biomateriałów i materiałów funkcjonalnych. 

czytaj dalej wszystko o Advanced biobased and bioinspired materials - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Advanced biobased and bioinspired materials +

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ stopień: (I), czas trwania: 4 lata,
tryb: stacjonarne

Wydział Chemiczny PŁ stopień: (I), czas trwania: 4 lata,
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania na kierunek Advanced Biobased and Bioinspired Materials w Łodzi?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku advanced biobased and bioinspired materials, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Advanced biobased and bioinspired materials w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS W ŁODZI?

Studia w Łodzi na kierunku advanced biobased and bioinspired materials dzięki praktycznemu podejściu do kształcenia studentów, pozwalają na zdobycie kompetencji, które umożliwiają rozpoczęcie pracy w zawodzie.

Studia te uczą między innymi projektowania, a także wytwarzania oraz dokonywania analiz właściwości jakie mają materiały funkcjonalne o znaczeniu zarówno biologicznym, jak i medycznym, dostarczają wiedzy o procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych oraz doboru i kształtowaniu właściwości biomateriałów.

Program studiów skupia się na wykorzystywaniu nowoczesnych metod kształcenia, które oparte są na rozwiązywaniu realnych problemów oraz pracy w grupie.


Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku advanced biobased and bioinspired materials możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne


Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Łodzi na kierunku advanced biobased and bioinspired materials to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu nauk biologicznych, nauk chemicznych, fizycznych oraz wiedzy z zakresu medycyny, oraz rozwijają kompetencje lingwistyczne studentów.

Program studiów dostarcza studentom również wiedzy między innymi z zakresu biochemii, biofizyki, właściwości fizykochemicznych składników polimerowych, nanomateriałów oraz kompozytów polimerowych, które naśladują naturę.

Studenci nauczą się także wykorzystywania nowoczesnych technik do dokonywania syntezy oraz analizy biomateriałów i nanostruktur, dostosowywania zastosowań materiałów biologicznych oraz korzystania z nowych technologii, a także poznają podstawy biznesu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS W ŁODZI?

Studia na kierunku ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Advanced biobased and bioinspired materials w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS W ŁODZI?

Uczelnie w Łodzi kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku advanced biobased and bioinspired materials, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru szeroko rozumianej chemii, fizyki, biologii, medycyny oraz języka angielskiego, mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Łodzi na kierunku advanced biobased and bioinspired materials, posiadając umiejętności związane z projektowaniem zarówno wyrobów medycznych, jak i projektowaniem i wykonywaniem separacji oraz dokonywaniem analiz materiałów o pochodzeniu biologicznym, które są stosowane między innymi w diagnostyce medycznej.

Absolwenci mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak konstruktów biomateriałów, czy też technolog i będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach, jednostkach o charakterze konsultingowym, badawczo-rozwojowym i innych, które są związane z szeroko rozumianą dziedziną biomateriałów i materiałów funkcjonalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku advanced biobased and bioinspired materials:

 • przedsiębiorstwa,
 • konstruktorzy biomateriałów,
 • technolodzy,
 • przemysł paliwowy,
 • jednostki naukowe,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • jednostki badawczo- rozwojowe,
 • przemysł chemiczny,
 • w sektorze nowoczesnych technologii,
 • jednostki konsultingowe i certyfikujące.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Advanced biobased and bioinspired materials Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Advanced biobased and bioinspired materials Łódź studia stacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

energetyka
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia