Analityka chemiczna - Łódź

Analityka chemiczna - Łódź

Analityka chemiczna - Łódź

Studia w Łodzi

analityka chemiczna

Odkryj kierunek analityka chemiczna w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Analityka chemiczna studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku analityka chemiczna to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice Łódzkiej w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Analityka chemiczna - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek analityka chemiczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Analityka chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Analityka chemiczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka chemiczna?

Studia w Łodzi na kierunku analityka chemiczna cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów i studentów. Jeśli chcesz prawidłowo przejść przez proces rekrutacji, warto zapoznać się z wymogami ustalanymi indywidualnie przez konkretne uczelnie, oferujące kształcenie w ramach studiów chemicznych.

Prócz przedmiotów obowiązkowych, warto zdawać także te kierunkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka chemiczna w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA CHEMICZNA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

ANALITYKA CHEMICZNA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA CHEMICZNA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU analityka chemiczna W ŁODZI?

Analityka chemiczna to popularny kierunek chemiczny, który pozwoli Ci się wyspecjalizować w badaniach odnoszących się do weryfikowania badania składu wyrobów chemicznych, kosmetycznych i farmaceutycznych oraz próbek środowiskowych i biologicznych.

Poszczególne etapy kształcenia umożliwią Ci zdobycie fachowej wiedzy, obejmującej chemię ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną i matematykę. Poznawane metody analityczne ułatwią odnalezienie się w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów, w monitoringu i ochronie środowiska.

Nowoczesna propozycja kształcenia jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania rynku pracy, który coraz częściej poszukuje specjalistów w zakresie rozpoznawania zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby i żywności.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analityka chemiczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku analityka chemiczna w Łodzi realizowane są w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. W zależności od wybranej uczelni pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, lub studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku.

Studia drugiego stopnia mogą trwać półtora roku lub dwa lata i kończą się tytułem magistra/magistra inżyniera. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Uczelnie w Łodzi umożliwiają kształcenie w zakresie analityki chemicznej przede wszystkim w trybie stacjonarnym. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi, dodatkowymi i specjalizacyjnymi oraz praktykami zawodowymi.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci analityki chemicznej zdobywają rzetelne wykształcenie obejmujące wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii oraz metod i procedur badawczych współcześnie stosowanych w naukach chemicznych i im pokrewnych.

W trakcie realizowanych zajęć, które odbywają się zarówno w salach wykładowych, jak i odpowiednio wyposażonych laboratoriach, zapoznasz się z działaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej, sprzętami najnowszej generacji, a także wykorzystywanymi programami użytkowymi.

Studia w Łodzi w zakresie analityki chemicznej nie skupiają się jedynie na teoretycznej stronie kształcenia. Uczelnie duży nacisk kładą na praktyczne obcowanie z pracą w laboratorium, dlatego kładą nacisk na realizowanie praktyk zawodowych.

Z pewnością ułatwi Ci to zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia różnego rodzaju badań, a tym samym prowadzenia obliczeń i oceny poprawności uzyskanych wyników. Nauczysz się również wybierać, przetwarzać i systematyzować informacje.

Zdobywane wykształcenie jest szczególnie ważne w przypadku pracy w laboratoriach badawczych i analitycznych: przemysłowych, ochrony środowiska, kryminalistycznych, farmaceutycznych, sanitarno-epidemiologicznych, rolniczych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU analityka chemiczna W ŁODZI?

Studia na kierunku analityka chemiczna trwają 3 lata lub 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU analityka chemiczna W ŁODZI?

Kierunek analityka chemiczna w Łodzi przygotowuje Cię do samodzielnego prowadzenia badań w laboratoriach analitycznych z zastosowaniem nowoczesnych technik instrumentalnych, spektroskopowych i separacyjnych. Absolwenci z pełną swobodą posługują się nowoczesną aparaturą analityczną, a także opracowują procedury analityczne w specjalistycznych laboratoriach oraz w zakładach branży chemicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku analityka chemiczna:

 • laboratorium przemysłowe
 • laboratorium ochrony środowiska
 • laboratorium farmaceutyczne
 • laboratorium sanitarno-epidemiologiczne
 • laboratorium rolnicze
 • Państwowa Inspekcja Handlowa

Ukończenie pierwszego etapu kształcenia w ramach tego typu studiów chemicznych pozwoli Ci rozpocząć pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, laboratoriach badawczych oraz środowiskowych.

Dalsza edukacja na studiach drugiego stopnia jedynie poszerzy Twoją wiedzę i zwiększy szansę na zawodowy awans. Najpopularniejsze zawody absolwentów analityki chemicznej to: chemik analityk, kontroler jakości, kontroler produkcji, handlowiec. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku analityka chemiczna w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek analityka chemiczna w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Analityka chemiczna w Łodzi?

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ANALITYKA CHEMICZNA - ważne informacje

analityka chemiczna studia

studia chemiczne w Łodzi

studia chemiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki chemiczne w Łodzi

Rozwiń

 

 

Komentarze (0)