Zdrowie publiczne - Bydgoszcz

Zdrowie publiczne - Bydgoszcz

Advertisement

Zdrowie publiczne - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

zdrowie publiczne

Odkryj zdrowie publiczne w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Zdrowie publiczne studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku zdrowie publiczne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Studia na kierunku zdrowie publiczne w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zdrowie publiczne w Bydgoszczy rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | Zdrowie publiczne Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy zdrowie publiczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejCollegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu CM) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Bydgoskiej Szkole Wyższej.

czytaj dalej wszystko o Zdrowie publiczne - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek ZDROWIE PUBLICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zdrowie publiczne?

Jeśli rozważasz studia w Bydgoszczy na kierunku zdrowie publiczne, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne.

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Proces rekrutacyjny jest zróżnicowany i zależy od poziomu i trybu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zdrowie publiczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE W BYDGOSZCZY?

Zdrowie publiczne to niezwykły kierunek medyczny kierowany do osób, które może nie chcą zajmować się stricte leczeniem innych ludzi, a jednak chcą być związane z edukacją i profilaktyką zdrowotną współczesnego świata.

Kompleksowo opracowana propozycja kształcenia umożliwi Ci zdobycie potrzebnych do pracy kompetencji odnoszących się do realizowania programów dotyczących profilaktyki, a także opieki i rehabilitacji psychospołecznej, jak również wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia oraz zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym.

Nauczysz się rozpoznawać biologiczne i środowiskowe uwarunkowania człowieka, a także będziesz mógł/mogła weryfikować zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi pod względem biologicznym, demograficznym, społecznym i psychologicznym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zdrowie publiczne możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Zdrowie publiczne możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się tytułem licencjata. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na licencjacie. Trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim.

Studia medyczne możesz realizować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Zdrowie publiczne to kompleksowo opracowany kierunek medyczny, który umożliwi Ci zdobycie umiejętności odnoszących się stricte do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych działań w szeroko rozumianym życiu społecznym, a także na poziomie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Zdobywana wiedza i kompetencje będą związane z obszarem społeczno-medycznym, promocją zdrowia, edukacją prozdrowotną, nadzorem sanitarno-epidemiologicznym, pomocą społeczną. Dowiesz się, na czym polega organizacja i zarządzanie opieką zdrowotną, a Twoim zawodowym celem stanie się podnoszenie stanu zdrowia i fizycznej sprawności społeczeństwa, także w zakresie interwencji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Rozwiniesz kompetencje kierownicze i menedżerskie, które z pewnością ułatwią zarządzanie ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz wdrażanie i koordynowanie programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Zdrowie publiczne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Zdrowie publiczne w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE W BYDGOSZCZY?

Absolwenci zdrowia publicznego mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Odnajdą się oni zarówno w instytucjach publicznych i niepublicznych, które zajmują się promocją zdrowego stylu życia, jak i w nadzorze sanitarnym czy w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zdrowie publiczne:

  • administracja rządowa samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna
  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach menadżerskich i wykonawczych, na przykład w placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych. Umiejętności kierownicze umożliwią zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, a także podejmowanie działań w marketingu i promocji na rynku medycznym.

Gdzie studiować na kierunku zdrowie publiczne w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Collegum Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Uczelnie na których można studiować kierunek zdrowie publiczne w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek zdrowie publiczne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zdrowie publiczne w Bydgoszczy?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie publiczne Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zdrowie publiczne Bydgoszcz studia stacjonarne

Zdrowie publiczne Bydgoszcz studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zdrowie publiczne w Bydgoszczy

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia