Filologia angielska - Lublin

Filologia angielska - Lublin

Filologia angielska - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Filologia angielska

Odkryj kierunek Filologia angielska w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Filologia angielska studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Filologia angielska w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku anglistyka w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku anglistyka w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | Anglistyka Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Lublinie filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Humanistyczny UMCS) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
W trakcie studiów na kierunku filologia angielska studenci nauczą się języka angielskiego w stopniu zaawansowanym oraz jego wykorzystania w mowie i piśmie. Ponadto poznają kulturę, historię oraz literaturę angielską oraz amerykańską, a także nauczą się analizowania tekstów literackich. Dowiedzą się również, w jaki sposób dokonywać tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego na polski oraz odwrotnie.
Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 13,5 tys. kandydatów. W Lublinie najwięcej kandydatów (ponad 800 osób) chciało studiować filologię angielską w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język angielski, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Wykaz opłat za studia na kierunku filologia angielska w Lublinie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, placówkach oświatowych, szkołach językowych, wydawnictwach, mediach, korporacjach międzynarodowych oraz w biurach tłumaczeniowych.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek anglistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Anglistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku anglistyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język polski

 

Język angielski uchodzi za najbardziej uniwersalny język świata na miarę języka łacińskiego, którym kiedyś także posługiwali się niemal wszyscy. Wiele osób pragnie pogłębiać swoją wiedzę z dziedziny literatury, gramatyki i kultury związanej z mową Szekspira. Liczba miejsc jest ograniczona, a kandydatów bardzo wielu, ponieważ kierunki studiów w Lublinie takie jak filologia angielska to bardzo popularne nauki lingwistycznych. Z tego względu postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Obowiązkowo na poziomie rozszerzonym powinieneś zdawać język angielski. Poza tym weź pod uwagę matematykę, język polski, inny język obcy nowożytny.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską w Lublinie

Studia na kierunku filologia angielska oferuje tylko jedna uczelnia publiczna w Lublinie – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Filologię angielską można studiować jedynie w trybie stacjonarnym.

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku filologia angielska można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w jednej lubelskiej uczelni publicznej – na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie w Lublinie

Niestety w Lublinie żadna ze szkół wyższych nie oferuje kandydatom na filologię angielską możliwości studiowania w trybie niestacjonarnym.

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologii angielskiej w Lublinie

Żadna z lubelskich szkół wyższych nie oferuje kandydatom na studia na kierunku filologia angielska możliwości niestacjonarnej nauki.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety kandydaci na studia w Lublinie nie mogą rozpocząć bezpłatnej nauki niestacjonarnej na filologii angielskiej w tym mieście. Bezpłatną naukę można podjąć na jednej uczelni publicznej w ramach studiów stacjonarnych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku filologia angielska możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jest to komfortowe rozwiązanie zwłaszcza dla studentów, którzy nie mogą pozwolić sobie na dzienny tryb studiów. Pamiętaj jednak o tym, że studia zaoczne są płatne nawet na uczelniach publicznych i nie gwarantują tak rozbudowanego programu kształcenia, jak studia stacjonarne.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Frank Smith stwierdził: „Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze”. W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest niezwykle ważna, ponieważ państwa stają się wielokulturowe i nieustannie współpracują ze sobą na arenie międzynarodowej. Język angielski niczym średniowieczna łacina jest nicią porozumienia z każdym krajem na świecie. Jego znajomość jest więc niezwykle użyteczna.
Kandydaci na studia filologiczne w zakresie języka angielskiego muszą naprawdę interesować się kulturą, historią i polityką krajów anglosaskich lub pragną posiąść tę wiedzę, by umiejętnie ją wykorzystywać. Są to studia zwłaszcza dla pasjonatów. Pamiętaj także, że na kierunek filologia angielska w Lublinie musisz znać podstawy języka angielskiego, które ułatwią Ci funkcjonowanie w całym procesie edukacji, zwłaszcza że na studiach językowych zajęcia odbywają się głównie w języku, którego się uczysz — w tym przypadku w języku angielskim.
 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku filologia angielska w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Program studiów na kierunku filologia angielska w Lublinie skupia się na zajęciach z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa krajów anglosaskich, porusza także kwestie związane z kulturoznawstwem, medioznawstem lub traduktologią. Studenci odbywają kursy, które tematycznie powiązane są z literaturą, filmem, prasą, nowymi mediami, polityką, religią czy życiem codziennym Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych.
Studia filologiczne są bardzo popularne zwłaszcza wśród osób, które pragną rozwijać się lingwistycznie. Obecnie musisz znać język angielski, ponieważ dzięki niemu będziesz mógł porozumieć się z innymi niemal w każdym państwie na świecie. W Lublinie kierunek ten możesz studiować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II czy w Wyższej Szkole Społeczne-Przyrodniczej Wincentego Pola.
 

4. Praca po studiach

Absolwenci studiów filologicznych w Lublinie pracują w biurach tłumaczeniowych, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, szkołach podstawowych i średnich, szkołach językowych, organizacjach turystycznych, placówkach dyplomatycznych oraz instytucjach samorządu lokalnego, w wydawnictwach, redakcjach, działach Public Relations, czasopismach, mediach.
Studenci znajdują zatrudnienie w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych. Są to na przykład: urzędy celne, instytucje międzynarodowe, środki masowego przekazu, organizacje zajmujące się relacjami międzynarodowymi i międzykulturowymi, instytucje kultury, przedsiębiorstwa związane z krajami anglojęzycznymi, urzędy państwowe i samorządowe. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, ponieważ studia lingwistyczne oferują wykształcenie językowe, bardzo cenione w dzisiejszych czasach. 
 
5. Program studiów i przedmioty
Filologię angielską możesz realizować w języku polskim i języku angielskim jako wykładowym. Studenci tego typu studiów otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu literatury, kultury, historii krajów anglosaskich i języka angielskiego.
 
W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • historia literatury amerykańskiej po 1945 roku,
 • literatura brytyjska XIX i XX wieku,
 • PNJA praca z tekstem i konwersacje,
 • morfo-składnia i semantyka
 • i wiele innych.

 

Program studiów nastawiony jest także na kursy z zakresu kulturoznawstwa i wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego. W ramach praktycznej nauki języka angielskiego rozwijana jest umiejętność sprawnej komunikacji w języku angielskim, czytania tekstów oraz rozumienia procesów kulturowych i społecznych. Na drugim roku studenci wybierają specjalności, które kształcą ich w obszarze literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, medioznawstwa i traduktologii. Oferty specjalizacji się zmieniają i zależą od zainteresowania studentów. Warto śledzić je na stronach uczelni w Lublinie.
Studia filologiczne pozwalają zgłębiać wiedzę z literatury, filmu, telewizji, prasy, polityki, nowych mediów i życia codziennego krajów anglosaskich. Kształtują także umiejętności rozpoznawania, analizowania i interpretowania historii i współczesności Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych bazując na wiedzy z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej. Absolwenci mogą poszczycić się znajomością języka przynajmniej na poziomie C1, a także rozwijają język angielski specjalistyczny w zakresie biznesu.
Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Studia na kierunku Filologia angielska w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Studia w Lublinie na kierunku filologia angielska mają tylko jeden etap. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia on podstawową i niezbędną wiedzę, która umożliwia podjęcie pracy już po pierwszym etapie.

Anglistyka w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku filologia angielska w Lublinie?

Absolwenci kierunku filologia angielska w Lublinie znajdują zatrudnienie w organizacjach turystycznych, biurach tłumaczeniowych, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, szkołach podstawowych i średnich, wydawnictwach, redakcjach, działach Public Relations, czasopismach, mediach, placówkach dyplomatycznych oraz instytucjach samorządu lokalnego.
Absolwenci pracują w charakterze nauczyciela języka angielskiego w szkołach publicznych, szkołach języka angielskiego czy też miejscach prywatnych, oferujących szkolenia językowe. Wiele osób znajduje zatrudnienie w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych, jak biura tłumaczeń, urzędy celne, biura turystyczne, instytucje międzynarodowe), w środkach masowego przekazu, instytucjach kultury czy też organizacjach zajmujących się relacjami międzynarodowymi i międzykulturowymi, w instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi, urzędach państwowych i samorządowych.
Studenci studiów filologicznych, którzy opanowują zakres języka angielskiego i zapoznają się z kulturą i życiem politycznym krajów anglosaskich, pracują w międzynarodowych środowiskach biznesowych, instytucjach edukacyjnych, agencjach reklamowych, przy produkcjach telewizyjnych i filmowych, w domach mediowych. Pracują oni zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w kraju i za granicą. Niejednokrotnie otwierają własne działalności gospodarcze.
Absolwenci znajdują stabilne zatrudnienie w niemal każdej branży czy sektorach przemysłowych. Umiejętności językowe są niezwykle cenione w dzisiejszych czasach, a zapotrzebowanie na poliglotów wciąż wzrasta. Studia z zakresu filologii angielskiej to bardzo dobra opcja dla osób, które pragną uatrakcyjnić swoją pozycję na rynku pracy i wyspecjalizować się w kolejnych dziedzinach z zakresu dydaktyki czy tłumaczeń językowych, a także pracy w środkach masowego przekazu każdego rodzaju — w radiu, telewizji, Internecie czy prasie.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia agnielska, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 105 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są odgórnie przez poszczególne uczelnie – dzieje się tak samo na filologii angielskiej.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci? Rekrutacja na studia opiera się na konkursie świadectw maturalnych. Na jego podstawie tworzona jest lista rankingowa osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na filologię angielską to: język angielski oraz język polski.

Limity miejsc na kierunku filologia angielska w Lublinie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 105

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Filologia angielska w Lublinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. W przypadku studiów niestacjonarnych niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna – studia niestacjonarne są płatne.

Warto pamiętać, że ceny mogą się różnic na poszczególnych uczelniach. Przyszli studenci mają również możliwość rozłożenia czesnego na raty.  

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych uczelni.  

Ceny studiów na kierunku filologia angielska w Lublinie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na filologię angielską w Lublinie z pewnością nie mogą doczekać się ogłoszenia wyników rekrutacji. Kiedy można spodziewać się opublikowania list osób zakwalifikowanych?

Daty opublikowania list ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Kandydaci informację o przyjęciu na studia będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK, gdzie można znaleźć informacje takie jak zajęte miejsce oraz ilość.   

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po zarejestrowaniu się na filologię angielską, kandydaci, którzy znaleźli się na liście osób zakwalifikowanych, muszą dostarczyć dokumenty, które są potwierdzeniem uzyskanych punktów na egzaminie maturalnym. 

Jak i gdzie złożyć dokumenty rekrutacyjne? , aby kandydaci osobiście składali dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjne. Dla osób, które w wyznaczonym terminie nie będą mogły osobiście dostarczyć dokumentów istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Trzeba pamiętać, aby dokumenty były kompletne oraz w odpowiedniej formie. Niezbędne może okazać się również zdjęcie w formie takiej jak m.in. do dowodu czy legitymacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Rekrutacja na filologię angielską w Lublinie opiera się na dwóch etapach. Pierwszym etapem rekrutacji na uczelnie jest rejestracja na stronie internetowej, a kolejnym złożenie dokumentów przez kandydata – gwarantuje to również znalezienie się na liście studentów.

Uczelnie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej. Na złożenie kompletu dokumentów kandydaci na filologię angielską mają około kilku dni.   

Co w przypadku niedostarczenia dokumentów? Jeśli kandydat spóźni się z dostarczeniem dokumentów, istnieje ryzyko skreślenia z listy studentów. Może tak się również wydarzyć w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie – dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę.  

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek anglistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Filologiczny UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Lublinie?

Studia na kierunku filologia angielska w Lublinie to bardzo inspirujące i przydatne studia humanistyczne. W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego jest niezbędna i bardzo ceniona wśród wielu pracodawców. Nie każdy ma jednak kompetencje językowe lub nie wszyscy potrzebują kształcenia językowego w tak szerokim zakresie, jaki oferują studia tego typu. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy masz predyspozycje językowe?
 • Czy interesujesz się historią i kulturą krajów anglosaskich?
 • Czy nie masz problemów z zawieraniem kontaktów międzykulturowych?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, warto rozważyć studia lingwistyczne z językiem angielskim. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Właśnie dlatego musisz zadbać o jak najlepsze przygotowanie do egzaminów maturalnych. Obowiązkowo musisz zdać na wysokim poziomie, najlepiej rozszerzonym, język angielski. Poza tym warto wziąć pod uwagę inny język obcy nowożytny, język polski czy matematykę. Dodatkowe punkty zapewni Ci także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w olimpiadach z języków nowożytnych, zwłaszcza w Olimpiadzie z Języka Angielskiego.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu najpotrzebniejszych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, kserokopii dowodu osobistego, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Może Cię czekać także rozmowa wstępna, która zweryfikuje Twój poziom językowy. Szczegółowe informacje, odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego, znajdziesz na stronie uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

filologia angielska studia

filologia angielska studia online

studia filologiczne w Lublinie

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Lublinie?

Filologia angielska cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia językowe.

Marlena, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyznała:

Pasja do języka angielskiego narodziła się w moim przypadku przez filmy i seriale. Zapragnęłam nauczyć się tego języka w jak najwyższym stopniu, by móc pracować przy tłumaczeniach nie tylko filmowych, ale i na przykład wydawniczych. Język angielski jest teraz językiem uniwersalnym. Jego znajomość naprawdę się opłaca.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Lublin studia i stopnia

Anglistyka Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Anglistyka Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku anglistyka w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki filologiczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia