Ochrona środowiska - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Ochrona środowiska

Odkryj kierunek Ochrona środowiska w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Ochrona środowiska studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskie, których program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistra.

Studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 19 września 2022 r. | Ochrona środowiska Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Lublinie ochronę środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Biologii Środowiskowej UP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci kierunku ochrona środowiska zdobędą wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, biologicznych oraz ekologii. Przede wszystkim nauczą się podejmowania działań związanych z z ochroną środowiska naturalnego. Ponadto poznają zasady racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz nauczą się wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu krajobrazu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4600 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie >
 
Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, firmach projektowych, przemyśle rolniczym, jednostkach administracji publicznej oraz w samorządach terytorialnych.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak ochrona środowiska cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, dlatego musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: język obcy nowożytny, wos, biologia, chemia, geografia, fizyka i astronomia, informatyka czy matematyka. Dodatkowe punkty zapewni Ci także udział w konkursach i olimpiadach. Z wymogami rekrutacyjnymi szczegółowo możesz zapoznać się na stronach uczelni w Lublinie.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku ochrona środowiska możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli planowałeś studia w formie regularnych spotkań, które wiążą się z systematyczną nauką, warto wziąć pod uwagę tryb dzienny. Jeśli jednak nie masz możliwości, by realizować tryb stacjonarny, warto rozważyć studia zaoczne i spotkania w trybie weekendowym. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Marek Wąsowicz, tłumacząc, skąd wzięła się ochrona środowiska, wyjaśnił: „Bezpośrednią przyczyną jej powstania jest coraz bardziej widoczne i narastające zagrożenie bytu zwiększającej się w zawrotnym tempie ludności Ziemi. Towarzyszy temu degradacja środowiska naturalnego, wywołana m.in. coraz szerszą skalą działalności gospodarczej człowieka". Kierunek ochrona środowiska według Wąsowicza ma zajmować się racjonalnym gospodarowaniem zasobami środowiska naturalnego. Jest to jeden z najważniejszych kierunków studiów ostatnich lat.
Kandydaci na tego typu studia przyrodnicze muszą interesować się naukami ścisłymi i mieć duszę ekologa, który nieustannie chce walczyć o środowisko i neutralizować jej zanieczyszczenia. Jeśli odnajdujesz w sobie tego typu predyspozycje, ten kierunek może być idealny dla Ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku ochrona środowiska to jedne z najważniejszych studiów przyrodniczych, skupiają bowiem uwagę na ekologii całego globu. W Lublinie studia tego typu możesz realizować na Uniwersytecie Przyrodniczym. Jest to kierunek interdyscyplinarny, zawiera w sobie wiedzę z zakresu przyrody, środowiska, techniki, rolnictwa czy leśnictwa.
 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku ochrona środowiska w Lublinie znajdują zatrudnienie w przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, firmach projektowych i konsultingowych, samorządach terytorialnych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, administracji (również w administracji rządowej), dyrekcjach i zarządach obszarów chronionych, organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną, a także w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, jakość środowiska i kontrolę stanu środowiska (na przykład Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska).
Studia te zapewniają wiedzę z zakresu odnowy środowiska, ekosystemu czy bioremediacji. Zapewniają wiele możliwości pracy, a absolwenci mogą pracować także w biurach planistyczno-uranistycznych, w laboratoriach, jak również w firmach konsultingowych czy doradczych.
 
5. Program studiów i przedmioty
Program kształcenia opiera się na przedmiotach z zakresu ekologii, biologii, fizyki i chemii.
 
W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • meteorologia i klimatologia,
 • chemia z elementami inżynierii procesowej,
 • monitoring środowiska,
 • technologie bioenergetyczne,
 • techniki ochrony i obrony ekosystemów lądowych
 • i wiele innych.

 

Studia przyrodnicze w Lublinie przewidują szereg ciekawych specjalności, na przykład: ochrona zasobów faunistycznych, zarządzanie zasobami wód i torfowisk, ochrona i kształtowanie krajobrazu, proekologiczne systemy produkcji żywności. Utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowań i zapotrzebowania studentów. Zweryfikuj poszczególne oferty zamieszczone na stronach internetowych ośrodków akademickich w Lublinie.
Absolwenci kierunku ochrona środowiska w Lublinie potrafią diagnozować procesy zachodzące w przyrodzie i to, jaki człowiek ma wpływ na środowisko. Zapoznaje się z podstawowymi procesami technologicznymi, zwłaszcza takimi, które są przyjazne środowisku. Rozwijają umiejętności prowadzenia prac badawczych, prac monitorowanych zarówno w laboratoriach, jak i w terenie, a także prac projektowych. Dbają także o bezpieczeństwo badań i efektywne działania, odnoszące się również do pracy w grupie. Studia w zakresie ochrony środowiska to kierunek interdyscyplinarny, zapewniający nieustający rozwój i wiele możliwości zatrudnienia.
Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Lublinie, trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).
Studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia te możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa siedem lub osiem semestrów i kończy się egzaminem inżynierskim. Studia inżynierskie zapewniają niezbędną wiedzę do podjęcia pracy już po ich ukończeniu.
Stopień drugi to studia magisterskie, które uzupełniają wiedzę z zakresu studiów inżynierskich, trwają trzy lub cztery semestry i kończą się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia mogą rozpocząć także absolwenci innych kierunków przyrodniczych. Uczelnie w Lublinie oferują kierunek ochrona środowiska także w formie studiów podyplomowych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

Ochrona środowiska w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Absolwenci zajmują się diagnozowaniem procesów zachodzących w przyrodzie oraz weryfikują, jak człowiek wpływa na środowisko. Dzięki temu z powodzeniem znajdują zatrudnienie w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, jakość środowiska i kontrolę stanu środowiska (na przykład Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), w przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, firmach projektowych i konsultingowych, samorządach terytorialnych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, administracji (również w administracji rządowej), dyrekcjach i zarządach obszarów chronionych, organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.
Absolwenci podejmują pracę w biurach planistyczno-urbanistycznych, instytucjach planowania przestrzennego, instytucjach zarządzania mieniem komunalnym, pracowniach projektowych, instytucjach projektujących systemy ochrony wód i gleby, organach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w firmach konsultingowych. Studenci przygotowywani są do pełnienia funkcji planistów, urbanistów, specjalistów od ochrony środowiska i rekultywacji terenu, specjalistów do spraw rozwoju regionalnego i wiele innych. Potrafią także odnaleźć się w pracy laboratoryjnej czy terenowej, mogą rozporządzać zasobami przyrody w działach zakładów przemysłowych i instytucji gospodarki komunalnej.
Kierunek ochrona środowiska w Lublinie kształci specjalistów w swojej dziedzinie, na których zapotrzebowanie nieustannie wzrasta. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu odnowy środowiska, ekosystemu, bioremediacji, zajmują się również nadzorowaniem gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie. Możliwości pracy jest bardzo wiele, stąd niesłabnące zainteresowanie tym kierunkiem.

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UP w Lublinie. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4600 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Każda z uczelni w Lublinie określa ilość osób, jaką może przyjąć na poszczególne kierunki studiów. Podobnie jedzie się w przypadku ochrony środowiska. Jak wyglądają limity miejsc na ten kierunek studiów?  

Aby zostać studentem kierunku ochrona środowiska w Lublinie należy wziąć udział w rekrutacji, która opiera się na konkursie świadectw. Na podstawie wyników maturalnych kandydatów powstaje lista osób zakwalifikowanych. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na ochronę środowiska w Lublinie, to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska w Lublinie:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Biologii Środowiskowej): 30

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Ochrona środowiska w Lublinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei inną opcją są studia niestacjonarne. Są one płatne niezależnie od typu uczelni. Studia niestacjonarne realizowane są w czasie weekendowych zjazdów, dzięki czemu studenci mają wolne od poniedziałku do piątku. 

Cena za czesne ustalana jest przez poszczególne uczelnie, które umożliwiają rozłożenie kwoty na raty.

Ceny studiów na kierunku ochrona środowiska w Lublinie:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Biologii Środowiskowej): 4600 zł    

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci, którzy aplikowali na ochronę środowiska w Lublinie muszą czekać zwykle około kilku tygodni, aby poznać decyzję o dostaniu się na studia.   

Uczelnie, także te w Lublinie, ustalają własny indywidualny termin opublikowania listy. Informacje o wyniku można znaleźć w systemie IRK, gdzie można znaleźć takie informacje jak liczba uzyskanych punktów, a także zajęte miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Biologii Środowiskowej): do 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023) 

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na ochronę środowiska w Lublinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Należy złożyć je osobiście, jednak istnieje również możliwość wysłania ich pocztą.

Jakie dokumenty kandydaci powinni zabrać? Są to m.in. świadectwo maturalne, zaświadczenie, podanie, a także zdjęcie do legitymacji. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.   

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Ostatnim etapem rekrutacji po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na ochronę środowiska, jest składanie dokumentów. Jak to zrobić?

Kandydaci, którzy dostali się na ochronę środowiska w Lublinie, na dostarczenie kompletu dokumentów mają zwykle kilka dni. Ważne, aby dostarczyć wszystkie dokumenty, w prawidłowej formie, a co ważniejsze w terminie bowiem niedopatrzenie ze strony kandydata może skutkować wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.  

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Biologii Środowiskowej): od 14.07.2022 do 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Biologii Środowiskowej UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Lublinie?

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o zanieczyszczeniu naszej planety, dlatego media tak duży nacisk kładą na uświadomienie ludziom tego, jak ważna jest ekologia. Ochrona środowiska pomaga zadbać o wody, gleby, a nawet powietrze. Jest to kierunek dla pasjonatów, którzy chcą poświęcić życie na walkę o bezpieczeństwo ziemi. Nim zdecydujesz o podjęciu tego typu studiów przyrodniczych, zastanów się:
 • Czy w przyszłości chcesz zajmować się środowiskiem i jego ochroną?
 • Czy Twoim życiowym celem jest podjęcie działalności ekologicznej w skali nie tylko krajowej, ale globalnej?
 • Czy masz predyspozycję do nauki przedmiotów ścisłych?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Właśnie dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a są to: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, język obcy nowożytny. Dodatkowych punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zdobywają najwyższe wyniki. Zastanów się nad udziałem na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Biologicznej czy Olimpiadzie z języka obcego nowożytnego.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje zazwyczaj świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

ochrona środowiska studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Lublinie?

Kierunek ochrona środowiska w Lublinie to studia bardzo rozwijające, zapewniające wiele możliwości pracy.

Amelia, studentka trzeciego roku studiów inżynierskich, stwierdziła:

Dbanie o życie ziemi jest niezwykle ważne. Myślę, że od zawsze czułam do tego powołanie. Należy uświadomić społeczeństwu, że jest to nasz glob to nasz wspólny dom, a jego zanieczyszczenie to nasz wspólny problem. Bardzo zachęcam do pogłębiania swojej wiedzy w tym kierunku.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Lublin studia i stopnia

Ochrona środowiska Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Lublin studia stacjonarne

Ochrona środowiska Lublin studia niestacjonarne

Kierunki ochrona środowiska w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia