Animacja kultury - Lublin

Studia w Lublinie

animacja kultury

Odkryj kierunek animacja kultury w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Animacja kultury studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku animacja kultury to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku animacja kultury w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku animacja kultury w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | Animacja kultury Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Opis kierunku

Studia w Lublinie na kierunku animacja kultury to studia interdyscyplinarne skupiające się na rozwijaniu umiejętności i przekazywaniu wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w połączeniu z pedagogiką. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu nauk o wychowaniu i kulturze współczesnej i kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności miękkich takich jak na przykład kreatywność, umiejętność motywowania, pobudzania do działania i inspirowania. Studenci w trakcie nauki zdobędą również wiedzę i potrzebne umiejętności dotyczące różnorodnych metod związanych z wykorzystywaniem zdobyczy kultury w animacji dzieci, młodzieży czy osób dorosłych i innych kompetencji niezbędnych do wykonywania w przyszłości zawodu związanego z animacją kultury.

 

Praca po studiach

Absolwenci z zakresu animacji kultury, dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w instytucjach związanych z kulturą, muzeach, domach kultury czy galeriach sztuki. Specjaliści z obszaru animacji kultury będą mogli również pracować w sektorze edukacji, prowadzić efektywne warsztaty lub zajęciach charakteryzujące się holistycznym podejściem i skupiające się na rozwoju w obszarze nauczania i sztuki. 

czytaj dalej wszystko o Animacja kultury - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek animacja kultury

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Animacja kultury stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku animacja kultury

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek animacja kultury w Lublinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku animacja kultury, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku animacja kultury:

  •  język obcy,
  •  język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Animacja kultury w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku animacja kultury w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku animacja kultury skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Jest to propozycja kształcenia dla osób kreatywnych, pełnych pomysłów, chcących promować ciekawe inicjatywy, kulturę i posiadających zdolności organizacyjne i przywódcze.

Studenci nauczą się między innymi prowadzenia zajęć edukacyjnych, wykorzystując przy tym nowoczesne metody dydaktyczne i edukacyjne, a także poznają zagadnienia i zdobędą odpowiednie kwalifikacje z obszaru marketingu oraz zarządzania co również poszerzy ich możliwości zawodowe.

Program studiów kładzie również nacisk za rozwijanie zdolności artystycznych studentów i wykształcenie kompetencji z zakresu fotografii, rytmiki oraz reżyserii teatralnej. 

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku animacja kultury możemy podzielić na:

 Typ:

  •  Studia I stopnia (licencjackie)
  •  Studia II stopnia (magisterskie)

 Tryb:

  •  studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Animacja kultury to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu nauk pedagogicznych i humanistycznych. 

Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w rozwijających wykładach, warsztatach praktycznych i szerokiej ofercie zajęć teoretycznych i ćwiczeń.

Program studiów dostarcza między innymi wiedzę z zakresu edukacji kulturalnej, psychologii osobowości i twórczości oraz marketingu sztuki.

Studenci zdobędą również specjalistyczną wiedzę pedagogiczną i rozwiną kompetencje z obszaru nauk artystycznych i zapoznają się z historią teatru, filmu oraz teorią dotyczącą zagadnień z dziedziny fotografii, oraz innych sztuk wizualnych.

Ile trwają studia na kierunku animacja kultury w Lublinie?

Studia na kierunku animacja kultury trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Animacja kultury w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku animacja kultury w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku animacja kultury, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru pedagogiki i twórczości, oraz marketingu sztuki mają wiele możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę w instytucjach kultury, teatrach, muzeach czy domach kultury.

Specjaliści z zakresu animacji kultury mogą również znaleźć pracę w szkołach, domach opieki społecznej czy agencjach artystycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku animacja kultury:

  •  pracownik prywatnych agencji, biur czy galeriach zajmujących się działalnością        kulturalną i oświatową,
  •  pracownik administracji państwowej zajmujących się działalnością kulturową,
  •  pracownik firmy zajmującej się działalnością animacyjną,
  •  pracownik państwowych instytucji kultury,
  •  pracownik placówek oświatowych.

Gdzie studiować na kierunku animacja kultury w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek animacja kultury:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek animacja kultury:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek animacja kultury w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Animacja kultury Lublin studia i stopnia

Animacja kultury Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Animacja kultury Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku animacja kultury w Lublinie

Studia I stopnia

Kierunki humanistyczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Animacja kultury w miastach

Nadchodzące wydarzenia