Filozofia - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

filozofia

Odkryj kierunek filozofia we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Filozofia studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku filozofia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku filozofia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filozofia w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 27 września 2023 r. | Filozofia Wrocław - terminy rekrutacji >

Uczelnie

We Wrocławiu filozofię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Społecznych UWR).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku filozofia oferują poznanie istotnych zagadnień z zakresu takich dziedzin, jak historia filozofii, logiki czy etyki. Osoby, które zdecydują się na wybór tego kierunku, dowiedzą się też więcej na temat miejsca, jakie filozofia zajmuje w kulturze. Ponadto nabędą umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji rozmaitych tekstów – nie tylko filozoficznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w mediach, wydawnictwach, instytucjach kultury, a także w agencjach reklamowych.

czytaj dalej wszystko o Filozofia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek FILOZOFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filozofia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filozofia we Wrocławiu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filozofia:

 • dowolny przedmiot,
 • filozofia,
 • język obcy,
 • język polski.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku filozofia mogą ubiegać się osoby, które legitymują się dyplomem licencjata, inżyniera, magistra, lub równorzędnym. Kandydaci przyjmowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filozofia w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku filozofia we Wrocławiu?

Filozofowie na całym świecie od setek lat próbują rozwiązać rozmaite problemy natury moralnej i znaleźć odpowiedzi na jedne z najtrudniejszych pytań w historii ludzkiej. Stawiają pytania o rzeczywistość, o teorię bytu, o wartości i moralność, a także o to, co jest dobre, a co złe. Jeśli więc chciałbyś dołączyć do grona najwybitniejszych myślicieli oraz poznać teorie filozoficzne mówiące o tym, jak powinno przeżyć się życie poprawnie, jak się uczyć czy jakim być człowiekiem, to studia na kierunku filozofia mogą okazać się stworzone właśnie dla Ciebie.

Tematyka zajęć będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych, dzięki czemu zyskasz szansę na zdobycie wszechstronnego wykształcenia w tym obszarze. Co ważne, w programie kształcenia na studiach drugiego stopnia przewidziano ciekawą specjalizację – studia nad religiami i dialogiem międzykulturowym. Pozwoli Ci ona zdobyć rozbudowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zarówno w zakresie filozofii religii, filozofii kultury i filozofii politycznej, jak również zasad i składników postępowania mediacyjnego oraz mechanizmów powstawania, eskalacji i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów na tle religijnym oraz kulturowym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filozofia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku filozofia studenci wykształcą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się zarówno stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, jak również logicznego, ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji oraz krytycznej analizy rzeczywistości. Co więcej, pod okiem doświadczonej kadry akademickiej studenci zdobędą też szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie literaturoznawstwa oraz historii filozofii, etyki czy logiki. Nabędą też znajomości rozmaitych systemów religijnych i politycznych.

 

Ile trwają studia na kierunku filozofia we Wrocławiu?

Studia na kierunku filozofia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filozofia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku filozofia we Wrocławiu?

Jako absolwent studiów na kierunku filozofia będziesz posiadał zestaw cech i kompetencji, który umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Twoja umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów oraz rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwoli Ci na znalezienie zatrudnienia praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Z powodzeniem odnajdziesz się w pracy w takich miejscach, jak m.in. wydawnictwa, instytucje kulturalne czy agencje reklamowe.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filozofia:

 • wydawnictwa,
 • media,
 • doradztwo,
 • instytucje kulturalne,
 • agencje reklamowe.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filozofia Wrocław studia i stopnia

Filozofia Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filozofia Wrocław studia stacjonarne

Filozofia Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filozofia w Mieście wrocławiu

Studia II stopnia

Kierunki humanistyczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia