Filozofia - Poznań

Filozofia - Poznań

Studia na kierunku filozofia w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku filozofia

22.01.2024

Filozofia studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Filozofia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Filozofia - Poznań
Studia na kierunku filozofia w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filozofia w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | Filozofia Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Poznaniu 2024/2025 na kierunku filozofia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filozoficzny UAM).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku filozofia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu m.in. historii filozofii, problemów filozoficznych i bieżących trendów w humanistyce, a także umiejętności rozwiązywania złożonych i niestandardowych problemów. Studenci uczą się identyfikować, analizować i referować problemy etyczne związane z szeroko rozumianymi kwestiami społecznymi i naukowymi. Program kształcenia przewiduje realizację przedmiotów takich jak m.in. etyka, ontologia, epistemologia, metafizyka czy estetyka. 

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu na kierunku filozofia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, w instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych czy w szkolnictwie. Doskonale odnajdą się również w pracy w szeroko pojętych mediach oraz w wydawnictwach i reklamie. Warto wspomnieć, że znajdą oni zatrudnienie wszędzie tam, gdzie liczy się zdolność kreatywnego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Poznaniu na kierunek Filozofia, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Filozofia:

 • język polski,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia muzyki,
 • historia sztuki,
 • matematyka,
 • WOS,
 • wiedza o tańcu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOZOFIA?

Filozofia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Poznaniu, adresowany przede wszystkim do osób, które chcą zgłębiać różne dziedziny filozofii i zdobyć wiedzę na temat współczesnych i klasycznych problemów filozoficznych. Program studiów zakłada, że studenci tego kierunku zdobędą wiedzę z zakresu różnych działów filozofii, historii filozofii oraz klasycznych problemów filozoficznych.

Kierunki studiów w Poznaniu takie jak Filozofia dają studentom także możliwość zdobycia umiejętności rozwiązywania niestandardowych i złożonych problemów, a także reagowania adekwatnie na zmieniające się uwarunkowania polityczne, społeczne czy kulturowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filozofia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filozofia dają studentom możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu różnych działów filozofii, m.in. ontologii czy filozofii przyrody oraz umiejętności wykorzystania wiedzy specjalistycznej do rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Studenci tego kierunku mogą także zapoznać się z zagadnieniami z zakresu logiki formalnej, językoznawstwa ogólnego czy współczesnych dylematów moralnych.

Studia na kierunku Filozofia dają również studentom możliwość zapoznania się z historią różnych nurtów filozofii, np. Dalekiego Wschodu, angielskiej i amerykańskiej czy niemieckiej.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Poznaniu na kierunku Filozofia: filozofia kultury, historia filozofii antycznej czy etyka decyzji i działań.

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek filozofia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filozoficzny UAM) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOZOFIA?

Studia na kierunku Filozofia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filozofia w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOZOFIA

Studia na kierunku Filozofia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kultury, jednostkach administracji samorządowej i rządowej lub na rynku wydawniczym. Mogą także znaleźć zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, sektorze trenerskim czy działach public relations.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filozofia:

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • instytucje kultury,
 • rynek wydawniczy,
 • media,
 • organizacje pozarządowe,
 • sektor trenerski,
 • public relations.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filozofia Poznań studia i stopnia

Filozofia Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filozofia Poznań studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filozofia w Poznaniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Filozofia w Poznaniu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia