Filozofia - Kraków
Dodaj do ulubionych

09.05.2023

Filozofia studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filozofia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku filozofia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie filozofię możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Filozoficzny UJ), Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (UPJP2) oraz Akademii Ignatianum (wyższa uczelnia katolicka z prawami państwowymi)
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filozofia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. historii filozofii, różnych kierunków i szkół filozofii czy etyki.
 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Filozofia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kulturalnych, wydawnictwach czy instytucjach samorządowych i rządowych.

 

czytaj dalej wszystko o Filozofia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FILOZOFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filozofia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Filozofia, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie, średnią ocen ze studiów lub wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filozofia:

 • język polski,
 • język obcy,
 • przedmiot dodatkowy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOZOFIA?

Filozofia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie, adresowany przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę, a także kompetencje społeczne takie jak np. krytyczna argumentacja, analiza myśli czy dialog i rozwiązywanie konfliktów.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Filozofia dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filozofia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filozofia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie filozofii w połączeniu z innymi naukami, np. etyką, logiką, estetyką czy politologią i naukami przyrodniczymi. Program studiów zakłada również, że studenci zapoznają się z historią filozofii na przestrzeni wieków, zdobędą wiedzę z logiki, filozofii społecznej, filozofii poznania czy filozofii przyrody.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą też np. zapoznać się z kompetencjami coacha, narzędziami coachingowymi i etyką środowiska naturalnego, zdobyć wiedzę z zakresu antropologii przyrodniczej i kulturowej czy filozoficzno-światopoglądowymi kontekstami współczesnej ewangelizacji. Mogą także zdobyć umiejętność analizy i interpretacji tekstów filozoficznych, zapoznać się z zagadnieniami z zakresu psychologii poznawczej, filozofii nauki i umysłu czy zdobyć umiejętność interpretacji tekstów etycznych. Mają również możliwość zapoznania się ze średniowieczną scholastyką i relacją chrześcijaństwa do myśli nowożytnej.

Program studiów zakłada, że w toku studiów studenci zapoznają się z takimi gałęziami filozofii jak np. filozofia czasu i przestrzeni, kultury, nierówności, informacji, złożoności czy języka.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Filozofia: współczesne metafizyki nieklasyczne, eksperymenty w filozofii, bioetyka i etyka środowiskowa.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOZOFIA?

Studia na kierunku Filozofia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filozofia w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOZOFIA

Studia na kierunku Filozofia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kulturalnych, redakcjach, wydawnictwach, działach human resources, muzeach, jednostki administracji samorządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filozofia:

 • instytucje kulturalne,
 • redakcje,
 • wydawnictwa,
 • działy human resources,
 • muzea,
 • jednostki administracji samorządowej.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filozofia Kraków studia i stopnia

Filozofia Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filozofia Kraków studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia