Mechanika i budowa maszyn - Częstochowa

Mechanika i budowa maszyn - Częstochowa

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Mechanika i budowa maszyn - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Częstochowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Częstochowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 17 lipca 2023 r. | Mechanika i budowa maszyn Częstochowa - terminy rekrutacji >

Mechanika i budowa maszyn należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 8 tys. kandydatów.
 

Uczelnie

W Częstochowie mechanikę i budowę maszyn możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Częstochowskiej (PCZ) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia z mechaniki i budowy maszyn charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn: automatyzacja procesów wytwarzania i robotykainżynieria samochodowakomputerowe projektowanie maszyn i urządzeńprzetwórstwo tworzyw polimerowychspawalnictwo... specjalności na mechanice i budowie maszyn w Częstochowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Mechanika i budowa maszyn to bardzo atrakcyjna propozycja edukacyjna, którą chciałoby zgłębiać wielu przyszłych studentów. Jednak tylko niektórzy z nich otrzymają szansę na rozpoczęcie opisywanego kierunku studiów. Aby dostać się na Mechanikę i budowę maszyn w Częstochowie, musisz dysponować dobrze ugruntowaną wiedza i umiejętnościami z zakresu przedmiotów ścisłych, a następnie udowodnić je na egzaminie maturalnym, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Przedmiotami wiodącymi dla tego kierunku są: matematyka, fizyka, informatyka, język angielski, geografia.

Żeby być na bieżąco z aktualnymi ustaleniami rekrutacyjnymi, staraj się regularnie zaglądać na stronę internetową Politechniki Częstochowskiej i zasięgać wszystkich niezbędnych informacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie

Uczelnie w Częstochowie starają się zadbać o komfort zdobywania wiedzy każdego swojego studenta, dlatego proponują rozpoczęcie niektórych kierunków studiów w ramach trybu stacjonarnego i zaocznego. Mechanika i budowa maszyn nie stanowi w tym przypadku wyjątku. To, na jaki tryb się zdecydujesz, będzie determinowało organizację całego czasu w trakcie trwania wszystkich lat akademickich.

Jeżeli nie boisz się konkurencji i pragniesz sukcesywnie zdobywać szeroką wiedzę kierunkową, zdecydowanie powinieneś rozważyć rozpoczęcie studiów stacjonarnych. Umożliwią ci one nie tylko systematyczny cykl kształcenia, ale również uniknięcie konieczności opłacania każdego semestru nauki.

Decydując się na tryb niestacjonarny, zwany również zaocznym, zobowiązujesz się do kształcenia weekendowego, podczas całodziennych zjazdów, które odbywają się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie. Musisz pamiętać o zorganizowaniu koniecznej do opłacania każdego semestru nauki sumy pieniędzy – w innym wypadku zostaniesz skreślony z listy studentów.

Interdyscyplinarne kierunki kształcenia, które dodatkowo bazują głównie na owocach pracy najwybitniejszych matematyków, fizyków oraz informatyków są na wagę złota, gdyż gwarantują nie tylko doskonałe wykształcenie, ale również możliwość zdobycia dobrze płatnej pracy na rynku międzynarodowym. Mechanika i budowa maszyn od momentu zaproponowania jej przez niektóre ośrodki akademickie w kraju, stała się jedna z najchętniej wybieranych kierunków przez świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich. Jeśli jesteś jednym z przyszłych studentów, marzących o świetlanej przyszłości, możesz rozważyć aplikację na Mechanikę i budowę maszyn w Częstochowie.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Głównym celem studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie jest wykształcenie grupy młodych ambitnych i zaangażowanych w proces edukacyjny ludzi, którzy z przyjemnością zajmą się pracą bezpośrednio związaną z tematyką kształcenia. W tym celu siatka studiów została zaprojektowana w taki sposób, aby znajdywały się tam jedynie przedmioty niezbędne. Oto kilka przykładowych, z którymi z dużym prawdopodobieństwem spotkasz się na studiach:

 • podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • inżynieria materiałowa,
 • tworzywa polimerowe,
 • diagnostyka maszyn,
 • obróbka plastyczna,
 • techniki i systemy pomiarowe.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Powiedzieć, że Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie nie jest dla każdego, to jak nic nie powiedzieć. Kandydaci, którzy nie wykazują zainteresowania tematyką nauk technicznych, nie odnajdują się podczas rozwiązywania skomplikowanych matematycznych problemów logicznych oraz tacy, którym nie po drodze do związania najbliższej przyszłości z ogólnie pojętym przemysłem maszynowym, z pewnością nie powinni rozważać kandydatury na ten kierunek studiów.

Natomiast jeżeli należysz do całkowitej opozycji do wymienionych wcześniej cech i wrodzonych predyspozycji, to z powodzeniem możesz rozważyć rozpoczęcie Mechaniki i budowy maszyn w Częstochowie.

 

4. Program studiów

Jako że Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie zalicza się do interdyscyplinarnych kierunków technicznych, to najważniejsze założenia każdego przedmiotu realizowanego na tych studiach opierają się na przedmiotach ścisłych. Rozpoczynając naukę na opisywanym kierunku musisz być przygotowany na gruntowną powtórkę materiału znanego z wcześniejszych lat edukacji, z zakresu matematyki, fizyki oraz informatyki.

Późniejszy cykl kształcenia zapozna cię z konkretnymi zagadnieniami praktycznymi, abyś stał się specjalistą w praktykowanej w przyszłości dziedzinie. Prowadzone pod okiem wybitnych praktyków mechaniki, elektroniki i maszynoznawstwa zajęcia warsztatowe nauczą cię konkretnych działań, zmierzających do prawidłowego przeprowadzania prac konserwacyjnych, renowacyjnych, projektowych oraz naprawczych.

Ile trwają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia w Częstochowie na kierunku Mechanika i budowa maszyn składają się z dwóch komplementarnych etapów kształcenia, z których każdy posiada inny czas trwania. Studia pierwszego stopnia mają charakter studiów inżynierskich, a do obrony najważniejszej pracy w swoim życiu studenci poświęcą trzy i pół roku czasu na naukę. Studia drugiego stopnia stanowią czasowe uzupełnienie pierwszego etapu do pięciu lat, czyli trwają półtora roku. Wyjątek stanowią studia magisterskie w trybie niestacjonarnym - są one o pół roku dłuższe. Po ich ukończeniu absolwenci stają przed zadaniem obronienia pracy magisterskiej, czego konsekwencją jest możliwość zdobycia jeszcze lepszego zatrudnienia niż uprzednio.

Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie

Główny nacisk kładziony przez wykładowców prowadzących zajęcia na Mechanice i budowie maszyn na Politechnice Częstochowskiej oscyluje wokół uposażenia przyszłych absolwentów w interdyscyplinarną wiedzę techniczną, dzięki której będą oni w stanie projektować, wytwarzać oraz eksploatować w odpowiedni sposób podzespoły elektroniczne celem wytworzenia bądź udoskonalenia istniejących maszyn i sprzętów elektronicznych. Każdy student doskonale orientuje się w komputerowych aspektach zgłębianej dziedziny, dlatego radzi sobie z wykorzystaniem nowoczesnych programów wspomagających procesy wytwórcze.

W związku z powyższym nie trudno się domyślić, że na każdego absolwenta tego innowacyjnego kierunku czeka niezwykle szerokie spektrum możliwości zatrudnienia zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Jeśli ukończysz Mechanikę i budowę maszyn, zatrudnisz się w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, wodnego oraz powietrznego oraz innych gałęziach produkcji, której działalność skupia się na wdrażaniu i automatyzacji wszelakich procesów technologicznych.

Zależnie od tego, na jaką specjalność zdecydujesz się podczas edukacji, twoje perspektywy zawodowe ukształtują się inaczej. Dla lubiących kontakt z drugim człowiekiem otworzy się możliwość podjęcia pracy w korporacjach przemysłowych, zajmujących się handlem i dystrybucją maszyn i urządzeń elektronicznych. Jeśli aspirujesz do miana Einsteina czasów współczesnych, zwiążesz przyszłość z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej lub pracą w laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Ponadto możesz zająć się kształtowaniem swojej kariery w sektorach przemysłu pojazdów, sprzętów produkcyjnych, biurach konstrukcyjnych, jednostkach akredytacyjnych oraz nadzoru technicznego. Zgodnie z powszechnie dostępnymi statystykami, absolwenci Mechaniki i budowy maszyn, niezależnie od wybranej ścieżki zawodowej, zarabiają znacznie powyżej średniej krajowej, co z pewnością może przemawiać za chęcią rozpoczęcia edukacji.

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Częstochowskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Mechanika i budowa maszyn studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek mechanika i budowa maszyn:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Częstochowska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie

Uczelnie w Częstochowie, które zdecydowały się na zaoferowanie studentom możliwości podjęcia inżynierskich kierunków studiów, starają się zachęcić do rozpoczęcia edukacji wyłącznie tych, którzy są całkowicie świadomi obowiązków wynikających z kształcenia i są gotowi na sprostanie wszelkim wyzwaniom. Jeżeli nie jesteś pewien, czy Mechanika i budowa maszyn została skrojona na miarę twoich potrzeb, spróbuj w myślach udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:

 • W kanonie twoich najbliższych zainteresowań leżą głównie nauki techniczne?
 • Świat maszyn i elektroniki jest szczególnie bliski twojemu sercu?
 • Widzisz swoją przyszłość w jednej z międzynarodowych gałęzi współczesnego przemysłu?

Twierdząca odpowiedź pomyślana trzykrotnie to dobry pretekst do rozpoczęcia studiów. Jednak niestety wstęp do ich rozpoczęcia nie jest otwarty dla każdego. Chcąc zasilić grono studentów w najbliższym możliwym czasie, zajmij się nauką do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, języka angielskiego, fizyki oraz geografii.

Udział w olimpiadach z pewnością dostarczy ci dodatkowych punktów, jeśli tylko uda ci się zdobyć wystarczająco wysokie miejsce. Możesz rozważyć na przykład:

 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Fizyczną,
 • Olimpiadę Informatyczną.

 

Proces rekrutacji

Kierunki studiów w Częstochowie wymagają od przyszłych studentów spełnienia kilku kluczowych wymagań, których celem jest zakwalifikowanie grona najlepszych. Pierwszym etapem rekrutacji jest stworzenie elektronicznego profilu kandydata i uzupełnienie formularzy o wyniki uzyskane na rozszerzonym egzaminie maturalnym. Elektroniczna rejestracja kandydatów polega na wypełnieniu zamieszczonych na stronie internetowej formularzy oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Jeżeli uda ci się dostać na Mechanikę i budowę maszyn w Częstochowie, zatroszcz się o terminowe dostarczenie fotografii do legitymacji, kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów oraz ewentualnych badań lekarskich, jeżeli są one wymagane.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - ważne informacje

mechanika i budowa maszyn studia

studia inżynierskie i techniczne w Częstochowie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie

Studia inżynierskie są niedoścignionym liderem w zakresie pragmatyczności i generowanych możliwości zawodowych wśród wszystkich kierunków studiów. Dlatego Mechanika i budowa maszyn jest tak często wybierana i cieszy się niesłabnącą renomą, którą potwierdzają opinie studentów.

Mateusz, student pierwszego roku Mechaniki i budowy maszyn w Częstochowie, mówi:

„To, że dopiero niedawno rozpocząłem studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Częstochowie nie przeszkadza mi w stwierdzeniu, że była to najlepsza z możliwych podjętych decyzji. Nauka jest ekscytująca, a zbliżające się możliwości zawodowe wynagrodzą cały trud.”

Poziom i tryb studiów


Kierunki inżynierskie i techniczne w Częstochowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia