Mechanika i budowa maszyn - Zielona Góra

Mechanika i budowa maszyn - Zielona Góra

Mechanika i budowa maszyn studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Burrhus Frederic Skinner wyraził interesującą wątpliwość: „Prawdziwym problemem nie jest to, czy maszyny myślą, ale czy myślą ludzie”. Mechanika i budowa maszyn to prawdziwie innowacyjny kierunek, na skalę naszych czasów. Studencki zapoznają się z nowoczesnymi metodami projektowania i wytwarzania, wspomaganych komputerowo, a także z technologiami procesów obróbki i eksploatacji maszyn. 

Idealni kandydaci na tego typu studia muszą radzić sobie z przedmiotami ścisłymi, zwłaszcza z matematyką i fizyką. Warto, abyś orientował się w technikach informatycznych, a także miał predyspozycje do zarządzania. Inżynierska wiedza nie zadziała bez kreatywności, dlatego przyda się twórcze myślenie i kreatorskie zapędy, które odpowiedzą na aktualne potrzeby przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych.

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Zielonej Górze na kierunku mechanika i budowa maszyn możesz realizować na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia gwarantuje rzetelne, wszechstronne wykształcenie, które przekłada się następnie na wiele możliwości rozwoju, a tym samym wiele ofert pracy.

Program kształcenia zbudowany jest na bazie matematyki, informatyki i fizyki. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: metrologia i systemy pomiarowe, techniczne środki automatyzacji procesów wytwórczych, technologiczne systemy transportu i magazynowania, wybrane metody sterowania układami mechanicznymi, zarządzanie środowiskiem i ekologia, procesy obróbkowe i oprzyrządowanie w produkcji i eksploatacji maszyn, kształtowanie technologicznej i eksploatacyjne warstwy wierzchniej, eksploatacja układów mechatronicznych w automatyce, systemy wykonawcze, sensoryczne i urządzenia pomiarowe w automatyce i wiele innych.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn w Zielonej Górze szybko przystosowują się do indywidualnych warunków pracy w różnych środowiskach. Pracują oni w dużych zakładach przemysłowych, ale także w małych i średnich przedsiębiorstwach. Cenne zdolności komunikacyjne oraz predyspozycje kierownicze i umiejętność pracy w grupie wpływają na skuteczność rozwiązywania problemów technicznych.

Abiturienci znajdują zatrudnienie w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, jednostkach nadzoru technicznego, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w gałęziach produkcji, zajmujących się automatyzacją procesów technologicznych. Studenci są przygotowywani do roli kierownika serwisu, konstruktora, inżyniera, badacza, doradcy lub konsultanta. Interdyscyplinarne kształcenie wpływa na szereg możliwości, jeśli chodzi o rozwój i pracę zawodową.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn w Zielonej Górze?

Kierunek mechanika i budowa maszyn w Zielonej Górze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów. Studia inżynierskie w tym zakresie są nowoczesne i przyszłościowe, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz języka polskiego i języka obcego nowożytnego powinieneś/powinnaś zdawać matematykę i fizykę, najlepiej na poziomie rozszerzonym. Możesz wybrać także jeden z przedmiotów do wyboru takich jak chemia czy informatyka. Rekrutacja uwzględnia trudne nauki ścisłe, ale są one absolutną podstawą do tego, by poradzić sobie na studiach z zakresu mechaniki i budowy maszyn.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W ZIELONEJ GÓRZE

energetyka
grafika
Rozwiń

Jak wyglądają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do komfortu studentów. Z tego powodu studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci systematyczna nauka i regularne spotkania w tygodniu, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studia stacjonarne, warto rozważyć weekendowy tryb kształcenia. Pamiętaj również o tym, że studia zaoczne nawet na uczelniach publicznych są płatne. 
Podstawą programu kształcenia są nauki z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, które musisz opanować w jak najlepszym stopniu. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:
  • niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne,
  • techniczne środki automatyzacji procesów wytwórczych,
  • podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem,
  • konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn,
  • procesy obróbkowe i oprzyrządowanie w produkcji i eksploatacji maszyn,
  • systemy wykonawcze, sensoryczne i urządzenia pomiarowe w automatyce
  • i wiele innych.
Studenci zapoznają się nie tylko z przedmiotami z zakresu ogólnego, ale także z takich działów jak automatyzacja i utrzymanie ruchu, maszyny i urządzenia wiertnicze, eksploatacja maszyn czy mechatronika i wiele innych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, laboratoriów i ćwiczeń. Mogą także realizować swoje zainteresowania w zakresie wybranych specjalności, na przykład: technologia maszyn, automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych czy konstrukcja I eksploatacja pojazdów. Pamiętaj o tym, że utworzenie danej specjalności zależy od zainteresowania studentów. Warto śledzić aktualne oferty na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
Kierunek mechanika i budowa maszyn zapewnia absolwentom rzetelne wykształcenie z zakresu budowy maszyn, nowoczesnych metod komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania, technologii procesów obróbki i eksploatacji maszyn. Umiejętności inżynierskie są rozbudowane poprzez zdolności komunikacyjne, które przekładają się na owocną pracę w grupach i sprawne rozwiązywanie problemów technicznych, i kierownicze, które usprawniają organizację i zarządzanie przedsiębiorstwami.

Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak mechanika i budowa maszyn podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia techniczne tego typu możesz realizować na pierwszym i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy i pół roku. Po siedmiu semestrach nauki kończy się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera pozwala na podjęcie pracy zawodowej, ponieważ stopień pierwszy oferuje absolwentom odpowiednie do tego kompetencje. 
Studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które po trzech semestrach kończą się egzaminem magisterskim i zapewniają tytuł magistra inżyniera. Uzupełniają one treści zdobyte na studiach pierwszego stopnia. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie mogą podjąć także absolwenci innych kierunków inżynierskich, pokrewnych studiom odnoszącym się do mechaniki i budowy maszyn.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechanika i budowa maszyn w Zielonej Górze?

Kierunek mechanika i budowa maszyn w Zielonej Górze to niezwykle fascynująca dziedzina nauki. Nie jest to jednak kierunek dla każdego, a idealni kandydaci powinni posiadać odpowiednie predyspozycje. W tym celu odpowiedz sobie na kilka pytań:
  • Czy nauki ścisłe, zwłaszcza matematyka i fizyka, nie sprawiają Ci problemów?
  • Czy w zakresie Twoich zainteresowań znajdują się nowości techniczne oraz sposoby obróbki i eksploatacji maszyn?
  • Czy masz twórcze spojrzenie i kreatywne pomysły, które wpłyną na jakość powstających, wspomaganych komputerowo, maszyn?
Jeśli odpowiedzi są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, które muszą zdać wszyscy kandydaci na jakiekolwiek studia, powinieneś na poziomie rozszerzonym zadbać o dobre wyniki z fizyki i matematyki oraz z przedmiotu do wyboru, to jest chemii lub informatyki. Dodatkowych punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe pozycje na listach przyjętych. Warto spróbować swoich sił na przykład w Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej czy Olimpiadzie Innowacji Technicznych.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz obowiązkowo dostarczyć odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej we wskazanym przez nią terminie. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, świadectwa dojrzałości, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku mechanika i budowa maszyn w Zielonej Górze?

Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn w Zielonej Górze w sposób twórczy potrafią wykonywać zawód inżyniera, a także podejmują pracę naukowo-badawczą. Nauki z zakresu ekonomii i zarządzania pozwalają na pełnienie funkcji menedżerskich nie tylko na krajowym, ale i europejskim czy nawet światowym rynku pracy. Studenci przygotowywani są do podjęcia pracy w placówkach projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, w jednostkach badawczych, kierują także produkcją w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych.
Studia w Zielonej Górze kreują najlepszych specjalistów, którzy swobodnie poruszają się w sferze nowoczesnych technologii. Absolwenci są specjalistami od samochodów, śmigłowców, tworzyw polimerowych i tak dalej. Pracują w nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, a także na produkcjach, zajmujących się projektowaniem i automatyzacją procesów technologicznych. Znajdują zatrudnienie w biurach konstrukcyjnych, firmach projektowych, w jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, w jednostkach nadzoru technicznego, w doradztwie i konsultingu, również w biznesie.
Studenci przygotowywani są do pełnienia funkcji inżynierów eksploatacji floty pojazdów samochodowych, inżynierów technologów, kierowników serwisu, konstruktorów-inżynierów, projektantów systemów mechanicznych, doradców technicznych, audytorów obiektów komunalnych i przemysłowych. 
Możliwości pracy po studiach inżynierskich tego typu jest bardzo wiele. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie nieustannie wzrasta zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Jeśli szukasz idealnego kierunku technicznego, warto włożyć energię w przygotowanie się do egzaminów maturalnych i aplikować na mechanikę i budowę maszyn.

Jakie opinie mają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Zielonej Górze?

Studia inżynierskie w Zielonej Górze na kierunku mechanika i budowa maszyn uchodzą za niezwykle prestiżowe i wzbudzają duże zainteresowanie wśród przyszłych kandydatów.

Karol, student pierwszego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Interesowałem się nowinkami technicznymi od najmłodszych lat. Lubiłem majstrować przy różnych urządzeniach i budować własne konstrukcje. Wybór kierunku studiów był dla mnie oczywisty. Dopiero zaczynam, ale na razie bardzo mi się podoba.

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)