Kierunek Lekarski - Olsztyn

Kierunek Lekarski - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

27.07.2022

Kierunek lekarski studia Olsztyn 2022 | woj. warmińsko-mazurskie

Studia na kierunku lekarskim w Olsztynie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku kierunek lekarski w Olsztynie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kierunek lekarski w Olsztynie rozpocznie się 7 czerwca 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | Kierunek lekarski Olsztyn - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Olsztynie kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrany był przez ponad 21,5 tys. kandydatów. W Olsztynie najwięcej kandydatów (ponad 2,5 tys. osób) chciało studiować kierunek lekarski w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Olsztynie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunek lekarski najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Kierunek lekarski w Olsztynie uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych wśród propozycji kierunków studiów. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostanę przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, obowiązkowo musisz zdawać biologię i chemię, a także wybrany przedmiot dodatkowy: fizykę, fizykę i astronomię lub matematykę. Pamiętaj także, że w przypadku kierunku lekarskiego potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie proponują realizację kierunku lekarskiego przede wszystkim w formie studiów stacjonarnych, które wiążą się z regularnymi spotkaniami w tygodniu i systematyczną nauką. Warto także zweryfikować czy studia medyczne w tym zakresie można realizować w sposób wieczorowy w ramach studiów niestacjonarnych. Pamiętaj, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej są płatne.

 

 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Hipokrates powiedział: „Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza”. Kierunek lekarski i wszystkie studia medyczne wiążą się z poświęceniem swojego czasu dla ludzi chorych i umierających, którzy wymagają nie tylko cennej wiedzy i umiejętności lekarskich, ale i cierpliwości, empatii i wsparcia w momentach dla nich najtrudniejszych. Nie wystarczy medyczny geniusz, musisz być też przyjacielem dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Idealni kandydaci na studia medyczne w Olsztynie nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią i chemią. Warto, aby kandydaci byli odporni na stres. Cenną umiejętnością będzie także szybka, ale przede wszystkim poprawna reakcja w sytuacjach najtrudniejszych, ekstremalnych. Jeśli widok krwi nie wywołuje w Tobie odruchu wymiotnego, to dobry znak, by rozważyć zawód lekarza.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku prawo w Olsztynie realizowane są w ramach studiów jednolitych. Studia jednolite trwają sześć lat.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Tak prestiżowe kierunki studiów w Olsztynie jak kierunek lekarski możesz realizować na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Studia medyczne są niezwykle trudne i wymagają najlepszej kadry akademickiej, która będzie dążyła do zapewnienia studentom najwyższego poziomu edukacji.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza biologii i chemii. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: pierwsza pomoc przedlekarska, biologia molekularna i genetyka, socjologia medycyny, patofizjologia, diagnostyka obrazowa, choroby wewnętrzne, anestezjologia i intensywna terapia, ginekologia, chirurgia, psychologia lekarska, higiena i epidemiologia, immunologia, biochemia, ortopedia z traumatologią, onkologia, chirurgia onkologiczna, urologia i wiele innych.

 

4. Praca po studiach

Studia medyczne w Olsztynie na kierunku lekarskim zapewniają najwyższy poziom kształcenia, co przekłada się na efekty dobrych wyników egzaminów końcowych. Absolwenci szczycą się wiedzą z zakresu nauk morfologicznych, nauk przedklinicznych, nauk klinicznych niezabiegowych, nauk klinicznych zabiegowych, nauk behawioralnych i społecznych.

Studenci chętnie są zatrudniani w szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w instytucjach, które zajmują się ochroną zdrowia, w przychodniach lekarskich. Stają się ekspertami w zakresie pediatrii, ginekologii, psychiatrii, kardiologii czy chirurgii, co gwarantuje pracę w szpitalach specjalistycznych, laboratoriach, przychodniach specjalistycznych, szpitalach psychiatrycznych, a nawet w zakładach karnych.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia molekularna i genetyka,
 • pierwsza pomoc przedlekarska,
 • psychologia lekarska,
 • patofizjologia,
 • choroby wewnętrzne,
 • farmakologia,
 • diagnostyka obrazowa,
 • medycyna katastrof,
 • chirurgia onkologiczna,
 • anestezjologia i intensywna terapia,
 • medycyna rodzinna,
 • ginekologia,
 • transplantologia,
 • etyka lekarska,
 • historia medycyny,
 • histologia,
 • embriologia
 • i wiele innych.

Zajęcia odbywają się w ramach ćwiczeń, wykładów i laboratoriów, a studia medyczne na kierunku lekarskim można realizować zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Studenci przygotowują się także do podjęcia specjalizacji lekarskich po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Specjalności tworzą najlepszych specjalistów w dziedzinie kardiologii, pediatrii, ginekologii, psychiatrii czy chirurgii.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, nauk behawioralnych i społecznych, nauk przedklinicznych, nauk klinicznych niezabiegowych, nauk klinicznych zabiegowych, w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny. Rozwijają zdolności komunikacyjne, empatyczne, predyspozycje językowe i umiejętności manualne, które są niezwykle przydatne w przypadku wykonywania różnego rodzaju zabiegów.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Olsztynie?

Studia na kierunku lekarskim w Olsztynie trwają 6 lat (studia jednolite).

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak kierunek lekarski realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają sześć lat, czyli dwanaście semestrów, i kończą się egzaminem magisterskim, który gwarantuje tytuł magistra. Tuż po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego absolwenci mogą szczycić się także tytułem lekarza.

Po ukończeniu etapu sześcioletniej edukacji głównej absolwenci mogą kontynuować edukację w ramach specjalności w zakresie chirurgii, kardiologii, pediatrii, ginekologii, psychiatrii i tym podobne. Studia medyczne wiążą się także z dużą ilością godzin praktyk zawodowych, które studenci odbywają po ukończeniu każdego roku kształcenia. Dalsze etapy edukacji to studia trzeciego stopnia.

Kierunek lekarski w Olsztynie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz

Jaka praca po kierunku lekarskim w Olsztynie?

Kierunek lekarski w Olsztynie kształci najlepsze grono specjalistów, którzy w przyszłości stanowią podporę polskich i zagranicznych instytucji zdrowia. Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które odnosi się do nauk morfologicznych, nauk przedklinicznych, naukowych podstaw medycyny, nauk klinicznych niezabiegowych, nauk klinicznych zabiegowych, nauk behawioralnych i społecznych z elementami profesjonalizmu. Absolwenci zyskują tytuł lekarza, gdy tylko zdadzą Lekarski Egzamin Państwowy, a następnie mogą kontynuować edukację w ramach wybranej specjalności. Konkretyzacja aspiracji pozwala absolwentom stawać się ekspertami w zakresie kardiologii, ginekologii, pediatrii, chirurgii czy psychiatrii.

Absolwenci z całą odpowiedzialnością pełnią obowiązki lekarza w zakresie diagnostyki, profilaktyki, leczenia, rehabilitacji czy orzecznictwa. Są przygotowywani do pracy w przychodniach, szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w laboratoriach, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze. Absolwenci są zatrudniani przede wszystkim w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i kliniki, w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w pogotowiu ratunkowym, w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy odnoszącej się do edukacji prozdrowotnej, w przychodniach specjalistycznych. Absolwenci otwierają własną działalność gospodarczą, a także współpracują z marketingiem i mediami społecznościowymi, w których nagłaśniają kwestie związane z ochroną zdrowia.

Studia medyczne w Olsztynie kształcą ekspertów, którzy dbają o bezpieczeństwo swoich pacjentów. Interdyscyplinarny kierunek pozwala podjąć pracę w sektorze prywatnym i publicznym nie tylko w kraju, ale i w innych państwach Unii Europejskiej.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Olsztynie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunek lekarski, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWM.

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Olsztynie

 

czytaj dalej uczelnie w Olsztynie

Uczelnie w Olsztynie - kierunek kierunek lekarski:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Lekarski UWM) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Olsztynie?

Kierunek lekarski w Olsztynie należy do jednych z najtrudniejszych kierunków studiów. W zakresie nauk medycznych nie ma miejsca na błędy, a zawód związany z medycyną wiąże się z nieustannym dokształcaniem. Nim zdecydujesz się rekrutować na tego typu studia, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz ratować życie i zdrowie wszystkich ludzi?
 • Czy jesteś osobą odporną na stres i potrafisz działać racjonalnie nawet w ekstremalnych warunkach?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, obowiązkowo musisz zdawać biologię i chemię, a także wybrany przedmiot dodatkowy: fizykę, fizykę i astronomię lub matematykę. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami. Spróbuj swoim sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej czy Olimpiadzie Chemicznej.

W przypadku kierunku lekarskiego i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym złożeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zaświadczenia lekarskiego, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach osiągniętych w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Olsztynie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Olsztynie?

Studia w Olsztynie na kierunku lekarskim uchodzą za jedne z najbardziej elitarnych wśród propozycji studiów medycznych.

Jan, student czwartego roku studiów magisterskich, wyznał:

Zawód lekarza jest niezwykle trudny i stresujący. Wszyscy myślą tylko o prestiżu, ale co prestiżowego jest w obcowaniu z chorobą i śmiercią? Możesz zarabiać tysiące, ale ważne są empatia i pasja, która pcha Cię do tego, by ratować ludzkie życie i nie poddawać się w tym.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski Olsztyn studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski Olsztyn studia stacjonarne

Kierunki medyczne w Olsztynie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia