Kierunek Lekarski - Szczecin

Kierunek Lekarski - Szczecin

Kierunek Lekarski - Szczecin

Studia w Szczecinie

na Kierunku Lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Kierunek Lekarski studia - Szczecin 2023 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku lekarskim w Szczecinie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Szczecinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

W Szczecinie kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (PUM) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Opis kierunku
Kierunek lekarski w Szczecinie przeznaczony jest dla osób, które pasjonują się światem biologii, chemii, fizyki, medycyny. Studia medyczne wymagają zaangażowania, odporności na stres, szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Studenci uczęszczają na przedmioty przedkliniczne i kliniczne. Odbywają także obowiązkowe praktyki zawodowe.
Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).
Wśród szczecińskich uczelni publicznych kierunek lekarski znalazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (ponad 2,9 tys. zgłoszeń - 12 osób na miejsce).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 48000 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Szczecinie >
 
Praca po studiach
Absolwenci mają bardzo wiele możliwości rozwoju badawczego i zawodowego. Jako absolwent masz możliwość przystąpić do stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Możesz pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

czytaj dalej wszystko o Kierunek Lekarski - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek kierunek lekarski (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka

 

Kierunek lekarski w Szczecinie jest daleko poza przeciętnością nie tylko w kwestii specyfiki samych studiów i przyszłej pracy w zawodzie, ale również rygoru obowiązujących na nim procedur rekrutacyjnych. Żeby mieć realne szanse na wkroczenie w grono studentów medycyny należy podczas egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z chemii, biologii i fizyki uzyskać bardzo dobry wynik.

Pamiętaj, że procedury rekrutacyjne nie są stałe. Mogą ulegać zmianom na przestrzeni czasu w zależności od różnorakich czynników, a także różnić się w zależności od wybranej przez ciebie uczelni. Dlatego warto być na bieżąco i śledzić bieżące ustalenia za pośrednictwem strony internetowej danego wydziału.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Szczecinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Szczecinie

Kierunek lekarski stacjonarnie lub niestacjonarnie w Szczecinie można studiować tylko na jednej uczelni publicznej – na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Studiów na tym kierunku nie oferuje żadna ze szczecińskich uczelni prywatnych.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Szczecinie

Bezpłatne studia na kierunku lekarskich podjąć można tylko w ramach studiów stacjonarnych na jednej uczelni publicznej w Szczecinie – na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Szczecinie

Niestacjonarną naukę na kierunku lekarskim można rozpocząć tylko na jednej uczelni publicznej w Szczecinie – na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Należy pamiętać o tym, że możliwość nauki niestacjonarnej w tej szkole wyższej jest płatna.

Dowiedz się więcej kierunek lekarski w Szczecinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Szczecinie

Studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Szczecinie są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 43000 zł. ceny - kierunek lekarski Szczecin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne na kierunku lekarskim są w Szczecinie płatne. Osoby, które chciałyby rozpocząć bezpłatną naukę, mogą zdecydować się na podjęcie studiów stacjonarnych na uczelni publicznej (na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie).

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na Kierunku Lekarskim w Szczecinie

Skoro dotarłeś aż do tego punktu artykułu, wiesz zapewne, z jakimi trudnościami wiąże się studiowanie medycyny. Szczecińska uczelnia medyczna, chcąc nieco ułatwić studentom życie i umożliwić im pewną elastyczność w kwestii zgłębianej wiedzy, stworzyły szansę na podjęcie studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Pierwsza z opcji zwykle generuje konieczność zwrócenia większej uwagi na swoje osiągnięcia podczas matury – konkurencja jest ogromna z uwagi na większą popularność tego wyboru oraz idące za nim udogodnienia. Jednym z niewątpliwych atutów studiów stacjonarnych jest ich bezpłatność.

 

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu miał do czynienia z służbą zdrowia, być może nawet przez dłuższy czas znajdował się pod opieką jednej z placówek szpitalnych. Istnienie żadnej z nich nie byłoby możliwe, gdyby nie wykwalifikowana kadra medyczna, na czele której stoją lekarze określonych specjalności. Pomimo wielu negatywnych aspektów polskiej służby zdrowia, jedno musisz przyznać – bez lekarzy populacja ludzka mogłaby drastycznie zmaleć.

Rozwój cywilizacyjny sprzyjał prowadzeniu rozmaitych badań z dziedziny nauk przyrodniczych, a tym samym umożliwił kształcenie przyszłych medyków w jak najbardziej odpowiedzialny i fachowy sposób, dzięki czemu jakość świadczonych przez nich usług jest nieporównywalnie większa niż zaledwie kilkadziesiąt lat temu.

Wszystkie te czynniki sprawiły, że zapotrzebowanie zarówno polskiego, jak i zagranicznego rynku pracy na absolwentów studiów medycznych nie maleje – w końcu każda placówka związana bezpośrednio ze świadczeniem usług zdrowotnych nie mogłaby poprawnie funkcjonować bez wyspecjalizowanego lekarza.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku lekarskim w Szczecinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Czego się nauczysz na studiach

Studia medyczne należą do najtrudniejszych, najbardziej prestiżowych i wymagających najwięcej poświęcenia i wyrzeczeń ze strony każdego ze studentów. Ich wysiłek rozpocznie się już na etapie rekrutacji, która jest niezwykle rygorystyczna, a przygotowania do niej mogą przyprawić o zawrót głowy. Jednak faktem jest, że absolwenci łódzkiego kierunku lekarskiego są dumni z praktykowanej nauki!

Jednak prawdziwe schody rozpoczną się dopiero podczas nauki na tym niezwykle prestiżowym kierunku. Przyswajanie wiedzy z zakresu przedmiotów medycznych, będących zmorą studentów pokrewnych kierunków, to wymagająca codzienność każdego przyszłego lekarza. Przedmiotami, które spotka na swojej drodze, będą:

 • Immunologia
 • Pediatria
 • Fizjologia człowieka
 • Chemia
 • Biochemia medyczna z embriologią
 • Etyka w medycynie
 • Farmakologia i toksykologia
 • Psychiatria
 • Ginekologia i położnictwo

Jak sam widzisz, nawet nazwy koniecznych do zgłębienia odłamów wiedzy brzmią skomplikowanie. Jednak jeśli jesteś na tyle zdeterminowany, aby podjąć kierunek lekarski w Szczecinie, to nauka z pewnością nie będzie taka straszna.

 

3. Dla kogo te studia

Z prestiżowością studiów medycznych wiąże się odpowiedzialność za ludzkie zdrowie, a nawet i życie. Jeden nieuważny ruch ręki chirurga lub błędna diagnoza onkologa z pewnością doprowadzą do śmierci pacjenta. W związku z tym uczelnia w Szczecinie, na której można podjąć kierunek lekarski, do pełnienia zawodu dopuszczają jedynie nielicznych.

Jesteś zdeterminowany, aby poświęcić swoje życie swego rodzaju misji, jaką niewątpliwie jest zawód lekarza? Osiągane przez ciebie wyniki z biologii, chemii i fizyki są ponadprzeciętne? Potęga twojej ambicji i wytrzymałości na stres jest w stanie przebić się przez mur trudności, wynikających ze studiami na Kierunku Lekarskim? I wreszcie – czy chciałbyś związać swoją przyszłość z wykonywaniem tego zawodu z pełną świadomością wszystkich wyrzeczeń? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na wszystkie pytania, z czystym sumieniem możesz spróbować swojego szczęścia aplikując na Kierunek Lekarski w Szczecinie.

 

4. Wiedza i umiejętności

Podczas nauki na Kierunku Lekarskim w Szczecinie nie będzie miejsca na odpoczynek. Przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz wobec tego od zgłębienia podstaw wszystkich nauk medycznych – począwszy od ludzkiej fizjologii i anatomii, przez genetykę i pediatrię, na chirurgii i onkologii skończywszy.

Jako kompetentny i zdolny do udźwignięcia na swoich barkach ciężaru odpowiedzialności za ludzkie życie lekarz, będziesz musiał zgłębić również podstawy psychologii, aby poza usługami czysto medycznym, móc świadczyć wsparcie emocjonalne i oferować każdemu za swoich pacjentów ogrom empatii i zrozumienia dla ciężkiego dla nich stanu, z jakim przyszło im się zmierzyć.

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Szczecinie

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Szczecinie

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy trwają 6 lat (studia jednolite).

Wyjątkowość studiów medycznych jest widoczna niemal w każdym ich aspekcie, również tym związanym z czasem, jaki należy poświęcić na ich ukończenie. Studia w Szczecinie na Kierunku Lekarskim nie dosyć, że należą do bardzo wąskiego grona studiów jednolitych, to dodatkowo trwają dłużej niż przeciętny kierunek z tego zbioru. Co to oznacza w praktyce?

Każdy z przyszłych absolwentów medycyny będzie musiał zmierzyć się z trwającym dwanaście semestrów, czyli sześć lat, procesem edukacyjnym, a ponadto wykonać uprawniającą do podjęcia pracy w określonym obszarze, specjalizację. Nauka na wybranym przez siebie obszarze będzie trwała kilka dodatkowych lat po ukończeniu samych studiów. Dlatego wykształcenie lekarzy pochłania dużo czasu i energii – jednak sam przyznasz, że nie chciałbyś trafić w ręce niekompetentnego medyka.

Kierunek lekarski (medycyna) w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Szczecinie

Praca lekarza jest nieodłącznie kojarzona z wszelkiego rodzaju placówkami szpitalnymi – i właśnie szpitale pozostają wyborem numer jeden większości świeżo upieczonych absolwentów medycyny. W zależności od przebytych kursów specjalizacyjnych, będziesz mógł zatrudnić się w szpitalach zawierających różne oddziały. Począwszy od ogólnych, po pediatryczne, na chirurgii plastycznej skończywszy. Jednak zakres możliwości zawodowych każdego lekarza jest znacznie szerszy.

Każdy absolwent Kierunku Lekarskiego w Szczecinie znajdzie zatrudnienie w:

 • Prywatnych i publicznych przychodniach medycznych
 • Gabinetach SPA
 • Gabinetach medycyny estetycznej
 • Pogotowiu
 • Poradniach zdrowia psychicznego
 • Placówkach diagnostycznych
 • Laboratoriach badawczych
 • Ośrodkach naukowych
 • Własnych gabinetach lub placówkach ochrony zdrowia

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2022/2023, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUM. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 48000 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Szczecinie

 

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Limity miejsc

Kierunek lekarski jest wymarzonym kierunkiem studiów wielu kandydatów. Mimo to nielicznym udaje się dostać na te studia, dzieje się tak za sprawą dużej ilości chętnych, a także limitom miejsc.

Na jakiej podstawie wybierani są kandydaci na kierunek lekarski w Szczecinie? Po wprowadzeniu informacji do systemu układana jest lista rankingowa, która bierze pod uwagę wyniki uzyskane z egzaminu maturalnego. Niektóre z przedmiotów, które liczone są w czasie rekrutacji, to: biologia, chemia, fizyka oraz matematyka. 

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Szczecinie: 

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Wydział Medycyny i Stomatologii): 

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w Szczecinie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Jednak w trybie niestacjonarnym na uczelniach publicznych i prywatnych obowiązują opłaty. W przypadku kierunku lekarskiego są to zwykle duże kwoty, dlatego zdecydowanie warto rozważyć studia w trybie stacjonarnym.  

Ceny studiów na kierunku lekarskim w Szczecinie: 

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Wydział Medycyny i Stomatologii): 48000 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na kierunek lekarski w Szczecinie po złożeniu swojej aplikacji czekają z niecierpliwością na dzień ogłoszenia wyników rekrutacji. Jest to ważny moment w życiu każdego przyszłego studenta bowiem oczekują na decyzję czy zostali przyjęci na swój wymarzony kierunek studiów. Jednak czas na ogłoszenie decyzji może przeciągnąć się do kilku tygodni, a każda z uczeni ustala swój własny termin.

Gdzie można znaleźć informację o zakwalifikowaniu się na kierunek lekarski? Informację o przyjęciu na studia w Szczecinie można znaleźć w profilu w systemie IRK bądź ERK. W systemie znajdują się również informacje o liczbie punktów oraz o zajętym miejscu w liście. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Szczecinie:

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Wydział Medycyny i Stomatologii): do 15.07.2022             

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kiedy kandydaci otrzymają decyzję o przyjęciu na kierunek lekarski w Szczecinie, będą musieli dostarczyć niezbędne dokumenty, które są potwierdzeniem wyników maturalnych, a także umożliwiają studiowanie wymarzonego kierunku.

Szczecińskie uczelnie mają do wyboru kilka opcji dostarczania dokumentów, jednak najpopularniejszą jest ich osobiste złożenie w gmachu uczelni lub wydziału przez kandydata. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – ważna jest wtedy data pieczątki i nadania listu.

Przyszli studenci kierunku lekarskiego w Szczecinie muszą zadbać o to, aby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie. W przypadku niedostarczenia dokumentów kandydaci zostaną wykreśleni z listy osób zakwalifikowanych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na kierunek lekarski w Szczecinie, uczelnie zwykle dają kandydatom kilka dni na dostarczenie kompletu dokumentów. Kiedy je złożyć i dlaczego jest to aż tak ważne?

Przyszli studenci kierunku lekarskiego w Szczecinie powinni pamiętać, aby sprawdzić czy na pewno dostarczają komplet dokumentów, jest to bardzo ważne, bowiem brak któregoś z nich może być równoznaczny z wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Wydział Medycyny i Stomatologii): 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Szczecinie - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Wydział Medycyny i Stomatologii) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie charakteryzują się różnymi szczegółowymi procedurami w obrębie całokształtu rekrutacji. Wiele zależy również od samej uczelni, na której zdecydujesz się podjąć wymarzoną dziedzinę wiedzy. Zgłębienie wszystkich tych czynników jest kluczowe dla osiągnięcia pełnej świadomości, a co za tym idzie, przygotowania do aplikacji na studia. Co powinieneś wiedzieć, zanim zdecydujesz się kandydować na Kierunek Lekarski w Szczecinie?

 

Proces rekrutacji

Aby dostać się na kierunek lekarski w Szczecinie, postaraj się o uzyskanie wysokich wyników z przedmiotów przyrodniczych. Szczeciński Uniwersytet Medyczny ma ograniczoną liczbę miejsc dla kandydatów, dlatego na rozpoczęcie medycyny będą mieli szansę tylko najlepsi z nich.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, powinieneś zarejestrować się za pośrednictwem tzw. elektronicznej rejestracji kandydatów. Instrukcje zawarte na stronie internetowej wybranej przez ciebie uczelni w łatwy i szybki sposób przeprowadzą cię przez cały proces rekrutacji.

Po utworzeniu profilu kandydata oraz uzupełnieniu wyników zmagań z egzaminem maturalnym, przyjdzie ci przetrwać oczekiwanie na werdykt. Kiedy uda ci się znaleźć w gronie szczęśliwców, których nazwiska znajdą się na liście przyjętych na medycynę w Szczecinie, to tuż po poinformowaniu rodziny i najbliższych, będziesz mógł przejść do kolejnego etapu rekrutacji.

 

Potrzebne dokumenty

Do zwieńczenia całego procesu rekrutacji będziesz potrzebował:

 • Zaświadczenia lekarskiego o możliwości podjęcia studiów medycznych
 • Świadectwa maturalnego
 • Kserokopii powyższego dokumentu
 • Fotografii o wymiarach 35X45mm

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Szczecinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Szczecinie?

Studia na Kierunku Lekarskim nierozerwalnie związane są z prestiżem, co mogą doskonale potwierdzić opinie szczęśliwców, którym udało się zostać studentem.
 

Jakub, student pierwszego roku Kierunku Lekarskiego w Szczecinie, mówi:

„Decyzję o studiowaniu medycyny podjąłem już jako dziecko, jednak do ostatniej chwili, pomimo gruntownego przygotowania, nie miałem pewności, czy się dostanę. Jestem dopiero na pierwszym roku, ale zdobyte dotychczas doświadczenia z tym kierunkiem pokazały mi, że to będzie wiele lat ciężkiej pracy. Jednak mimo wszystko polecam każdemu zainteresowanemu.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Szczecin studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w Szczecinie

Rozwiń

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie