Studia I i II stopnia zaoczne w Trójmieście

Studia I i II stopnia zaoczne w Trójmieście

Studia I i II stopnia zaoczne w Trójmieście

Studia zaoczne

w Trójmieście 2021

Odkryj kierunki niestacjonarne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia zaoczne Gdańsk | Gdynia | Sopot (niestacjonarne)

Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Trójmieście to studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Ukończenie studiów I stopnia (od 6 do 8 semestrów) umożliwia podjęcie studiów II stopnia (od 3 do 4 semestrów) na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 9 do 12 semestrów.

Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Natomiast studia II stopnia skierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi, a ich program kształecenia realizowany jest zazwyczaj w formie weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Niektóre kierunki studiów niestacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do piątku razem ze studentami studiów stacjonarnych np. kierunek lekarski, prawo.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Kierunki studiów - Gdańsk | Gdynia | Sopot: znaleziono 87

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
niestacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo morskie I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Business and languages I stopnia niestacjonarne
Chemia II stopnia niestacjonarne
Cosmetology I stopnia niestacjonarne
Dietetics- bachelor studies in english I stopnia niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia niestacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Farmacja jednolite niestacjonarne
Film w nowych mediach I stopnia niestacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia niestacjonarne
Finanse i ekonomia biznesu I stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość acca II stopnia niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite niestacjonarne
Grafika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Historia sztuki I stopnia niestacjonarne
Iberystyka I stopnia niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia niestacjonarne
Kierunek lekarski jednolite niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka historyczna I stopnia niestacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia niestacjonarne
Logistics I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Logopedia II stopnia niestacjonarne
Management I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Multimedia i grafika komputerowa I stopnia niestacjonarne
Nauki o jakości I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Oceanotechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite niestacjonarne
Pedagogika specjalna II stopnia, jednolite niestacjonarne
Pedagogika wczesnej edukacji II stopnia niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Politologia II stopnia niestacjonarne
Położnictwo II stopnia niestacjonarne
Prawo jednolite niestacjonarne
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia niestacjonarne
Produkcja form audiowizualnych I stopnia niestacjonarne
Psychologia I stopnia, jednolite niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia niestacjonarne
Studia menedżersko - prawne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne II stopnia niestacjonarne
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia niestacjonarne
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia II stopnia niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia niestacjonarne
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej I stopnia niestacjonarne
Wojsko w systemie służb publicznych I stopnia niestacjonarne
Wychowanie fizyczne II stopnia niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie inżynierskie I stopnia niestacjonarne
 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Kierunki studiów: 17 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Gdańska

Kierunki studiów: 39 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 57 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

Kierunki studiów: 2 (I stopnia) Studia podyplomowe: 1 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Sopocka Szkoła Wyższa

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Gdański

Kierunki studiów: 84 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 107 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 92 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 92 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)