Hispanistyka - Lublin
Dodaj do ulubionych

28.07.2022

Hispanistyka studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Hispanistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku hispanistyka w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Hispanistyka dają studentom możliwość poznania języka hiszpańskiego i zdobyć wiedzę na temat Hiszpanii, jej historii, literatury i sztuki. Studenci uczą się również języków specjalistycznych, językoznawstwa i literaturoznawstwa.
 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Hispanistyka dają absolwentom możliwość pracy w różnego rodzaju firmach działających na rynku międzynarodowym, np. w branży turystycznej. Poza tym absolwenci mogą znaleźć pracę w biurach tłumaczeń czy w szkołach językowych.

 

czytaj dalej wszystko o Hispanistyka - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek hispanistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Hispanistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku hispanistyka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Hispanistyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Lublinie, w przypadku studiów I stopnia, przeprowadzana jest na podstawie wyników z egzaminów maturalnych. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia odbywa się za pomocą konkursu dyplomów - dla osób, które ukończyły studia z zakresu hispanistyki lub iberystyki. Osoby posiadające dyplom ukończenia innych studiów neofilologicznych muszą posiadać certyfikat ze znajomości języka hiszpańskiego na poziomie C1.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Hispanistyka:

 • język obcy,
 • język polski,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • WOS.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISPANISTYKA?

Hispanistyka to jeden z kierunków dotyczących języka obcego, oferowanych przez uczelnie w Lublinie. Daje studentom możliwość zdobycia kompetencji z języka hiszpańskiego oraz wiedzy o Hiszpanii.

Studenci mogą dowiedzieć się również jak wygląda codzienność, kultura i obyczaje ludzi mieszkających w Hiszpanii. Mają również możliwość poznania najwybitniejszych hiszpańskojęzycznych dzieł literackich.

W zależności od wybranej specjalizacji, mogą realizować program studiów, który jest dostosowany do ich planów zawodowych i zainteresowań. Studenci mają również możliwość brać udział w wymianach międzynarodowych z hiszpańskimi uczelniami. Program studiów zakłada także odbycie przez studentów praktyk, np. w szkołach średnich, placówkach dyplomatycznych czy w mediach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Hispanistyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów o takim charakterze jak Hispanistyka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy językoznawczej, a także umiejętności dokonywania tłumaczeń. Studenci podczas studiów zdobywają także umiejętność używania różnych rodzajów języka oraz umiejętność tworzenia wielu rodzajów pism.

Studenci mogą również opanować umiejętność pracy w zespole i precyzyjnego wyrażania swoich myśli i poglądów w języku hiszpańskim, także specjalistycznym. Szkoły wyższe w Lublinie oferują studentom takie specjalności jak np. specjalność nauczycielska czy tłumaczeniowa.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISPANISTYKA?

Studia na kierunku Hispanistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia)

 

Hispanistyka w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISPANISTYKA

Kierunki studiów w Lublinie, jak hispanistyka, przekazują absolwentom taką wiedzę i umiejętności, które mogą się okazać przydatne w firmach hiszpańskojęzycznych, a także w przedstawicielstwach dyplomatycznych. Absolwenci mogą również znaleźć pracę w mediach czy w instytucjach związanych z kulturą oraz w branży turystycznej. Po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich mogą także uczyć w szkołach i szkołach językowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Hispanistyka:

 • branża turystyczna;
 • dyplomacja;
 • media;
 • instytucje kulturalne;
 • szkoły i szkoły językowe
 • biura tłumaczeniowe.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Hispanistyka Lublin studia i stopnia

Hispanistyka Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Hispanistyka Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku hispanistyka w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki filologiczne w Lublinie

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia