Filologia germańska z językiem angielskim - Kraków

Filologia germańska z językiem angielskim - Kraków

Filologia germańska z językiem angielskim - Kraków
Dodaj do ulubionych

08.12.2022

Filologia germańska z językiem angielskim studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filologia germańska z językiem angielskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku filologia germańska z językiem angielskim w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia germańska z językiem angielskim dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. praktycznej nauki języka, językoznawstwa. przekładu oraz kultury i literatury angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Filologia germańska z językiem angielskim dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w mediach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń czy branży turystycznej.

czytaj dalej wszystko o Filologia germańska z językiem angielskim - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia germańska z językiem angielskim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Filologia germańska z językiem angielskim, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią z ukończonych studiów. W rekrutacji na studia magisterskie udział brać mogą osoby posiadające dyplom ukończenia studiów na kierunkach określonych w regulaminie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filologia germańska z językiem angielskim:

 • język niemiecki,
 • język angielski,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM?

Filologia germańska z językiem angielskim to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mogą zyskać kompetencje językowe na wysokim poziomie z dwóch języków: niemieckiego i angielskiego. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą także wiedzę o języku, kulturze, literaturze i historii krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Filologia germańska z językiem angielskim dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Przykładowe specjalności na tym kierunku to: literaturoznawstwo i przekład tekstów literackich oraz lingwistyka stosowana.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia germańska z językiem angielskim możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filologia germańska z językiem angielskim mają za zadanie przede wszystkim umożliwić studentom zdobycie wysokich kompetencji językowych oraz przekazać wiedzę dotyczącą językoznawstwa i literaturoznawstwa.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Filologia germańska z językiem angielskim mogą na przykład poznać metodologię badań literaturoznawczych lub zapoznać się ze współczesną literaturą austriacką i szwajcarską.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Filologia germańska z językiem angielskim: wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych czy współczesna literatura niemiecka.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM?

Studia na kierunku Filologia germańska z językiem angielskim trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia germańska z językiem angielskim w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Studia na kierunku Filologia germańska z językiem angielskim dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, w instytucjach unijnych, a także w biurach tłumaczeń. Mogą także pracować jako asystenci językowi lub eksperci do spraw angielskiego i niemieckiego obszaru językowego oraz w mediach czy redakcjach czasopism.

Absolwenci kierunku Filologia germańska z językiem angielskim mogą znaleźć zatrudnienie także jako nauczyciele języka niemieckiego i angielskiego w placówkach, które nie wymagają uprawnień nauczycielskich. Po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych mogą pracować także w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach publicznych. Mogą również znaleźć pracę w branży turystycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia germańska z językiem angielskim:

 • tłumacze, tłumacze przysięgli,
 • jednostki administracji samorządowej i państwowej,
 • instytucje unijne,
 • asystent językowy,
 • ekspert ds. angielskiego/niemieckiego obszaru językowego,
 • media,
 • redakcje czasopism,
 • nauczyciel.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia germańska z językiem angielskim Kraków studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia