Filologia polska nauczycielska - Kraków

Filologia polska nauczycielska - Kraków

Advertisement

Filologia polska nauczycielska - Kraków
Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Filologia polska nauczycielska studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filologia polska nauczycielska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku filologia polska nauczycielska w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie filologię polską nauczycielską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Polonistyki UJ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia polska nauczycielska dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz pedagogiki.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Filologia polska nauczycielska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako nauczyciele, a także w mediach czy reklamie.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia polska nauczycielska - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia polska nauczycielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Filologia polska nauczyceielska, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest do absolwentów studiów na kierunkach humanistycznych i bierze pod uwagę średnią ze studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filologia polska nauczycielska:

 • język polski,
 • historia,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA?

Filologia polska nauczycielska to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. literaturoznawstwa, językoznawstwa i pedagogiki.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Filologia polska nauczycielska dają studentom nie tylko możliwość zdobycia szerokiej wiedzy teoretycznej, ale także i umiejętności wykorzystania jej w praktyce, poprzez uczestnictwo w praktykach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia polska nauczycielska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filologia polska nauczycielska umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. literatury różnych epok, np. literatury staropolskiej, oświecenia, pozytywizmu czy literatury polskiej 1918-1945, a także z zakresu analizy dzieła literackiego czy literatury dziecięcej i młodzieżowej. Studenci tego kierunku mogą również zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu językoznawstwa, np. podczas zajęć dotyczących gramatyki opisowej języka polskiego, warsztatów sprawności językowej czy kultury języka.

Studenci kierunku Filologia polska nauczycielska mogą też uczestniczyć w zajęciach z zakresu psychologii i pedagogiki i zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu np. diagnostyki edukacyjnej czy psychologii dla nauczycieli polonistów, a także dydaktyki ogólnej i przedmiotowej.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Filologia polska nauczycielska: literatura Młodej Polski, historia języka, emisja głosu i kultura wystąpień publicznych.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA?

Studia na kierunku Filologia polska nauczycielska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologia polska nauczycielska w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA NAUCZYCIELSKA

Studia na kierunku Filologia polska nauczycielska mają za zadanie przede wszystkim przygotować absolwentów do pracy w roli nauczycieli języka polskiego, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie również w mediach, wydawnictwach, instytucjach kultury, agencjach reklamowych, administracji, biurach prasowych czy instytucjach finansowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia polska nauczycielska:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
 • nauczyciel,
 • media,
 • wydawnictwa,
 • instytucje kultury,
 • agencje reklamowe,
 • administracja,
 • biura prasowe,
 • instytucje finansowe.

 

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia polska nauczycielska Kraków studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia