Filologia orientalna - indologia - Kraków

Filologia orientalna - indologia - Kraków

Filologia orientalna - indologia - Kraków
Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Filologia orientalna - indologia studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filologia orientalna - indologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku filologia orientalna - indologia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie filologię orientalną - indologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Filologiczny UJ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia orientalna – indologia dają studentom możliwość zdobycia m.in. specjalistycznej wiedzy o współczesnych i dawnych Indiach, a także kompetencji językowych z kilku języków indyjskich.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Filologia orientalna – indologia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w służbach dyplomatycznych, mediach, placówkach kulturalnych czy naukowo-badawczych.

czytaj dalej wszystko o Filologia orientalna - indologia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FILOLOGIA ORIENTALNA - INDOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia orientalna - indologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Filologia orientalna – indologia, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów. Pod uwagę brane są oceny na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filologia orientalna - indologia:

 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA - INDOLOGIA?

Filologia orientalna – indologia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia m.in. kompetencji językowych z języka hindi, wiedzy o kulturze Indii i Azji Południowej, historii Indii starożytnych czy kompetencji z języka tamilskiego.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Filologia orientalna – indologia umożliwiają studentom także możliwość zapoznania się z tradycjami religijnymi i literackimi, historią i sztuką Indii i Azji Południowej. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą też wiedzę o współczesnych Indiach, ale również o sanskrycie. Studenci mają możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.
 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia orientalna - indologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Filologia orientalna – indologia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy w zakresie m.in. kultur literackich Indii i Azji Południowej, tradycji literackich sanskrytu i hindi oraz zagadnień językoznawstwa historycznego. Mogą też np. zapoznać się z zagadnieniami z zakresu geografii i etnografii Indii, kultury regionu, historii starożytnych Indii czy indyjskiej nauki o literaturze.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą na przykład: uczyć się praktycznego wykorzystania hindi-urdu, nauczyć się interpretacji tekstów sanskryckich czy zdobyć umiejętności przekładoznawcze.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Filologia orientalna – indologia: kultura regionu – kultura Indii i Azji Południowej, klasyczna literatura sanskrycka Indii i Azji Południowej, indyjskie tradycje religijne, Islam w Azji Południowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA - INDOLOGIA?

Studia na kierunku Filologia orientalna – indologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia orientalna - indologia w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA - INDOLOGIA

Kierunki studiów takie jak Filologia orientalna – indologia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach unijnych, organizacjach międzynarodowych, placówkach oświatowych, w instytucjach zajmujących się propagowaniem kultury czy branży turystycznej. Mogą również znaleźć zatrudnienie w służbach dyplomatycznych, mundurowych, placówkach kulturalnych i naukowo-badawczych, mediach czy wydawnictwach.

Absolwenci kierunku Filologia orientalna – indologia mogą pracować także jako analitycy sytuacji politycznej w krajach Azji Południowej, tłumacze czy pracownicy organizacji zajmujących się kwestiami uchodźców i bezpieczeństwa narodowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia orientalna – indologia:

 • instytucje unijne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki oświatowe,
 • instytucje propagujące kulturę,
 • branża turystyczna,
 • służby dyplomatyczne,
 • służby mundurowe,
 • placówki kulturalne,
 • placówki naukowo-badawcze,
 • media, wydawnictwa,
 • analityk sytuacji politycznej,
 • tłumacz,
 • pracownik organizacji zajmującej się kwestiami uchodźców i bezpieczeństwa narodowego.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia orientalna - indologia Kraków studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia