Filologia portugalska - Kraków

Filologia portugalska - Kraków

Filologia portugalska - Kraków
Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Filologia portugalska studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filologia portugalska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.
 

Studia na kierunku filologia portugalska w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie filologię portugalską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Filologiczny UJ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia portugalska dają studentom możliwość zdobycia kompetencji językowych z języka portugalskiego, a także wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. językoznawstwa i literaturoznawstwa.
 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Filologia portugalska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako tłumacze, nauczyciele, a także w branży turystycznej.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia portugalska - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FILOLOGIA PORTUGALSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia portugalska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Filologia portugalska, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotow. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest do absolwentów konkretnych kierunków studiów, które określone są w regulaminie. Kandydaci muszą posiadać znajomość języka portugalskiego na odpowiednim poziomie, a kryterium kwalifikacyjnym jest średnia ze studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filologia portugalska:

 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język niemiecki,
 • język polski,
 • język rosyjski,
 • język włoski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA PORTUGALSKA?

Filologia portugalska to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia kompetencji językowych z języka portugalskiego oraz drugiego języka romańskiego, a także wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. literaturoznawstwa, językoznawstwa czy przekładoznawstwa.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Filologia portugalska dają studentom także możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi np. literatury, kultury i sztuki Portugalii.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia portugalska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filologia portugalska umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. literatury, wybranych aspektów historyczno-społecznych portugalskiego obszaru językowego oraz przekładu ustnego i pisemnego polsko-portugalskiego i odwrotnie. Program studiów zakłada także, że studenci tego kierunku zapoznają się z historią krajów portugalskiego obszaru językowego, literaturą portugalską na przestrzeni wieków czy wybranymi zagadnieniami z historii filozofii.

Studenci kierunku Filologia portugalska mogą zdobyć kompetencje językowe nie tylko z języka portugalskiego, ale także drugiego języka romańskiego. Mogą również zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi np. wiedzy o Włoszech, historii Katalonii czy kultury i literatury Galicji. Mają też możliwość zdobycia umiejętności językowych z zakresu języka portugalskiego m.in. w turystyce czy biznesie.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Filologia portugalska: najnowsze literatury w języku portugalskim, język hiszpański w Ameryce Łacińskiej, języki romańskie w perspektywie porównawczej.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA PORTUGALSKA?

Studia na kierunku Filologia portugalska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia)

 

Filologia portugalska w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA PORTUGALSKA

Studia na kierunku Filologia portugalska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako tłumacze i nauczyciele, a także w mediach, wydawnictwach, branży turystycznej oraz w placówkach dyplomatycznych. Mogą znaleźć zatrudnienie również w jednostkach administracji lokalnej i państwowej czy międzynarodowych korporacjach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia portugalska:

 • tłumacz,
 • tłumacz przysięgły,
 • biura tłumaczeń,
 • nauczyciel,
 • media,
 • wydawnictwa,
 • branża turystyczna,
 • placówki dyplomatyczne,
 • jednostki administracji lokalnej i państwowej,
 • międzynarodowe korporacje.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia portugalska Kraków studia i stopnia

Filologia portugalska Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia portugalska Kraków studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia