Filologia szwedzka - Kraków

Filologia szwedzka - Kraków

Filologia szwedzka - Kraków
Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Filologia szwedzka studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filologia szwedzka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku filologia szwedzka w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie filologię szwedzką możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Filologiczny UJ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia szwedzka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu m.in. języka, literatury, historii i kultury Szwecji i innych krajów skandynawskich, a także kompetencji z języka szwedzkiego.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Filologia szwedzka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w branży turystycznej, jednostkach dyplomatycznych, redakcjach czy wydawnictwach.

czytaj dalej wszystko o Filologia szwedzka - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FILOLOGIA SZWEDZKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia szwedzka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Filologia szwedzka, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego i średnią ocen ze studiów. Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka szwedzkiego na odpowiednim poziomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filologia szwedzka:

 • język polski,
 • filozofia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język łaciński,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • WOS,
 • język niemiecki,
 • język angielski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA SZWEDZKA?

Filologia szwedzka to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia zarówno wiedzy i umiejętności z zakresu języka szwedzkiego, kultury, historii i literatury Szwecji, jak i zapoznania się z zagadnieniami związanymi z ogólnie rozumianą filologią.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Filologia szwedzka dają studentom możliwość zdobycia kompetencji z języka szwedzkiego oraz drugiego języka skandynawskiego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia szwedzka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filologia szwedzka umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. języka, kultury i literatury Szwecji i krajów skandynawskich, a także umiejętności dotyczących tłumaczeń tekstów. Program studiów zakłada również, że studenci będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu praktycznej nauki języka szwedzkiego, podczas których mogą zrozumieć złożoność i historyczną zmienność języka oraz zdobyć kompetencje językowe.

Studenci kierunku Filologia szwedzka mogą też zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi np. geografii i kultury Szwecji, historii literatury staronordyckiej, realioznawstwa szwedzkiego czy najwybitniejszymi twórcami szwedzkiej literatury XX i XXI wieku. Mają także możliwość zapoznania się z systemem politycznym Szwecji czy jej współczesnym życiem społecznym i kulturalnym.

Program studiów zakłada, że studenci mogą zapoznać się z warsztatem tłumacza, podstawowymi kryteriami oceny przekładu czy strategiami i technikami translatorskimi w praktyce tłumacza.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Filologia szwedzka: Dania/Islandia/Norwegia – kraj, język, kultura; przekład jako komunikacja międzykulturowa, szwedzka literatura współczesna.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA SZWEDZKA?

Studia na kierunku Filologia szwedzka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia szwedzka w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA SZWEDZKA

Studia na kierunku Filologia szwedzka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako tłumacze, specjaliści ds. skandynawskich w wydawnictwach, a także w jednostkach dyplomatycznych, instytucjach kulturalnych, redakcjach, wydawnictwach czy branży turystycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia szwedzka:

 • tłumacz,
 • specjalista ds. skandynawskich,
 • wydawnictwa,
 • jednostki dyplomatyczne,
 • instytucje kulturalne,
 • redakcje,
 • wydawnictwa,
 • branża turystyczna.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia szwedzka Kraków studia i stopnia

Filologia szwedzka Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia szwedzka Kraków studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Filologia szwedzka w miastach

Nadchodzące wydarzenia