Filologia klasyczna - Kraków

Filologia klasyczna - Kraków

Filologia klasyczna - Kraków
Dodaj do ulubionych

19.09.2022

Filologia klasyczna studia Kraków 2022 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filologia klasyczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku filologia klasyczna w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia klasyczna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także wykształcenia kompetencji językowych w zakresie języka łacińskiego i greckiego oraz zdobycia wiedzy z literatury, historii i kultury antyku grecko-rzymskiego.
 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Filologia klasyczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w wydawnictwach, bibliotekach, archiwach czy mediach, a także w branży turystycznej.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia klasyczna - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek filologia klasyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia klasyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Filologia klasyczna, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią z ukończonych studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filologia klasyczna:

 • historia,
 • język obcy,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA?

Filologia klasyczna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć szeroką wiedzę dotyczącą języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Mogą także zapoznać się z językiem łacińskim i greckim oraz z podstawami paleografii, historii filozofii, językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Filologia klasyczna dają studentom możliwość wyboru ścieżki kształcenia, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi. Przykładowe specjalności na tym kierunku to: hellenistyka i latynistyka oraz bizantynistyka i neogrecystyka.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia klasyczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filologia klasyczna mają za zadanie przede wszystkim przekazać studentom wiedzę i umiejętności dotyczące języka, literatury oraz kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Program studiów zakłada, że studenci m.in. poznają specyfikę genologiczną i estetyczną literatury łacińskiej na terenie Galii w późnym antyku, zapoznają się z obecnością antyku grecko-rzymskiego w dziełach kultury popularnej czy ze specyfiką kulturową, genologiczną i estetyczną literatury na terenie Iberii.

W zależności od wybranej ścieżki kształcenia, studenci mogą zdobywać różne umiejętności i wiedzę. Przykładowo, na ścieżce bizantynistyka i neogrecystyka mogą zapoznać się z problematyką duchowości bizantyjskiej i dziedzictwem antycznym obecnym w architekturze sakralnej. Z kolei na ścieżce hellenistyka i latynistyka mają możliwość poznać zmiany w języku łacińskim na przestrzeni wieków.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Filologia klasyczna: historiografia i biografia antyczna, katullus i elegia rzymska czy teksty kultury w badaniach terenowych.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA?

Studia na kierunku Filologia klasyczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologia klasyczna w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA KLASYCZNA

Studia na kierunku Filologia klasyczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w takich miejscach jak na przykład wydawnictwa, biblioteki, archiwa czy instytucje kultury. Dzięki wysokim kompetencjom językowym mogą także pracować w biurach tłumaczeń, a wiedza o kulturze i historii może okazać się przydatna w pracy w branży turystycznej zorientowanej na kierunki śródziemnomorskie. Absolwenci kierunku Filologia klasyczna mogą znaleźć zatrudnienie także w mediach albo redakcjach czasopism.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia klasyczna:

 • wydawnictwa,
 • biblioteki,
 • archiwa,
 • instytucje kultury,
 • biura tłumaczeń,
 • branża turystyczna,
 • media,
 • redakcje czasopism.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia klasyczna Kraków studia i stopnia

Filologia klasyczna Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia klasyczna Kraków studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

Popularne kierunki filologiczne niestacjonarne w Krakowie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski