Filologia orientalna - iranistyka - Kraków

Filologia orientalna - iranistyka - Kraków

Filologia orientalna - iranistyka - Kraków
Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Filologia orientalna - iranistyka studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filologia orientalna - iranistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku filologia orientalna - iranistyka w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie filologię orientalną - iranistykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Filologiczny UJ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia orientalna – iranistyka dają studentom możliwość zdobycia m.in. kompetencji językowych z języka perskiego, a także wiedzy i umiejętności z zakresu historii, literatury czy kultury Iranu.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Filologia orientalna – iranistyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kulturalnych, redakcjach, wydawnictwach, jako eksperci ds. irańskiego i środkowowschodniego obszaru kulturowego czy tłumacze.

czytaj dalej wszystko o Filologia orientalna - iranistyka - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FILOLOGIA ORIENTALNA - IRANISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia orientalna - iranistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Filologia orientalna – iranistyka, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów. Pod uwagę brana jest ocena na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filologia orientalna - iranistyka:

 • język angielski,
 • język francuski,
 • język hiszpański,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język niemiecki,
 • język rosyjski,
 • język włoski,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA - IRANISTYKA?

Filologia orientalna – iranistyka to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. języka, literatury, kultury, historii oraz systemów wierzeń świata irańskiego. Program studiów zakłada także, że studenci zdobędą kompetencje językowe z języka irańskiego.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Filologia orientalna – iranistyka dają studentom również możliwość zdobycia umiejętności praktycznych, przede wszystkim dotyczących wykorzystania języka perskiego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia orientalna - iranistyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filologia orientalna – iranistyka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. języka, literatury, historii oraz kultury irańskiej. Program studiów zakłada także, że studenci zdobędą zaawansowane umiejętności filologiczne w zakresie języka perskiego, przede wszystkim dotyczące analizy i interpretacji tekstów oraz tworzenia tekstów pisanych i mówionych.

Studenci tego kierunku mogą też zdobyć umiejętności przekładowe z języka perskiego na język polski i odwrotnie, a także wiedzę o kulturowych i politycznych uwarunkowań na Bliskim i Środkowym Wschodzie.

Wiedza, którą mogą zdobyć studenci kierunku Filologia orientalna – iranistyka, dotyczy także średniowiecznego Iranu, irańskich religii na przestrzeni lat, klasycznej literatury perskiej czy języków starożytnego Iranu.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Filologia orientalna – iranistyka: zagadnienia Bliskiego i Środkowego Wschodu, geografia świata irańskiego, przegląd języków irańskich.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA - IRANISTYKA?

Studia na kierunku Filologia orientalna – iranistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia orientalna - iranistyka w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA - IRANISTYKA

Studia na kierunku Filologia orientalna – iranistyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kulturalnych, redakcjach, wydawnictwach, a także jako tłumacze lub asystenci językowi. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w branży turystycznej, służbach dyplomatycznych i specjalnych oraz jako eksperci do spraw irańskiego i środkowowschodniego obszaru kulturowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia orientalna – iranistyka:

 • instytucje kulturalne,
 • redakcje,
 • wydawnictwa,
 • tłumacz,
 • tłumacz przysięgły,
 • asystent językowy,
 • branża turystyczna,
 • służby dyplomatyczne,
 • służby specjalne,
 • ekspert ds. irańskiego i środkowowschodniego obszaru kulturowego.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia orientalna - iranistyka Kraków studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia