Filologia orientalna – japonistyka - Kraków

Filologia orientalna – japonistyka - Kraków

Filologia orientalna – japonistyka - Kraków
Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Filologia orientalna – japonistyka studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filologia orientalna - japonistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata(studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku filologia orientalna - japonistyka w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie filologię orientalną - japonistykę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Filologiczny UJ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia orientalna – japonistyka dają studentom możliwość zdobycia kompetencji językowych z języka japońskiego, a także wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. z literatury, kultury i historii Japonii.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Filologia orientalna – japonistyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako tłumacze, a także w instytucjach unijnych, instytucjach kultury czy organizacjach międzynarodowych.

czytaj dalej wszystko o Filologia orientalna – japonistyka - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FILOLOGIA ORIENTALNA - JAPONISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia orientalna - japonistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Filologia orientalna – japonistyka, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów. Pod uwagę brana jest ocena na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filologia orientalna - japonistyka:

 • język angielski,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA - JAPONISTYKA?

Filologia orientalna – japonistyka to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość praktycznej nauki języka i pisma japońskiego, a także zdobycia wiedzy o współczesnej i klasycznej literaturze japońskiej, kulturze Japonii i wiedzy filologicznej o narodach Azji Wschodniej.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Filologia orientalna – japonistyka dają też studentom zapoznania się z kwestiami dotyczącymi dziejów narodu japońskiego, mniejszości etnicznych i społecznych w Japonii czy dziejów i kultury Okinawy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia orientalna - japonistyka możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filologia orientalna – japonistyka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnego języka japońskiego, w tym gramatyki, frazeologii czy pragmatyki, a także historii języka japońskiego i pisma japońskiego. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z nowożytną i współczesną literaturą japońską, twórczością współczesnych autorów, a także historią, kulturą i społeczeństwem dawnej i współczesnej Japonii.

Studenci kierunku Filologia orientalna – japonistyka mogą również uczestniczyć w zajęciach dotyczących literaturoznawstwa, historii filozofii czy językoznawstwa japońskiego. Mogą też zdobyć umiejętność przekładu tekstu pisemnego i ustnego o ogólnym albo specjalistycznym charakterze z języka japońskiego na język polski.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Filologia orientalna – japonistyka: tłumaczenie tekstów japońskich, gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego, historia regionu – historia Japonii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA - JAPONISTYKA?

Studia na kierunku Filologia orientalna – japonistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia orientalna - japonistyka w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA ORIENTALNA - JAPONISTYKA

Studia na kierunku Filologia orientalna – japonistyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach kulturalnych, wydawnictwach i redakcjach, a także jako tłumacze lub asystenci językowi. Mogą znaleźć zatrudnienie także w branży turystycznej, instytucjach unijnych, organizacjach międzynarodowych czy placówkach oświatowych oraz jako eksperci do spraw japońskiego obszaru cywilizacyjnego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia orientalna – japonistyka:

 • instytucje kulturalne,
 • wydawnictwa i redakcje,
 • tłumacz,
 • tłumacz przysięgły,
 • asystent językowy,
 • branża turystyczna,
 • instytucje unijne,
 • organizacje międzynarodowe,
 • placówki oświatowe,
 • ekspert ds. japońskiego obszaru cywilizacyjnego,
 • szkoły językowe.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia orientalna - japonistyka Kraków studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia