Filologia węgierska - Kraków

Filologia węgierska - Kraków

Advertisement

Filologia węgierska - Kraków
Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Filologia węgierska studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Filologia węgierska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.
 

Studia na kierunku filologia węgierska w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Krakowie filologię węgierską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Filologiczny UJ).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologia węgierska dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu m.in. języka, kultury i literatury Węgier, a także kompetencji językowych z języka węgierskiego.
 

Praca po studiach

Studia w Krakowie na kierunku Filologia węgierska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w mediach, wydawnictwach, szkołach językowych, a także jako tłumacze.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia węgierska - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FILOLOGIA WĘGIERSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Filologia węgierska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Krakowie na kierunek Filologia węgierska, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego i średnią ocen ze studiów. Dodatkowym kryterium formalnym jest znajomość języka węgierskiego na odpowiednim poziomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filologia węgierska:

 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA WĘGIERSKA?

Filologia węgierska to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Krakowie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności związanych z węgierskim obszarem językowym, a także zapoznania się z pojęciami ogólnie pojętej filologii.

Kierunki studiów w Krakowie takie jak Filologia węgierska dają studentom możliwość zdobycia kompetencji językowych z języka węgierskiego nie tylko poprzez zajęcia z praktycznej nauki tego języka, ale też np. przez to, że kursy kierunkowe prowadzone są w języku węgierskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia węgierska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Filologia węgierska umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. historii Węgier, literatury węgierskiej, kultury węgierskiej czy komunikacji kulturowej. Program studiów zakłada też, że studenci będą uczyć się języków specjalistycznych w zakresie np. techniki i informatyki, gastronomii, służby zdrowia, motoryzacji czy Unii Europejskiej.

Studenci kierunku Filologia węgierska mogą także np. zapoznać się z poezją i dramatem węgierskim na przestrzeni lat, zdobyć umiejętności z zakresu semantyczno-stylistycznej analizy przekładów literackich czy wiedzę z zakresu historii filozofii. Mają również możliwość zdobycia umiejętności tłumaczeń tekstów pisemnych i ustnych z języka polskiego na węgierski i odwrotnie, zdobycia wiedzy o współczesnej kulturze węgierskiej z uwzględnieniem życia politycznego i gospodarczego czy zapoznania się z funkcjonowaniem instytucji kultury związanych z filologią węgierską.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Krakowie na kierunku Filologia węgierska: zapożyczenia z języków słowiańskich i tureckich, film węgierski wobec zmian ustrojowych, ugrofińskie podstawy języka węgierskiego.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA WĘGIERSKA?

Studia na kierunku Filologia węgierska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologia węgierska w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA WĘGIERSKA

Studia na kierunku Filologia węgierska dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach tłumaczeń, szkołach językowych, instytucjach kulturalnych, mediach, branży turystycznej, wydawnictwach, redakcjach, a także jako tłumacze, tłumacze literatury czy tłumacze tekstów specjalistycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia węgierska:

 • biura tłumaczeń,
 • szkoły językowe,
 • instytucje kulturalne,
 • media,
 • branża turystyczna,
 • wydawnictwa,
 • redakcje,
 • tłumacz,
 • tłumacz literatury,
 • tłumacz tekstów specjalistycznych.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia węgierska Kraków studia i stopnia

Filologia węgierska Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia węgierska Kraków studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Krakowie

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia