Prawo studia niestacjonarne Łódź

Prawo studia niestacjonarne Łódź

Prawo studia niestacjonarne Łódź

Studia niestacjonarne w Łodzi

prawo

Odkryj prawo w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo studia niestacjonarne Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Prawo w Łodzi to studia magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym lub niestacjonarnym wspomaganym e-learningowo.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku prawo w Łodzi wahają się od 4700 zł do 5280 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Prawo studia niestacjonarne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku prawo

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jednostka prowadząca

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zdrowie publiczne

Jakie są ceny studiów na kierunku prawo w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej i zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku prawo w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Prawo w Łodzi - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku Prawo w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Łodzi?

Kierunek prawo w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Studia prawnicze możesz realizować także w formie wieczorowej. Zajęcia odbywają się wtedy popołudniami od poniedziałku do piątku.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Mark Twain stwierdził: „Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa”. Prawo jest kluczem do poprawnego funkcjonowania społeczności i całego kraju, ale tylko wtedy, kiedy jego głównym wyznacznikiem staje się sprawiedliwość. Specjaliści w tym zakresie stają się obrońcami sprawiedliwości i społecznego dobra.

Idealni kandydaci na studia prawnicze nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych i ekonomicznych. W zakresie zainteresowań kandydatów powinny mieścić się kwestie polityczne, gospodarcze, a zwłaszcza te, odnoszące się do bezpieczeństwa i wolności. Jeśli w przyszłości pragniesz bronić praw ludzi pokrzywdzonych, kierunek prawo w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku prawo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia niestacjonarne wspomagane e-learningowo

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak prawo możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w Społecznej Akademii Nauk, w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, w Wyższej. Uczelnie w Łodzi oferują bardzo wiele możliwości kształcenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

4. Praca po studiach

Kierunki studiów w Łodzi takie jak prawo dają bardzo wiele możliwości rozwoju i pracy. Studenci są przygotowywani do pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w organizacjach pozarządowych, w organizacjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w organach Unii Europejskiej.

Abiturienci zatrudniani są w biurach organów kontroli państwowej, w sądach, w prokuraturach, w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, w urzędach skarbowych i celnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, w administracji rządowej i samorządowej, w policji, w laboratoriach kryminalistycznych, w przedsiębiorstwach publicznych oraz prywatnych, w więziennictwie, jako doradcy podatkowi, syndycy, referendarze, mediatorzy. Niejednokrotnie praca na danym stanowisku wymaga ukończenia konkretnej aplikacji prawniczej.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-prawniczych. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: wstęp do prawoznawstwa, logika dla prawników, historia państwa i prawa polskiego, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo gospodarcze publiczne, wprowadzenie do prawa kanonicznego, etyka zawodów prawniczych, teoria i filozofia prawa, wstęp do prawa europejskiego, doktryny polityczne, informatyka prawnicza i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • powszechna historia państwa i prawa,
 • prawo rzymskie,
 • prawo konstytucyjne,
 • łacina dla prawników,
 • prawo karne,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • wstęp do prawa
 • europejskiego,
 • doktryny polityczne,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo gospodarcze publiczne,
 • postępowanie cywilne,
 • wprowadzenie do prawa kanonicznego
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: prawo publiczne, prawo gospodarcze, prawo medyczne, prawo europejskie, wymiar sprawiedliwości – profil cywilnoprawny. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci przygotowują się do podjęcia dalszego kształcenia w ramach aplikacji sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i tym podobne. Zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które pozwala rozwinąć umiejętności interpretacyjne i analityczne. Studenci kształcą zdolności komunikacyjne, które ułatwiają porozumiewanie się ze specjalistami z zakresu prawa i odbiorcami, którzy nie znajdują się stricte w gronie specjalistów od prawa. Kierunek zgłębia treści odnoszące się do różnych odmian prawa, a także wiadomości z zakresu ekonomii, logiki czy języków obcych nowożytnych.

Ile trwają studia na kierunku prawo w Łodzi?

Studia na kierunku Prawo w Łodzi trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Uczelnie w Łodzi studia prawnicze oferują w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Oznacza to, że studia niestacjonarne realizujesz tak jak studia stacjonarne w trakcie pięcioletniej edukacji, która kończy się egzaminem magisterskim i zapewnia tytuł magistra, a tym samym umożliwia wykonywanie zawodu. Studenci w trakcie całego etapu kształcenia realizują wybrane specjalizacje, a także przygotowują się do dalszej edukacji w ramach wybranych aplikacji, na przykład sędziowskiej, radcowskiej, adwokackiej, notarialnej.

Ze względu na obszerność materiału, kierunek prawo w Łodzi nie może być podzielony na dwa komplementarne cykle kształcenia, to znaczy na studia licencjackie i magisterskie. Studenci mogą jednak realizować studia trzeciego stopnia, to znaczy studia doktoranckie. Całość kształcenia wsparta jest realizacją praktyk zawodowych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek prawo w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

 

Studia w Łodzi na kierunku prawo uchodzą za jedne z najbardziej prestiżowych i najczęściej wybieranych nawet wśród propozycji kierunków niestacjonarnych. Kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku studiów niestacjonarnych najważniejsze jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Łodzi?

Studia prawnicze w Łodzi w zakresie prawa uchodzą za jedne z najczęściej wybieranych i najbardziej prestiżowych. Prawo jest kierunkiem wymagającym, przeznaczonym dla osób ambitnych i pasjonatów nauk humanistyczno-ekonomicznych. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz walczyć o sprawiedliwość?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować z ludźmi?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia w Łodzi na kierunku prawo są właśnie dla Ciebie. Kandydatów na studia niestacjonarne jest jednak bardzo wielu. W przypadku studiów zaocznych i wieczorowych najważniejsze jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Warto także zdawać przedmioty dodatkowe, na przykład historię, wiedzę o społeczeństwie, matematykę, język obcy nowożytny.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jaka praca po kierunku prawo w Łodzi?

Abiturienci studiów prawniczych zatrudniani są w bardzo wielu miejscach. Przede wszystkim pracują w administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, w organizacjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w organach Unii Europejskiej, a także w biurach organów kontroli państwowej, w sądach, w prokuraturach, w kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, w urzędach skarbowych i celnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, w administracji rządowej i samorządowej, w policji, w laboratoriach kryminalistycznych, w przedsiębiorstwach publicznych oraz prywatnych, w więziennictwie, również jako doradcy podatkowi, syndycy, referendarze, mediatorzy. Niejednokrotnie praca na danym stanowisku wymaga ukończenia konkretnej aplikacji prawniczej, dzięki której absolwenci mogą otworzyć również własną działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej.

Poszczególne aplikacje, takie jak na przykład: adwokacka, prokuratorska, radcowska, notarialna, sędziowska, komornicza, legislacyjna. Wykształcenie specjalistyczne upoważnia absolwentów do wykonywania zawodów takich jak adwokat, sędzia, radca prawny, komornik, prokurator, notariusz, legislator. Dzięki temu studenci są przygotowani do pracy w sądzie, w kancelariach prawnych, w prokuraturze, w administracji prywatnej, w administracji publicznej. Absolwenci zatrudniani są w instytucjach finansowych, w komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach, które potrzebują specjalistów zajmujących się prawem międzynarodowym, w biurach poselskich, w biurach senatorskich, w biurach posłów Parlamentu Europejskiego. Abiturienci zajmują stanowiska urzędnicze, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, syndyków.

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Łodzi?

Kierunek prawo w Łodzi uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych nawet wśród kierunków niestacjonarnych.

Mikołaj, student czwartego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Studia niestacjonarne na kierunku prawo umożliwiają mi połączenie kariery zawodowej z naukową i dają wiele perspektyw zatrudnienia w zakresie administracyjno-prawniczym. Specjalizuję się w prawie medycznym. Kierunek jest wymagający, dlatego odnajdą się na nim osoby zdeterminowane i ambitne. Polecam.

Kierunki prawnicze i administracja w Łodzi

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (0)