Logistyka studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

logistyka

Odkryj logistykę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Logistyka - studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Logistyka w Łodzi w formie niestacjonarnej to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie), których program oferuje 17 różnych specjalności. Studia z logistyki w Łodzi w trybie niestacjonarnym (zaocznie i online) można podjąć na 3 uczelniach. Ceny na logistyce w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 4100 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku logistyka w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia)

Opis kierunku

Logistyka to dziedzina, która wykorzystuje podstawy zarządzania do usprawnienia technologii, wykorzystywanych w produkcji, handlu i usługach. W trakcie studiów logistycznych można zdobyć wiedzę dotyczącą dystrybucji towarów (np. surowców, czy gotowych wyrobów). Zajęcia przygotowują studentów do zarządzania projektami i skutecznej pracy w zespole.

Absolwenci świetnie sprawdzą się w firmach zajmujących się logistyką, dystrybucją, handlem lub zaopatrzeniem. Przedsiębiorstwa spedycyjne i transportowe również poszukują osób, które mogą pochwalić się dyplomem tych studiów. Logistycy mogą również pracować jako kierownicy centrów magazynowania i dystrybucji. 

 

Uczelnie

W Łodzi logistykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (UŁ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytet WSB Merito w Łodzi, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku logistyka w Łodzi w roku akademickim 2023/2024 wahają się od 4100 zł do 4950 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Logistyka studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek LOGISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Logistyka +

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Zarządzania UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Transport stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie są ceny studiów na kierunku logistyka w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku logistyka możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Łodzi - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku Logistyka w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka w Łodzi?

W zależności od wybranej uczelni kierunek logistyka w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Hilmar J. Vollmuth stwierdził: „Logistyka ma zapewnić, aby potrzebne materiały wsadowe (surowce, materiały pomocnicze i eksploatacyjne) i produkty (półfabrykaty i wyroby gotowe) były do dyspozycji we właściwym czasie we właściwym miejscu, w potrzebnej ilości i odpowiedniej jakości”. Gospodarka nieustannie potrzebuje specjalistów, którzy będą zajmowali się planowaniem, realizacją i kontrolą dostaw produktów, które mają zaspokajać oczekiwania konsumentów.

Idealni kandydaci na studia logistyczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Kandydaci powinni mieć predyspozycje kierownicze, a także muszą współpracować w grupie. Ważne są więc nie tylko zdolności zarządcze, ale przede wszystkim komunikatywność. Jeśli jesteś zorganizowany/a i swobodnie komunikujesz się w językach obcych nowożytnych, kierunek logistyka w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak logistyka możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego lub w Społecznej Akademii Nauk, a także w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, w której logistyka jest realizowana w formie specjalności na kierunku transport. Uczelnie w Łodzi starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia zarówno w przypadku studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

 

4. Praca po studiach

Studia logistyczne w Łodzi dają bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju, dlatego tak wielu kandydatów decyduje się na kształcenie w tym zakresie. Studenci są przygotowywani do pracy na stanowiskach menedżerskich w zakresie zakupów, planowania produkcji, transportu i spedycji, gospodarki magazynowej. Bez problemu odnajdą się w pracy w centrach logistycznych i klastrach przemysłowych, które potrzebują specjalistów w zakresie procesów logistycznych.

Absolwenci stają się specjalistami do spraw obsługi klienta, specjalistami do spraw handlu elektronicznego, kierownikami centrów magazynowania i dystrybucji, menedżerami organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, pracownikami przedsiębiorstw, które zajmują się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, pracownikami firm spedycyjnych przy controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów, specjalistami do spraw jakości, standaryzacji i kontroli procesów, doradcami biznesowymi w zakresie logistyki.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i informatyce. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: podstawy marketingu, logistyka dystrybucji, projektowanie procesów, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, rachunkowość, logistyka zaopatrzenia, ekologistyka, statystyka opisowa, podstawy wiedzy o finansach, ekonomia, towaroznawstwo, matematyka, ekonomika transportu, logistyka produkcji.

 

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania,
 • podstawy wiedzy o finansach,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • ekonomika transportu,
 • wstęp do prawa,
 • podstawy marketingu,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • logistyka produkcji,
 • infrastruktura logistyczna,
 • ekologistyka,
 • statystyka opisowa,
 • inżynieria systemów i analizy systemowej,
 • logistyka dystrybucji,
 • projektowanie procesów,
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym, logistyka dystrybucji, logistyka w sektorze publicznym. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które przygotowuje do zarządzania procesami przepływów materiałowych, informacji oraz środków finansowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych różnego typu podmiotów gospodarczych w ramach łańcucha dostaw. Studenci zapoznają się także z ekonomiczno-finansowymi uwarunkowaniami działalności logistycznej oraz z zasadami prawnymi, które normują tę działalność. Wiedza i zdobywane umiejętności w swobodny sposób pozwalają zająć się transportem i spedycją, magazynowaniem i zarządzaniem zapasami surowców, wyrobów gotowych oraz towarów handlowych, prognozowaniem zakupów, pakowaniem i konfekcjonowaniem i tym podobne.

Ile trwają studia na kierunku logistyka w Łodzi?

Studia na kierunku Logistyka w Łodzi trwają 3 lata (studia I stopnia).

W zależności od wybranej uczelni kierunek logistyka w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować na pierwszym stopniu lub w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent logistyki pierwszego stopnia lub pokrewnych kierunków logistycznych i z zakresu zarządzania.

Logistyka w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 4 lat licencjat / inżynier

Jaka praca po kierunku logistyka w Łodzi?

Kierunek logistyka w Łodzi zapewnia bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. Studenci są przygotowywani do pracy na stanowiskach menedżerskich w zakresie zakupów, planowania produkcji, transportu i spedycji, gospodarki magazynowej. Bez problemu odnajdą się w pracy w centrach logistycznych i klastrach przemysłowych, które potrzebują specjalistów w zakresie procesów logistycznych.

Absolwenci stają się specjalistami do spraw obsługi klienta, specjalistami do spraw handlu elektronicznego, kierownikami centrów magazynowania i dystrybucji, menedżerami organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, pracownikami przedsiębiorstw, które zajmują się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, pracownikami firm spedycyjnych przy controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów, specjalistami do spraw jakości, standaryzacji i kontroli procesów, doradcami biznesowymi w zakresie logistyki, pracownikami jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna, pracownikami służb utrzymania ruchu lotniczego, menedżerami odpowiedzialnymi za balansowanie zdolności produkcyjnych.

Abiturienci odpowiedzialni są za magazynowanie i zarządzanie zapasami surowców, wyrobów gotowych oraz towarów handlowych, zasilanie stanowisk pracy w materiały, surowce, prognozowanie zakupów i dokonywanie zamówień u dostawców, pakowanie i konfekcjonowanie, transport i spedycję, planowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, gospodarkę odpadami produkcyjnymi, gospodarkę opakowaniami, zarządzanie centrami logistycznymi.

Studia logistyczne umożliwiają pracę w firmach i sklepach internetowych, w centrach usług logistycznych, w instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka), w firmach transportowych, w firmach spedycyjnych, w firmach komunikacyjnych, w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek logistyka w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Studia logistyczne w Łodzi są jednymi z najpopularniejszych zarówno wśród propozycji studiów realizowanych w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Niezwykle praktyczny i przyszłościowy kierunek wzbudza zainteresowanie bardzo wielu kandydatów na studia. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są przez uczelnie na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku logistyka w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ): 90
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ): 80

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych wymagają od kandydatów wniesienia dodatkowych opłat.

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – od 4120 zł
 • Uniwersytet Łódzki – od 4100 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi – od 4950 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji udostępniane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez nie terminie. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje w sprawie rekrutacji za pośrednictwem systemu IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w postępowaniu rekrutacyjnym, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 26.09.2023

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które zazwyczaj składane są przez kandydatów osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe decydują się na przyjęcie kompletnych zestawów za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Kandydaci mogą również dostarczyć pliki za pośrednictwem zaufanych osoby trzeciej (np. rodzica). Preferowana forma złożenia dokumentów może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji szkoły.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, mogą składać dokumenty rekrutacyjne zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Etap ten zazwyczaj trwa kilka dni, dlatego kandydaci powinni pospieszyć się z dopełnieniem formalności – dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów lub spóźnienie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) – od 14.09.2023 do 21.09.2023
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ)  - od 14.09.2023 do 20.09.2023

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek logistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku logistyka uchodzą za jedne z najciekawszych i najczęściej wybieranych wśród propozycji studiów logistycznych i z zakresu zarządzania. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w grupie?
 • Czy nie masz problemu z organizacją i planowaniem?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia logistyczne są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że nawet na studia niestacjonarne kandydatów jest bardzo wielu. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych uwzględniane są również przedmioty dodatkowe.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują potrzeby wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi zapewniają wysoki poziom wykształcenia na studiach logistycznych w trybie niestacjonarnym.

Maksymilian, student drugiego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Logistyka jest wszechobecna i zapewnia nam wszystko to, czego poszukujemy w sklepach i przedsiębiorstwach. Jeśli poziom logistyki w kraju i na arenie międzynarodowej zostałby zaburzony, jakość usług bardzo by spadła i spowodowała niezadowolenie klientów. Specjaliści w tym zakresie są niezbędni.

Kierunki logistyka i transport w Łodzi

Komentarze (0)