Logistyka studia zaoczne Łódź

Logistyka studia zaoczne Łódź

Logistyka studia zaoczne Łódź

Studia zaoczne w Łodzi

logistyka

Odkryj logistykę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Logistyka - studia niestacjonarne (zaoczne) Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Logistyka w Łodzi to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku logistyka w Łodzi wahają się od 3800 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Logistyka studia zaoczne Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Logistyka +

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Zarządzania UŁ stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Jakie są ceny studiów na kierunku logistyka w Łodzi?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku logistyka możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Logistyka w Łodzi - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku Logistyka w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka w Łodzi?

W zależności od wybranej uczelni kierunek logistyka w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Hilmar J. Vollmuth stwierdził: „Logistyka ma zapewnić, aby potrzebne materiały wsadowe (surowce, materiały pomocnicze i eksploatacyjne) i produkty (półfabrykaty i wyroby gotowe) były do dyspozycji we właściwym czasie we właściwym miejscu, w potrzebnej ilości i odpowiedniej jakości”. Gospodarka nieustannie potrzebuje specjalistów, którzy będą zajmowali się planowaniem, realizacją i kontrolą dostaw produktów, które mają zaspokajać oczekiwania konsumentów.

Idealni kandydaci na studia logistyczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Kandydaci powinni mieć predyspozycje kierownicze, a także muszą współpracować w grupie. Ważne są więc nie tylko zdolności zarządcze, ale przede wszystkim komunikatywność. Jeśli jesteś zorganizowany/a i swobodnie komunikujesz się w językach obcych nowożytnych, kierunek logistyka w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • online

 

3. Gdzie studiować?

Kierunki studiów niestacjonarnych w Łodzi takie jak logistyka możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego lub w Społecznej Akademii Nauk, a także w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, w której logistyka jest realizowana w formie specjalności na kierunku transport. Uczelnie w Łodzi starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia zarówno w przypadku studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

 

4. Praca po studiach

Studia logistyczne w Łodzi dają bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju, dlatego tak wielu kandydatów decyduje się na kształcenie w tym zakresie. Studenci są przygotowywani do pracy na stanowiskach menedżerskich w zakresie zakupów, planowania produkcji, transportu i spedycji, gospodarki magazynowej. Bez problemu odnajdą się w pracy w centrach logistycznych i klastrach przemysłowych, które potrzebują specjalistów w zakresie procesów logistycznych.

Absolwenci stają się specjalistami do spraw obsługi klienta, specjalistami do spraw handlu elektronicznego, kierownikami centrów magazynowania i dystrybucji, menedżerami organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, pracownikami przedsiębiorstw, które zajmują się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, pracownikami firm spedycyjnych przy controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów, specjalistami do spraw jakości, standaryzacji i kontroli procesów, doradcami biznesowymi w zakresie logistyki.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i informatyce. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: podstawy marketingu, logistyka dystrybucji, projektowanie procesów, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, rachunkowość, logistyka zaopatrzenia, ekologistyka, statystyka opisowa, podstawy wiedzy o finansach, ekonomia, towaroznawstwo, matematyka, ekonomika transportu, logistyka produkcji.

 

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania,
 • podstawy wiedzy o finansach,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • ekonomika transportu,
 • wstęp do prawa,
 • podstawy marketingu,
 • logistyka zaopatrzenia,
 • logistyka produkcji,
 • infrastruktura logistyczna,
 • ekologistyka,
 • statystyka opisowa,
 • inżynieria systemów i analizy systemowej,
 • logistyka dystrybucji,
 • projektowanie procesów,
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym, logistyka dystrybucji, logistyka w sektorze publicznym. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które przygotowuje do zarządzania procesami przepływów materiałowych, informacji oraz środków finansowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych różnego typu podmiotów gospodarczych w ramach łańcucha dostaw. Studenci zapoznają się także z ekonomiczno-finansowymi uwarunkowaniami działalności logistycznej oraz z zasadami prawnymi, które normują tę działalność. Wiedza i zdobywane umiejętności w swobodny sposób pozwalają zająć się transportem i spedycją, magazynowaniem i zarządzaniem zapasami surowców, wyrobów gotowych oraz towarów handlowych, prognozowaniem zakupów, pakowaniem i konfekcjonowaniem i tym podobne.

Ile trwają studia na kierunku logistyka w Łodzi?

Studia na kierunku Logistyka w Łodzi trwają 3 lata (studia I stopnia).

W zależności od wybranej uczelni kierunek logistyka w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować na pierwszym stopniu lub w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent logistyki pierwszego stopnia lub pokrewnych kierunków logistycznych i z zakresu zarządzania.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek logistyka w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Studia logistyczne w Łodzi są jednymi z najpopularniejszych zarówno wśród propozycji studiów realizowanych w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Niezwykle praktyczny i przyszłościowy kierunek wzbudza zainteresowanie bardzo wielu kandydatów na studia. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku logistyka uchodzą za jedne z najciekawszych i najczęściej wybieranych wśród propozycji studiów logistycznych i z zakresu zarządzania. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w grupie?
 • Czy nie masz problemu z organizacją i planowaniem?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia logistyczne są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że nawet na studia niestacjonarne kandydatów jest bardzo wielu. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. W przypadku studiów stacjonarnych uwzględniane są również przedmioty dodatkowe.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują potrzeby wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jaka praca po kierunku logistyka w Łodzi?

Kierunek logistyka w Łodzi zapewnia bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. Studenci są przygotowywani do pracy na stanowiskach menedżerskich w zakresie zakupów, planowania produkcji, transportu i spedycji, gospodarki magazynowej. Bez problemu odnajdą się w pracy w centrach logistycznych i klastrach przemysłowych, które potrzebują specjalistów w zakresie procesów logistycznych.

Absolwenci stają się specjalistami do spraw obsługi klienta, specjalistami do spraw handlu elektronicznego, kierownikami centrów magazynowania i dystrybucji, menedżerami organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, pracownikami przedsiębiorstw, które zajmują się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem, pracownikami firm spedycyjnych przy controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów, specjalistami do spraw jakości, standaryzacji i kontroli procesów, doradcami biznesowymi w zakresie logistyki, pracownikami jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna, pracownikami służb utrzymania ruchu lotniczego, menedżerami odpowiedzialnymi za balansowanie zdolności produkcyjnych.

Abiturienci odpowiedzialni są za magazynowanie i zarządzanie zapasami surowców, wyrobów gotowych oraz towarów handlowych, zasilanie stanowisk pracy w materiały, surowce, prognozowanie zakupów i dokonywanie zamówień u dostawców, pakowanie i konfekcjonowanie, transport i spedycję, planowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi, gospodarkę odpadami produkcyjnymi, gospodarkę opakowaniami, zarządzanie centrami logistycznymi.

Studia logistyczne umożliwiają pracę w firmach i sklepach internetowych, w centrach usług logistycznych, w instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka), w firmach transportowych, w firmach spedycyjnych, w firmach komunikacyjnych, w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką.

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi zapewniają wysoki poziom wykształcenia na studiach logistycznych w trybie niestacjonarnym.

Maksymilian, student drugiego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Logistyka jest wszechobecna i zapewnia nam wszystko to, czego poszukujemy w sklepach i przedsiębiorstwach. Jeśli poziom logistyki w kraju i na arenie międzynarodowej zostałby zaburzony, jakość usług bardzo by spadła i spowodowała niezadowolenie klientów. Specjaliści w tym zakresie są niezbędni.

Kierunki logistyka i transport w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Komentarze (0)