Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Poznań

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Poznań

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Poznań

Studia I stopnia

w Poznaniu 2022

Odkryj studia I stopnia w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Poznań (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia w Poznaniu to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Poznaniu

Kierunki studiów - Poznań: znaleziono 208

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Akustyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Anglistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bachelor in business administration I stopnia stacjonarne
Bałkanistyka I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biofizyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia i zdrowie człowieka I stopnia stacjonarne
Biologia stosowana I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia stacjonarne
Biznes manager I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo zrównoważone I stopnia stacjonarne
Central european and balkan studies I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemia aplikacyjna I stopnia stacjonarne
Chemical technology I stopnia stacjonarne
Computer science - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
Creative management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Data science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dialog i doradztwo społeczne I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo dla służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektromobilność I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Engineering management - bsc. degree program I stopnia stacjonarne
English linguistics: theories, interfaces, technologies I stopnia stacjonarne
English studies - literature and culture I stopnia stacjonarne
Etnolingwistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Etnologia I stopnia stacjonarne
Filmoznawstwo i kultura mediów I stopnia stacjonarne
Filologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska w edukacji I stopnia stacjonarne
Filologia angielska z pedagogiką I stopnia stacjonarne
Filologia angielsko - celtycka I stopnia stacjonarne
Filologia arabska I stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia stacjonarne
Filologia koreańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska jako obca I stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia stacjonarne
Filologia rumuńska I stopnia stacjonarne
Filologia skandynawska I stopnia stacjonarne
Filologia włoska I stopnia stacjonarne
Filologia wschodniosłowiańska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologie regionów I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne
Finance I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, audyt, inwestycje I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne
Fizyka medyczna I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne
Fotografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Game development I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinformacja I stopnia stacjonarne
Geologia I stopnia stacjonarne
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Groznawstwo I stopnia stacjonarne
Handel międzynarodowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hebraistyka I stopnia stacjonarne
Hispanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia stacjonarne
Historyczne praktyki wykonawcze I stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia stacjonarne
Information technology I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia stacjonarne
Intermedia I stopnia stacjonarne
International trade I stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria rolnicza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It project management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Jakość i rozwój produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Japonistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa I stopnia stacjonarne
Językoznawstwo i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia stacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki I stopnia stacjonarne
Komunikacja europejska I stopnia stacjonarne
Koreanistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kreatywna produkcja wideo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne
Kuratorstwo i teorie sztuki I stopnia stacjonarne
Leśnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Liberal arts and sciences I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management I stopnia stacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Matematyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka w technice I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa pojazdów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mediaworking I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Mediaworking - studia online I stopnia online
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Muzykologia I stopnia stacjonarne
Nauczanie biologii i przyrody I stopnia stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optometria I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polityka społeczna I stopnia stacjonarne
Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne
Prawo europejskie I stopnia stacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie kultury I stopnia stacjonarne
Projektowanie mebli I stopnia stacjonarne
Psychologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i finanse biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Reżyseria dźwięku I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Scenografia I stopnia stacjonarne
Sinologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Skandynawistyka - język norweski I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne
Sport I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia niderlandystyczne I stopnia stacjonarne
Studia o polsce I stopnia stacjonarne
Studia slawistyczne I stopnia stacjonarne
Studia śródziemnomorskie I stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja I stopnia stacjonarne
Taniec w kulturze fizycznej I stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia drewna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienia człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie informatyczne I stopnia stacjonarne
Technologie komputerowe I stopnia stacjonarne
Technologie obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turkologia I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wiedza o teatrze I stopnia stacjonarne
Wokalistyka I stopnia stacjonarne
Wschodoznawstwo I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia online
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kreatywne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie państwem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia stacjonarne
Zintegrowane planowanie rozwoju I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Poznaniu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 13 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 63 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Poznańska

Kierunki studiów: 37 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 21 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 80 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunki studiów: 122 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 81 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 118 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 52 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Poznaniu - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia I stopnia licencjackie i inżynierskie w Poznaniu

Studia pierwszego stopnia trwają najczęściej trzy lata w przypadku studiów licencjackich lub trzy i pół roku w przypadku studiów inżynierskich. Studia licencjackie są aktualnie jednymi z najczęściej wybieranych, ponieważ nie ograniczają studentów do jednej ścieżki kariery. Gwarantują podstawowe wykształcenie, które w pigułce zbiera najważniejsze dla danej dziedziny treści, a następnie umożliwiają dalsze kształcenie uzupełniające w ramach studiów drugiego stopnia.

Aktualnie wiele kierunków studiów dzieli się na stopień pierwszy i drugi, ponieważ zapewnia to swobodę wyboru. Studenci mogą podjąć decyzję odnośnie do tego, czy na przykład filologię angielską chcą realizować dwuetapowo, a może jedynie w ramach pierwszego stopnia, ponieważ studia magisterskie chcą poświęcić lingwistyce stosowanej. Uczelnie w Poznaniu dzielą kierunki studiów na komplementarne cykle kształcenia i dbają o różnorodność kształcenia.

W bardzo wielu branżach pracodawcom wystarcza, jeśli przyszli pracownicy posiadają wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim. Oczywiście pracodawcy mobilizują podwładnych do dalszego kształcenia w ramach studiów magisterskich, podyplomowych lub do realizacji dodatkowych kursów, które umożliwiają zdobycie potrzebnych do pracy umiejętności i kompetencji.

 

Komentarze (0)