Studia II stopnia magisterskie Śląsk

Studia II stopnia magisterskie Śląsk

Studia II stopnia magisterskie Śląsk

Studia magisterskie

w Katowicach i woj. śląskim 2022

Odkryj studia II stopnia na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia (magisterskie) - Katowice i woj. śląskie

Studia II stopnia w Katowicach to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki studiów - Katowice i woj. śląskie: znaleziono 149

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Aeronautics and aerospace engineering II stopnia stacjonarne
Analityka biznesowa II stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biofizyka II stopnia stacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna II stopnia stacjonarne
Biotechnology II stopnia stacjonarne
Biznes i administracja II stopnia niestacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne
Civil engineering II stopnia stacjonarne
Coaching medyczny II stopnia stacjonarne
Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
Computer science II stopnia stacjonarne
Control, electronic and information engineering II stopnia stacjonarne
Creative management in new media II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo filozoficzne i coaching II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-commerce II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Edukacja kulturalna II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electrical engineering II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopnia stacjonarne
Elektroradiologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
English in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
English studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa II stopnia stacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna II stopnia stacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne
Filologia romańska II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne
Filologia słowiańska II stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting for business II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse menedżerskie II stopnia stacjonarne
Fizyka II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia II stopnia stacjonarne
Geoinżynieria i eksploatacja surowców II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia II stopnia stacjonarne
Geologia stosowana II stopnia stacjonarne
Gospodarka cyfrowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne
Gospodarka turystyczna II stopnia stacjonarne
Historia II stopnia stacjonarne
Industrial and engineering chemistry II stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatics II stopnia stacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka przemysłowa II stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka II stopnia stacjonarne
International business II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business law and arbitration II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie materiałowe II stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza i kosmiczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i zarządzania II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jazz i muzyka estradowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kameralistyka instrumentalna II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki II stopnia stacjonarne
Komunikacja promocyjna i kryzysowa II stopnia stacjonarne
Kosmetologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo II stopnia stacjonarne
Kultury mediów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistics II stopnia niestacjonarne
Logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia II stopnia stacjonarne
Management II stopnia stacjonarne
Management and production engineering II stopnia stacjonarne
Marketing i sprzedaż II stopnia niestacjonarne
Matematyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanical engineering II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe studia polskie II stopnia stacjonarne
Mikro i nanotechnologia II stopnia stacjonarne
Muzyka w multimediach II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie II stopnia stacjonarne
Neurobiologia II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polityki miejskie i doradztwo publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Power engineering II stopnia stacjonarne
Praca socjalna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej II stopnia stacjonarne
Projektowanie graficzne II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i finanse II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Reżyseria II stopnia stacjonarne
Socjologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia w języku angielskim II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sustainable energy engineering II stopnia stacjonarne
Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne
Taniec II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teleinformatyka II stopnia stacjonarne
Transport II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Trener osobisty z dietetyką sportową II stopnia stacjonarne
Turystyka II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Twórcze pisanie i marketing wydawniczy II stopnia stacjonarne
Wokalistyka II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne II stopnia stacjonarne
Wzornictwo II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online II stopnia online
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górnośląska w Katowicach

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 52 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Muzyczna w Katowicach

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia: stacjonarne

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki studiów: 26 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 89 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Kierunki studiów: 1 (I stopnia) Studia podyplomowe: 2 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Śląska

Kierunki studiów: 55 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 26 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 11

Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 48 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 130 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia II stopnia magisterskie w Katowicach i woj. śląskim

Podział na studia pierwszego i drugiego stopnia został zapoczątkowany przez deklaracje bolońską podpisaną w 1999 roku. Dzięki wprowadzonym przez nią zmianom, studenci mogą pozwolić sobie na większą elastyczność i swobodę w doborze studiów, co daje dużo nowych możliwości. Po ukończeniu studiów licencjackich można aplikować na dowolne, nawet niezwiązane tematycznie z poprzednimi, studia magisterskie.

Studia magisterskie w Katowicach i Gliwicach są skierowane do osób legitymujących się dyplomem licencjata lub inżyniera, które chciałyby kontynuować naukę i zdobyć przyszłościowe wykształcenie. Dzięki bogatej ofercie kierunków z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych, filologicznych, technicznych i wielu innych, studenci mają szansę wybrać najciekawszą i najbardziej odpowiadającą im opcję kształcenia. Program nauczania został w pełni dopasowany do realiów współczesnego świata, a przekazywane treści zachowują odpowiednią równowagę pomiędzy teorią i praktyką. Studia drugiego stopnia w Katowicach i Gliwicach w większości oferują także interesujące specjalizacje, praktyki zawodowe, zajęcia fakultatywne, koła naukowe czy rozwijające wymiany studenckie.

 

Dla kogo studia magisterskie w Katowicach i Gliwicach?

Idealnymi kandydatami na studia drugiego stopnia będą osoby, które ukończyły studia wyższe i mogą pochwalić się dyplomem licencjata lub równorzędnym. Dużym atutem będzie także nieustanna chęć rozwoju i pogłębiana swojej wiedzy oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę. Jeżeli więc zależy Ci na ugruntowaniu i rozwijaniu specjalistycznej wiedzy, która otworzy Ci wiele zawodowych drzwi, to koniecznie weź udział w rekrutacji na studia magisterskie w Katowicach i Gliwicach.

Komentarze (0)