Turystyka i rekreacja - Lublin

Turystyka i rekreacja - Lublin

Turystyka i rekreacja - Lublin

Studia w Lublinie

turystyka i rekreacja

Odkryj kierunek turystyka i rekreacja w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Turystyka i rekreacja studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku turystyka i rekreacja w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 19 września 2022 r. | Turystyka i rekreacja Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Turystyka i rekreacja - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek turystyka i rekreacja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek turystyka i rekreacja w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku turystyka i rekreacja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • historia
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy
 • biologia

 

Konkurs świadectw maturalnych jest procedurą, w której biorą udział wszyscy zainteresowani rozpoczęciem kształcenia, jakie oferują poszczególne studia w Lublinie. Dotyczy to również osób aplikujących na turystykę i rekreację.

Ze względu na duże zainteresowanie podjęciem kształcenia, jako przyszły kandydat powinieneś się przygotować do zdawania następujących przedmiotów na maturze: matematyki, geografii, języka obcego nowożytnego oraz historii. Regulamin kształcenia oraz rekrutacji znajdziesz na stronie uczelni. Zapoznaj się z nim, aby uniknąć niepotrzebnego nieprzygotowania do tak istotnego procesu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Turystyka i rekreacja w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA?

 

Ciekawość otaczającego świata leży w ludzkiej naturze. Poznawanie najbardziej odległych obszarów, niekończące się podróże i towarzysząca im beztroska, a także poznawanie wybranych obszarów geograficznych poprzez zwiedzanie obiektów rekreacyjnych jest marzeniem wielu osób. Dla tych, którzy chcieliby uzyskać wszechstronną wiedzę o przemyśle turystycznym, organizacji wycieczek, miejscach bezpiecznych do zwiedzania oraz takich, w których należy posiadać komplet niestandardowych szczepień, powstały studia geograficzne na kierunku turystyka i rekreacja. Kierunek ten oferuje uzyskanie wszechstronnego przygotowania do organizacji wycieczek i innej działalności w przemyśle turystycznym, a także rozwija wiedzę o taką, która niewątpliwie przyda się w życiu codziennym.

Popularność, jaką wyróżniają się niektóre kierunki studiów w Lublinie, najczęściej są implikowane ich pragmatycznością lub interesującymi zagadnieniami, które prezentują. Turystyka i rekreacja spełnia obie role, dlatego chętnych do jej podjęcia nie brakuje. Idealni kandydaci wyróżniają się wszechstronnymi zainteresowaniami na temat geografii, kultury i obyczajów, panujących na danym obszarze, niesłabnącą chęcią poznawania otaczającego świata i nowych ludzi, a także umiejętnością odnalezienia się w każdej sytuacji społecznej – kontakt z drugim człowiekiem podczas załatwiania spraw odnoszących się do turystyki może niejednokrotnie wydawać się trudny. Jeżeli jesteś pewien, że posiadane przez ciebie predyspozycje pokrywają się z zaprezentowanym opisem, a turystyka i rekreacja to twój wymarzony kierunek, nie wahaj się dłużej i weź udział w procesie rekrutacyjnym w najbliższym możliwym terminie. Tylko w ten sposób spróbujesz swojego szczęścia podczas edukacji na tym interesującym kierunku.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku turystyka i rekreacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, jaki jest oferowany przez wszystkie uczelnie w Lublinie, spełnia wszystkie odgórnie ustalone normy, dlatego gwarantuje każdemu z absolwentów uzyskanie adekwatnych do wymogów rynku pracy wiedzy i umiejętności. Studenci turystyki i rekreacji zdobywają cenne kompetencje, odnoszące się do rozumienia działania przemysłu turystycznego, organizacji transportu, nauk społeczno-ekonomicznych i politycznych, a także geografii turystycznej z elementami krajoznawstwa. Przedmioty, z którymi najprawdopodobniej będziesz miał do czynienia jako student opisywanego kierunku, będą:

 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • podstawy hotelarstwa
 • podstawy żywienia w turystyce i rekreacji
 • ekologia i ochrona środowiska
 • oraz wiele innych

Ile trwają studia na kierunku turystyka i rekreacja w Lublinie?

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Turystyka i rekreacja w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA?

Gdzie znajdują zatrudnienie absolwenci lubelskiej turystyki i rekreacji? Przede wszystkim w:

 • biurach podróży
 • placówkach zajmujących się organizowaniem i planowaniem wycieczek krajoznawczych
 • placówkach oświatowych
 • ośrodkach akademickich
 • branży związanej z ochroną zabytków stanowiących przedmiot atrakcji turystycznej
 • własnej firmie opartej na dowolnych założeniach ukończonego kierunku

Gdzie studiować na kierunku turystyka i rekreacja w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek turystyka i rekreacja w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek turystyka i rekreacja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek turystyka i rekreacja w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Turystyka i rekreacja Lublin studia i stopnia

Turystyka i rekreacja Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Turystyka i rekreacja Lublin studia stacjonarne

Turystyka i rekreacja Lublin studia niestacjonarne

Popularne kierunki sport i turystyka w Lublinie

Kierunki sport i turystyka w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 



 

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia