Fizyka techniczna - Wrocław

Studia we Wrocławiu

fizyka techniczna

Odkryj kierunek fizyka techniczna we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

20.02.2023

Fizyka techniczna studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku fizyka techniczna we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

Studia na kierunku fizyka techniczna w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu fizykę techniczną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Podstawowych Problemów Techniki PWR).

czytaj dalej wszystko o Fizyka techniczna - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek FIZYKA TECHNICZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka techniczna we Wrocławiu?

Kandydaci na studia fizyczne muszą spełniać określone warunki rekrutacyjne. Studia we Wrocławiu zawsze wzbudzają duże zainteresowanie wśród maturzystów, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Kandydaci muszą zdać obowiązkowe podstawowe przedmioty takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Powinieneś/powinnaś zadbać także o wyniki z egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, zwłaszcza z fizyki i matematyki, a także z języka obcego nowożytnego.

Uczelnie we Wrocławiu biorą pod uwagę wyniki z konkursów i olimpiad przedmiotowych, które mogą zagwarantować Ci wysoką pozycję na listach przyjętych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizyka techniczna w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Fizyka techniczna to nowoczesny kierunek studiów, który pozwala połączyć wykształcenie fizyczne z umiejętnością posługiwania się użytkowym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym. W XXI wieku technologie informacyjne oraz umiejętność obsługiwania specjalistycznej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych jest niezwykle istotna i pozwala wpłynąć na rozwój fizycznych badań, a co za tym idzie wpłynąć na unowocześnienie medycyny i przemysłu.

Przyszli studenci zdobywają wykształcenie matematyczno-przyrodnicze, a także najważniejsze umiejętności gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. W przyszłości z pewnością będziesz zajmował/a się pracą w laboratoriach badawczych, analizą danych, a także dydaktyką. Jeśli lubisz nauki ścisłe, masz predyspozycje językowe, a nowości techniczne nie są Ci obce, studia fizyczne we Wrocławiu są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku fizyka techniczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku fizyka techniczna we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Fizyka techniczna pozwala umiejętnie posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowych i działać na rzecz nie tylko stricte nauki, którą jest fizyka, ale także na rzecz nowych technologii. Uczelnie we Wrocławiu, które mają w swojej ofercie studia fizyczne tego typu, znajdziesz poniżej.

Siatka zajęć obfituje w przedmioty ścisłe, dlatego studenci mogą się spodziewać kształcenia z takich przedmiotów jak na przykład:

 • podstawy analizy danych
 • programowanie proceduralne
 • matematyczne metody fizyki
 • podstawy mechaniki analitycznej i elektrodynamiki
 • optyka geometryczna
 • wstęp do rachunku prawdopodobieństwa

 

Zajęcia odbywają się w formie laboratoriów, ćwiczeń, wykładów, seminariów, a przeprowadzane są przez najlepszych w dziedzinie fizyki technicznej ekspertów i naukowców.

Ile trwają studia na kierunku fizyka techniczna we Wrocławiu?

Studia na kierunku fizyka techniczna we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Fizyka techniczna w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Kierunek fizyka techniczna we Wrocławiu przygotuje absolwentów do posługiwania się przyrządami pomiarowymi: optoelektronicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi, oraz do stosowania pakietów informatycznych w rozwiązywaniu problemów fizycznych i technicznych. Zapoznanie się z funkcjonowaniem aparatury badawczej, która stosowana jest w fizyce technicznej oraz z zasadami projektowania i budowania układów eksperymentalnych daje możliwość zatrudnienia w bardzo wielu firmach i laboratoriach badawczych.

Absolwenci pracują przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach rozwijających technologie informatyczne, optoelektroniczne i medyczne
 • branży IT
 • laboratoriach przemysłowych lub badawczych
 • branży healthcare
 • przemyśle optoelektronicznym i telekomunikacyjnym
 • placówkach edukacyjnych

Gdzie studiować na kierunku fizyka techniczna we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek fizyka techniczna we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek fizyka techniczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Podstawowych Problemów Techniki) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek fizyka techniczna we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizyka techniczna Wrocław studia i stopnia

Fizyka techniczna Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizyka techniczna Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyka techniczna w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki fizyczne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia