Studia muzyczne Warszawa

Studia muzyczne Warszawa

Studia muzyczne Warszawa

Największy wybór studiów

muzycznych w Warszawie

Odkryj kierunki muzyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia muzyczne Warszawa | woj. mazowieckie

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie to jedyna tego typu uczelnia oferująca studia muzyczne w klasycznym ich rozumieniu, a do tego pod patronatem jednego z najważniejszych twórców muzyki klasycznej w Polsce - samego Fryderyka Chopina! Uczelnia ta wskazuje na bardzo silne związki z przeszłością muzyki i kultury, docenia dziedzictwo, jakie pozostawili nam sławetni Polacy w dźwiękach, zapisach, dialogach. Poszanowania oraz umiejętnego wykorzystywania naszej historii uczą wykładowcy tejże uczelni swoich podopiecznych. Studia muzyczne w Warszawie to wyjątkowego rodzaju przygoda ze względu na burzliwą przeszłość muzyki polskiej, jak i burzliwą historię samego miasta. Uczelnia sama o sobie pisze, że jest otwarta na wszystkie “wichry świata” przez wzgląd na swoje położenie w mieście stołecznym.

Uniwersytet ten łączy różne środowiska, kształtuje się w obliczu konfrontacji z najróżniejszymi osiągnięciami sztuki wykonawczej. Wciąż przenikają doń liczne idee i nurty, które pozostawiają tu swój ślad i wspólnie z kadrą i studentami tworzą Uniwersytet Muzyczny każdego dnia. To placówka stricte artystyczna, którą nawet i trudno opisać. Atmosfera tu panująca łączy podniosłość z ogromnego rodzaju otwartością na świat, na ludzi. Muzyka jest tworem duszy ludzkiej, śpiewu wnętrza każdego z nas, tak liczna grupa muzyków-indywidualistów, skupiona w jednej przestrzeni, to wręcz bomba wybuchowa, która wybucha kolejnymi dziełami, sukcesami, a czasem i porażkami. Studia muzyczne w Warszawie z pewnością skłonią Was do refleksji i podjęcia ciężkiej, żmudnej pracy artystycznej, pracy niełatwej, wymagającej nie lada odwagi życia. Praca ta, prawdziwym, czującym muzykom, rekompensuje wszystkie niedogodności życiowe. Dlatego jeśli tylko muzyka Wam w duszy nuci “idź tam, gdzie słyszysz śpiew”, to zbliżcie się do Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, tu znajdziecie dla siebie światełko na drodze życia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE SĄ STUDIA MUZYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI MUZYCZNE W WARSZAWIE

muzykologia

Rekrutacja na studia muzyczne w Warszawie

Aby dostać się na Uniwersytet Muzyczny musicie przejść dosyć ciężki proces rekrutacyjny. Dobrze zdana matura na przykład z historii muzyki może Was nieco przybliżyć do sukcesu. Ważne są takie przedmioty jak język polski, język obcy oraz matematyka czy historia. Oprócz konkursu świadectw liczą się umiejętności muzyczne i dyplomy ukończenia szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. Uniwersytet Muzyczny przyjmuje kandydatów potrafiących grać na wybranych instrumentach! Jeśli macie szczęście i dzięki swej ciężkiej pracy zostaliście laureatami czy finalistami olimpiad artystycznych szczebla centralnego to zostaniecie zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego - ale tylko z tych przedmiotów, których ów olimpiada dotyczyła.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

STUDIA MUZYCZNE W WARSZAWIE - PODYPLOMOWE

Praca po studiach muzycznych

Ukończenie studiów muzycznych uprawnia Was do podjęcia pracy w szkole, w której to możecie uczyć muzyki, jak i wiedzy o sztuce i kulturze, a także do zatrudnienia się w Szkole Muzycznej I czy II stopnia w roli nauczyciela gry na danym instrumencie, jak i zajęć dodatkowych. Możecie również prowadzić własną działalność świadcząc usługi edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Studia muzyczne nie blokują w żadnym wypadku kariery naukowej, jeśli chcecie takową podążyć, to możecie po ukończonych studiach magisterskich wybrać się na studia doktoranckie i starać się o posadę wśród kadry profesorskiej na uczelniach wyższych. Instytucje państwowe, takie jak filharmonie, teatry muzyczne również co jakiś czas prowadzą nabór na wybrane stanowiska.

Jednak dość trudno jest się dostać do zespołu, trzeba się wykazywać niezwykłymi umiejętnościami oraz cierpliwością - nie są to miejsca zbyt dobrze opłacane. Jeśli ukończycie bardziej przedsiębiorczą specjalność, taką jak reżyseria dźwięku, to znacznie łatwiej będzie Wam znaleźć pracę w środowisku filmowym i telewizyjnym w roli reżysera dźwięku. W Polsce działa kilka dużych firm dźwiękowych, które sobie świetnie radzą i niejednokrotnie współtworzą produkcje międzynarodowe. Kończąc kierunki związane ze śpiewem i aktorstwem możecie starać się o pracę w różnego rodzaju teatrach, jak i w filmie. Nic w tym przypadku nie stanie Wam na przeszkodzie. 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MUZYCZNY STUDIA MUZYCZNE

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina prowadzi studia muzyczne na kierunkach:

  • Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki – kierunek dyrygentura symfoniczno-operowa oraz kompozycja i teoria muzyki, studia stacjonarne I i II stopnia.
  • Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów - kierunek: instrumentalistyka w specjalnościach: gra na fortepianie, gra na klawesynie, gra na organach - studia stacjonarne I i II stopnia.
  • Wydział Instrumentalny - kierunek: instrumentalistyka, specjalności do wyboru: gra na skrzypcach, gra na altówce, gra na wiolonczeli, gra na kontrabasie, gra na flecie, gra na oboju, gra na klarnecie, gra na fagocie, gra na saksofonie, gra na trąbce, gra na rogu, gra na puzonie, gra na tubie, gra na perkusji, gra na harfie, gra na akordeonie, gra na gitarze - studia stacjonarne I i II stopnia.
  • Wydział Wokalno-Aktorski - kierunek: wokalistyka, specjalności do wyboru: śpiew solowy i aktorstwo, śpiew solowy, musical, śpiew solowy z językiem wykładowym angielskim – studia I i II stopnia
  • Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca - kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - specjalności: prowadzenie zespołów muzycznych, rytmika; kierunek: muzyka kościelna, kierunek: taniec w specjalności: pedagogika baletowa – studia I i II stopnia
  • Wydział Reżyserii Dźwięku - kierunek: reżyseria dźwięku, specjalności: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, reżyseria muzyczna, reżyseria dźwięku w multimediach – studia I i II stopnia

dowiedz się więcej

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)