Studia psychologiczne i społeczne Opole

Studia psychologiczne i społeczne Opole

Studia psychologiczne i społeczne Opole

Największy wybór studiów

psychologicznych w Krakowie

Odkryj kierunki psychologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

01.02.2023

Studia psychologiczne i społeczne w Opolu

Studia psychologiczne w Opolu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia psychologiczne i społeczne Opole
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Współczesne studia psychologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Studia psychologiczne i społeczne w Opolu - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Psychologia stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Socjologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Turystyka i kultura śródziemnomorska stacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu są studia psychologiczne i społeczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA

Uniwersytet Opolski

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA
SOCJOLOGIA
TURYSTYKA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki psychologiczne i społeczne w Opolu

SORTOWANIE:

Studia psychologiczne i społeczne w Opolu - podyplomowe

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

Rekrutacja i wymagania na studia psychologiczne i społeczne w Opolu

Aby dostać się na jeden (lub więcej) kierunków społecznych należy jak najlepiej zdać maturę z oczekiwanych podczas procesu rekrutacji przedmiotów. Zazwyczaj punktowane są takie przedmioty jak język polski, historia i język obcy, ale warto zwrócić uwagę na wymagania przy konkretnych kierunkach studiów. Często wysoko punktowane są także takie przedmioty (oczywiście najlepiej z matury rozszerzonej) jak geografia, matematyka, chemia, biologia, filozofia, język obcy, wiedza o kulturze czy wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia psychologiczne niestacjonarne w Opolu

Studia psychologiczne w Opolu to oferta skierowana do osób zainteresowanych drugim człowiekiem oraz mechanizmami, jakie kierują jego zachowaniem i postępowaniem. Przyznać należy, że człowiek to niezwykle interesujący obszar badań, zatem czy coś stoi na przeszkodzie, aby zgłębiać tak skomplikowaną materię na studiach niestacjonarnych?

Odpowiedź jest krótka: nie ma żadnych przeciwwskazań, aby podjąć studia psychologiczne w trybie innym niż stacjonarny. Niestacjonarne studia psychologiczne prowadzą do osiągnięcia tych samych założeń i efektów. Potwierdzeniem tego są opisy kierunków dostępnych w opolskich uczelniach, mówiące wyraźnie, iż zakres wiedzy na studiach niestacjonarnych odpowiada zakresowi wiedzy na studiach stacjonarnych, a absolwent studiów niestacjonarnych posiada takie same uprawnienia jak absolwent studiów dziennych.

Wszystko jest jasne. Wyjaśnić należy tylko jedną istotną sprawę. W przypadku niestacjonarnych studiów psychologicznych w Opolu mówimy o studiach zaocznych. W ramach tej przestrzeni kształcenia trudno odnaleźć wieczorową formułę nauki. Warto nadmienić również, że studia zaoczne rozumiane są jako studia weekendowe, choć zdarza się, iż zajęcia rozpoczynają się już w piątek, od godzin popołudniowych.

Co jeszcze wiąże się ze studiami psychologicznymi prowadzonymi w systemie zaocznym? Wymagają od studentów innego podejścia do nauki, opartego na większej samodzielności w przyswajaniu wiedzy. Program nauczania zdaje się mieć bardziej zwarty charakter, aby przebrnąć przez niego w ciągu semestru, czy roku akademickiego.

czytaj dalej studia psychologiczne niestacjonarne (zaoczne) w Opolu

Jak wyglądają studia psychologiczne i społeczne w Opolu?

W Opolu znajdują się dwie uczelnie, na których otwarte są kierunki społeczne: Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska. Czym jednak są studia psychologiczne i społeczne? To wszystkie te studia, które związane są z badaniem struktury funkcji społeczeństwa, a także jego kultury, praw i prawidłowości. Do studiów społecznych zaliczamy na przykład psychologię, politologię, socjologię czy filozofię, ale także kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, stosunki międzynarodowe czy Międzyobszarowe Indywidualne.

Studia Humanistyczne (zwane MISH). Poniżej prezentujemy opolskie studia psychologiczne i społeczne z podziałem na uczelni i wydziały.

 

Praca po studiach psychologicznych i społecznych w Opolu

Absolwenci kierunków psychologicznych i społecznych mogą liczyć na znalezienie pracy po studiach np. w instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach pożytku publicznego, firmach PR-owych, działach HR w firmach, a także instytucjach kultury i nauki. Warto rozglądać się również za pracą w korporacjach i instytucjach badawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, uczelniach i szkołach. Wszystko zależy od tego, jaką pracę chcecie wykonywać oraz jaki kierunek społeczny wybierzecie.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET OPOLSKI STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Jedną z uczelni w Opolu, na której można rozpocząć studia psychologiczne i społeczne jest Uniwersytet Opolski. Są one przyporządkowane do kilku wydziałów:

Wydział Teologiczny:

  • Kultura śródziemnomorska (studia I stopnia na specjalnościach: zarządzanie zasobami kultury oraz zarządzanie turystyką oraz studia II stopnia na specjalności turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich);
  • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (MISHUS) (studia I i II stopnia lub studia jednolite magisterskie);
  • Nauki o rodzinie (studia stacjonarne I  i II stopnia ze specjalnościami: Asystent rodziny i Opiekun osoby starszej i chorej terminalnie)

dowiedz się więcej

Wydział Filologiczny:

  • Kulturoznawstwo (studia I stopnia na specjalności: Animacja kultury i performatyka oraz studia II stopnia na specjalnościach: Antropologia grup etnicznych. Ślązacy; Edytorstwo multimedialne; Komunikacja publiczna; Media cyfrowe i Turystyka kulturowa);

dowiedz się więcej

Wydział Historyczno-Pedagogiczny:

  • Politologia ( studia stacjonarne I i II stopnia);
  • Politologia spec. Europa Master (EUROPA MASTER) studia w j. angielskim (studia II stopnia), Praca socjalna (studia I i II stopnia);
  • Psychologia (studia jednolite magisterskie ze specjalnościami: w zakresie psychologii społecznej oraz w zakresie psychologii klinicznej);
  • Socjologia (studia I stopnia oraz studia II stopnia ze specjalnościami: Badania socjologiczne w praktyce społecznej, Komunikacja międzykulturowa, Socjologia problemów społecznych, Socjologia organizacji, Studia miejskie, Design i projektowanie społeczne);
  • Socjologia, sp. Intercultural Communication (studia II stopnia)
  • Stosunki Międzynarodowe (studia I stopnia i studia II stopnia ze specjalnościami: marketing polityczny, regionalizm i samorząd, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, studia europejskie oraz nowe media).

dowiedz się więcej

 

 


POLITECHNIKA OPOLSKA STUDIA SPOŁECZNE

Kolejną uczelnią w Opolu, na której można pobierać nauki na studiach psychologicznych i społecznych jest Politechnika Opolska. Tutaj kierunkiem społecznym są chociażby Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

dowiedz się więcej

 

 

Komentarze (0)