Studia psychologiczne i społeczne Olsztyn

Studia psychologiczne i społeczne Olsztyn

Studia psychologiczne i społeczne Olsztyn

Największy wybór studiów

psychologicznych w Olsztynie

Odkryj kierunki psychologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia psychologiczne i społeczne w Olsztynie | woj. warmińsko mazurskie

Pierwsze skojarzenie z określeniem „studia społeczne” przywodzą na myśl studia psychologiczne, socjologię, filozofię albo politologię. Jednak nauki społeczne są o wiele szersze. Zajmują się wszystkim tym, co dotyczy człowieka i społeczeństwa, czyli miejsca człowieka w społeczeństwie, jego doświadczeń i relacji ze społeczeństwem, ale również funkcji, doświadczeń i zadań zbiorowości ludzkich. Na nauki społeczne można patrzeć w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Dotyczą pojedynczych ludzi, jak również całych zbiorowisk, narodowości i grup. W Olsztynie przykładowymi kierunkami społecznymi są: Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Bezpieczeństwo narodowe czy Praca socjalna. Wszystkie zajmują się człowiekiem i jego środowiskiem, choć w bardzo różnorodny, często uzupełniający się sposób. Poniżej prezentujemy dokładną listę dostępnych w Olsztynie kierunków społecznych, na które można uczęszczać.

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W OLSZTYNIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OLSZTYNIE SĄ STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia społeczne w Olsztynie

Żeby znaleźć się na liście przyjętych na studia psychologiczne i społeczne trzeba jak najlepiej zdać maturę (najlepiej na poziomie rozszerzonym) z wybranych przedmiotów. Nie możemy wam tu podać konkretnej listy, ponieważ w zależności od danego kierunku społecznego (a ich rozpiętość jest dosyć duża) nieco zmieniają się wymagane przedmioty. Dla przykładu, aby dostać się na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Bezpieczeństwo Narodowe należy zdać trzy przedmioty z poniższej listy: Geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Natomiast w przypadku Nauk o rodzinie kluczowymi przedmiotami są: Filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach społecznych w Olsztynie

Ci, którzy z sukcesem ukończyli studia psychologiczne i społeczne mogą szukać zatrudnienia w wielu bardzo różnych miejscach. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaki kierunek społeczny postanowicie wybrać. Dla przykładu, po studiach psychologicznych i społecznych można znaleźć pracę w placówkach badawczych, instytucjach naukowych, kulturalnych i oświatowych. Po studiach o ukierunkowaniu językowym i językoznawczym można znaleźć zatrudnienie w jednostkach międzynarodowych, agendach politycznych czy konsulatach. Wybór jest dosyć szeroki, wszystko zależy tylko od was!

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI STUDIA SPOŁECZNE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest tak naprawdę jedyną placówką naukową w mieście, gdzie organizowane są studia psychologiczne i społeczne. Podzielone zostały na kilka wydziałów:

Wydział Humanistyczny UWM:

  • Filozofia (studia I i II stopnia stacjonarne),
  • Stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia stacjonarne),
  • Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: radiowo-telewizyjna; komunikacja wizerunkowa; dokumentalistyka medialna; nowe media)

Wydział Nauk Społecznych UWM:

  • Politologia (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne),
  • Socjologia (studia licencjackie, stacjonarne),
  • Bezpieczeństwo narodowe (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne),
  • Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Wydział Prawa i Administracji UWM: 

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

Wydział Teologii UWM: 

Nauki o rodzinie (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: organizacja sfery kultury, mediacja rodzinna i wychowanie dziecka)

 

 

Komentarze (0)