Studia psychologiczne i społeczne Olsztyn

Studia psychologiczne i społeczne Olsztyn

Studia psychologiczne i społeczne Olsztyn

Największy wybór studiów

psychologicznych w Olsztynie

Odkryj kierunki psychologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia psychologiczne i społeczne w Olsztynie | woj. warmińsko mazurskie

Studia psychologiczne w Olsztynie to studia jednolite magisterskie magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W OLSZTYNIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Psychologia stacjonarne jednolite

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie są studia psychologiczne i społeczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W OLSZTYNIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia społeczne w Olsztynie

Żeby znaleźć się na liście przyjętych na studia psychologiczne i społeczne trzeba jak najlepiej zdać maturę (najlepiej na poziomie rozszerzonym) z wybranych przedmiotów. Nie możemy wam tu podać konkretnej listy, ponieważ w zależności od danego kierunku społecznego (a ich rozpiętość jest dosyć duża) nieco zmieniają się wymagane przedmioty.

Dla przykładu, aby dostać się na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Bezpieczeństwo Narodowe należy zdać trzy przedmioty z poniższej listy: Geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. Natomiast w przypadku Nauk o rodzinie kluczowymi przedmiotami są: Filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Olsztynie

Studia psychologiczne i społeczne zawsze stanowią ważny punkt w ofertach dydaktycznych. Cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów, a pozyskana w ich ramach wiedza stanowi fundament wielu istotnych zawodów. Planując studia z tego obszaru w Olsztynie możemy być pewni, że otrzymamy interesujące propozycje kształcenia, natomiast musimy zwrócić uwagę na fakt, iż wybór w kontekście studiów niestacjonarnych nie będzie zbyt szeroki.

Niestety, większość kierunków realizowana jest wyłącznie w formie stacjonarnej. Decydując się na naukę w trybie innym niż dzienny musimy pamiętać o tym, co kryje się pod definicją studiów niestacjonarnych. Otóż, dzielą się one na studia wieczorowe i zaoczne, choć tych pierwszych jest zdecydowanie mniej.

Forma zaoczna występuje znacznie częściej, przede wszystkim dlatego, że cieszy się większą popularnością wśród studentów. Studia zaoczne, które możemy określić mianem studiów weekendowych wybierane są dlatego, iż dają większą łatwość łączenia nauki z pracą.

Studenci odbywają zajęcia w ramach tzw. zjazdów, a dni wolne od obowiązków na uczelni mogą przeznaczyć na zdobywanie cennego doświadczenia oraz uzupełnianie studenckiego budżetu, zwłaszcza że studia niestacjonarne należą do studiów płatnych. Studia psychologiczne i społeczne w Olsztynie to przestrzeń, która ulega poszerzaniu, zatem niewykluczone jest, iż kandydaci otrzymają w przyszłości większy wybór kształcenia niestacjonarnego.

czytaj dalej studia psychologiczne i społeczne niestacjonarne (zaoczne) w Olsztynie

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W OLSZTYNIE

Jak wyglądają studia psychologiczne i społeczne w Olsztynie?

Pierwsze skojarzenie z określeniem „studia społeczne” przywodzą na myśl studia psychologiczne, socjologię, filozofię albo politologię. Jednak nauki społeczne są o wiele szersze. Zajmują się wszystkim tym, co dotyczy człowieka i społeczeństwa, czyli miejsca człowieka w społeczeństwie, jego doświadczeń i relacji ze społeczeństwem, ale również funkcji, doświadczeń i zadań zbiorowości ludzkich. Na nauki społeczne można patrzeć w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Dotyczą pojedynczych ludzi, jak również całych zbiorowisk, narodowości i grup. W Olsztynie przykładowymi kierunkami społecznymi są: Stosunki międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Bezpieczeństwo narodowe czy Praca socjalna. Wszystkie zajmują się człowiekiem i jego środowiskiem, choć w bardzo różnorodny, często uzupełniający się sposób. Poniżej prezentujemy dokładną listę dostępnych w Olsztynie kierunków społecznych, na które można uczęszczać.

 

Praca po studiach społecznych w Olsztynie

Ci, którzy z sukcesem ukończyli studia psychologiczne i społeczne mogą szukać zatrudnienia w wielu bardzo różnych miejscach. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaki kierunek społeczny postanowicie wybrać. Dla przykładu, po studiach psychologicznych i społecznych można znaleźć pracę w placówkach badawczych, instytucjach naukowych, kulturalnych i oświatowych.

Po studiach o ukierunkowaniu językowym i językoznawczym można znaleźć zatrudnienie w jednostkach międzynarodowych, agendach politycznych czy konsulatach. Wybór jest dosyć szeroki, wszystko zależy tylko od was!

POPULARNE KIERUNKI W OLSZTYNIE POLECANE DLA CIEBIE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI STUDIA SPOŁECZNE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest tak naprawdę jedyną placówką naukową w mieście, gdzie organizowane są studia psychologiczne i społeczne. Podzielone zostały na kilka wydziałów:

Wydział Humanistyczny UWM:

  • Filozofia (studia I i II stopnia stacjonarne),
  • Stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia stacjonarne),
  • Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: radiowo-telewizyjna; komunikacja wizerunkowa; dokumentalistyka medialna; nowe media)

Wydział Nauk Społecznych UWM:

  • Politologia (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne),
  • Socjologia (studia licencjackie, stacjonarne),
  • Bezpieczeństwo narodowe (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne),
  • Praca socjalna (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Wydział Prawa i Administracji UWM: 

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

Wydział Teologii UWM: 

Nauki o rodzinie (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, ze specjalnościami: organizacja sfery kultury, mediacja rodzinna i wychowanie dziecka)

 

 

Komentarze (0)