Budownictwo studia II stopnia - Wrocław

Budownictwo studia II stopnia - Wrocław

Budownictwo studia II stopnia - Wrocław

Studia II stopnia we Wrocławiu

budownictwo

Odkryj budownictwo we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia II stopnia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Budownictwo studia II stopnia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo we Wrocławiu?

Na studia we Wrocławiu w ramach budownictwa drugiego stopnia mogą dostać się absolwenci, którzy mają tytuł inżyniera, magistra inżyniera, inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę na dyplomie, średnią ważoną z przebiegu studiów, wynik przypisywany kierunkowi odbytych studiów, a także wyniki z egzaminu wstępnego. Szczegółowe informacje znajdziesz na stornie internetowej uczelni. Pamiętaj, że w zależności od wybranej uczelni postępowanie kwalifikacyjne może się różnić.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Budownictwo kształci wykwalifikowaną na najwyższym poziomie inżynierską kadrę techniczną. W życiu zawodowym przyjdzie Ci zajmować się zarówno budownictwem podziemnym, jak i inżynierią miejską; inżynierią mostową, ale także infrastrukturą transportu. Wielowymiarowość studiów inżynierskich pozwala zdobywać niezbędne kwalifikacje, dzięki którym konstruowanie budowli czy projektowanie dróg i lotnisk będą dla Ciebie niezwykle prostym zadaniem.

Działanie zawodowe w zakresie budownictwa to niezwykle odpowiedzialna sprawa. Każdy element wykonywanego projektu musi być doszlifowany, a specjaliści odpowiedzialni za realizację muszą zadbać o każdy szczegół, nawet odpowiednio dobrany materiał. Na Twoich barkach może spoczywać bezpieczeństwo domu sąsiadów, mostu wybudowanego w Warszawie czy torów konstruowanych w Poznaniu. Studenci muszą być zorganizowani i obeznani w najnowszych technologiach.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunek budownictwo we Wrocławiu realizowany na studiach drugiego stopnia pozwala rozszerzać zdobytą wiedzę i umiejętności, a także przygotowuje studentów do samodzielnego działania w zakresie organizacji i realizacji procesów budowlanych oraz zarządzania utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury budowlanej. Program kształcenia wypełniony jest przedmiotami obligatoryjnymi, a także z zakresu realizowanej specjalizacji. W siatce zajęć znajdziesz na przykład:

 • zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
 • fizykę nowoczesnych materiałów
 • teorię sprężystości i plastyczności
 • konstrukcje betonowe
 • metody realizacji obiektów budowlanych
 • zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

 

Studia architektoniczne w zakresie budownictwa nastawione są na praktyczność, dlatego zajęcia realizowane są w nowocześnie wyposażonych salach, natomiast studenci przygotowują wiele projektów samodzielnie lub zespołowo.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku budownictwo we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat(studia II stopnia).

Studia architektoniczne we Wrocławiu w ramach budownictwa możesz realizować dwuetapowo. Drugi stopień to studia magisterskie, które trwają trzy semestry lub cztery semestry. Kończą się egzaminem i gwarantują tytuł magistra inżyniera, który daje wiele perspektyw zawodowych i automatycznie – wiele możliwości awansu.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUDOWNICTWO?

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak budownictwo są na tyle praktyczne, że absolwenci tego typu studiów nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Zatrudniani są przede wszystkim w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych
 • przemyśle materiałów budowlanych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem

 

Drugi stopień kształcenia pozwala zdobyć absolwenci dodatkowe kwalifikacje, uzupełnia ich wiedzę i pozwala działać samodzielnie w trakcie wykonywania zawodu.

Absolwenci mogą projektować złożone obiekty budowlane, znają zasady mechaniki budowli, formułują i stosują modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich. Zdobywane uprawnienia pozwalają im kierować procesami budowlanymi i procesami zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów budowlanych. Stają się także decyzyjni, jeśli chodzi o prawidłowe zastosowanie materiałów i konstrukcji oraz projektowanie obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo (studia II stopnia) we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo (studia II stopnia) we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki architektura i budownictwo w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)