Położnictwo studia II stopnia - Lublin

Położnictwo studia II stopnia - Lublin

Położnictwo studia II stopnia - Lublin

Studia II stopnia w Lublinie

położnictwo

Odkryj położnictwo w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

29.12.2021

Położnictwo studia II stopnia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Położnictwo w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku położnictwo w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo studia II stopnia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek położnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jednostka prowadząca

Położnictwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo

Podstawowym warunkiem kwalifikacyjnym na położnicze studia drugiego stopnia, jest posiadanie dyplomu z tytułem licencjata medycznych nauk pokrewnych.

Ponadto w procesie rekrutacji mogą zostać wzięte pod uwagę wyniki uzyskane podczas poprzedniego etapu kształcenia. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Lublinie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO?

 

Nasza gospodarka na przestrzeni ostatnich lat uległa rozwojowi. W związku z ciągłym dążeniem do polepszania komfortu pacjentów, placówki medyczne stają się coraz lepiej wyposażone, a kadra specjalistów dobrze wyspecjalizowana. Położnictwo jest kierunkiem przygotowującym przyszłych absolwentów do pełnienia odpowiedzialnych ról, związanych z odbieraniem porodów, asystowaniem przy nich, opiece nad kobietami ciężarnymi i w okresie połogu, a także udzielaniem cennego wsparcia emocjonalnego i merytorycznego w sprawie prawidłowej opieki nad noworodkiem.

Studia medyczne drugiego stopnia na kierunku położnictwo w Lublinie adresowane są do osób posiadających dyplom pierwszego stopnia edukacji z dziedzin pokrewnych. W związku z tym, warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia twojej kandydatury będzie ukończenie studiów licencjackich. Ponadto cenna okaże się wysoko rozwinięta empatia, zdolności interpersonalne, zainteresowanie medycyną i przedmiotami przyrodniczymi, chęć dalszego kształcenia zawodowego oraz nieustannego poszerzania swoich kompetencji. Widząc siebie w niniejszym opisie, prawdopodobnie jesteś idealnym kandydatem na położnictwo w Lublinie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku położnictwo w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Lublinie, zwłaszcza te na drugim stopniu, zakładają uposażenie studentów w dobrze ugruntowane umiejętności praktyczne, podparte szeroką wiedzą teoretyczną, odnoszącą się do tematyki danego kierunku. Jeśli podejmiesz studia położnicze, przygotuj się na intensywną naukę przedmiotów medycznych, takich jak:

 • fizjologia
 • histologia
 • anatomia
 • a także podstaw prawnych, etycznych i psychologicznych przyszłego zawodu

 

O doskonalenie swoich umiejętności zadbasz również podczas praktyk w szpitalach i innych placówkach medycznych.

Ile trwają studia II stopnia na kierunku położnictwo w Lublinie?

Studia na kierunku Położnictwo w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Doskonalenie kompetencji medycznych na studiach medycznych drugiego stopnia na kierunku położnictwo jest wspaniałą opcją dla ambitnych posiadaczy tytułu licencjata studiów położniczych bądź pokrewnych. Studia w Lublinie, dzięki którym zdobędziesz tytuł magistra położnictwa, będą trwały dwa lata. Po terminowym ukończeniu czterech semestrów kształcenia, staniesz się prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie.

Położnictwo w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO?

Uczelnie w Lublinie dbają o uposażenie studentów we wszechstronną wiedzę i umiejętności kierunkowe, dlatego znaczna większość z nich bez problemu odnajduje się na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Jeżeli ukończysz położnictwo drugiego stopnia, zatrudnisz się w szpitalach na oddziałach położniczych, gdzie zapewnisz należytą opiekę kobietom ciężarnym, rodzącym i będącym w okresie połogu. Dzięki posiadaniu wiedzy, odnoszącej się do prawidłowej pielęgnacji noworodków, będziesz chętnie zatrudniany jako prywatna opiekunka do dzieci. Ponadto praca w:

 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • przychodniach
 • klinikach ginekologicznych 
 • specjalistycznych placówkach leczenia niepłodności

 

Stanie przed tobą otworem.

Gdzie studiować na kierunku położnictwo (studia II stopnia) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo (studia II stopnia) w Lublinie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu UMLUB) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK POŁOŻNICTWO

Komentarze (0)