Kosmetologia - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Kosmetologia

Odkryj kierunek Kosmetologia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

20.01.2023

Kosmetologia studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Kosmetologia w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku kosmetologia w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Lublinie kosmetologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny UMLUB) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku kosmetologia studenci nauczą się prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, regeneracyjnych i upiększających na twarz i ciało. Ponadto rozwiną umiejętność leczenia i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. Dowiedzą się także, w jaki sposób analizować skład kosmetyków oraz dobierać produkty do typu skóry. Co więcej, nauczą się współpracy z lekarzami różnych specjalizacji.
Wśród lubelskich uczelni publicznych kosmetologia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (5 osób na miejsce).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku kosmetologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku kosmetologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku kosmetologia w Lublinie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych, gabinetach medycyny estetycznej, spa i wellness, gabinetach odnowy biologicznej, uzdrowiskach, gabinetach podologicznych oraz firmach farmaceutycznych.

czytaj dalej wszystko o Kosmetologia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek kosmetologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek kosmetologia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku kosmetologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia 
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak kosmetologia cieszą się bardzo dużą popularnością wśród kandydatów, którzy interesują się nie tylko naukami medycznymi, ale i wizażem, stylizacją czy pielęgnacją. Z tego powodu na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: biologia, chemia, matematyka. Dodatkowe punkty może zapewnić Ci udział w konkursach i olimpiadach. Wybierz przedmioty, z których jesteś najlepsza/y i zadbaj o perfekcyjne przygotowanie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kosmetologia w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kosmetologię w Lublinie

Studia na kierunku kosmetologia w Lublinie podjąć można tylko w trybie stacjonarnym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Kosmetologii nie oferuje żadna rzeszowska uczelnia prywatna.

Gdzie studiować kosmetologię bezpłatnie w Lublinie

Kosmetologię bezpłatnie można studiować tylko w ramach studiów stacjonarnych w jednej uczelni publicznej w Lublinie – na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Gdzie studiować kosmetologię niestacjonarnie w Lublinie

Niestety w Lublinie żadna ze szkół wyższych nie oferuje kandydatom na kosmetologię możliwości niestacjonarnego studiowania. Studia na kierunku kosmetologia zacząć można tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety żadna z lubelskich szkół wyższych nie oferuje kandydatom na studia na kierunek kosmetologia możliwości rozpoczęcia studiów niestacjonarnych. Osoby, którym zależy na bezpłatnej nauce kosmetologii, mogą zdecydować się na podjęcie studiów stacjonarnych na tym kierunku w uczelni publicznej.

Studia stacjonarne czy niestacjonarne

Studenci stacjonarni spotykają się najczęściej w tygodniu – od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godzinach porannych i popołudniowych. Stacjonarna nauka jest bezpłatna tylko na uczelniach publicznych. Ten tryb może utrudnić studentom podjecie pracy na pełnym etacie, jednak umożliwia im aktywne uczestniczenie w życiu uczelnianym oraz wczesne zdobycie praktycznego doświadczenia pod opieką ekspertów różnych dziedzin.

Studenci niestacjonarni mogą studiować bez konieczności rezygnacji z pracy na pełnym etacie. Program studiów niestacjonarnych realizowany jest w ramach studiów zaocznych (weekendowych) lub wieczorowych. Studia niestacjonarne we wszystkich szkołach wyższych w Lubliniesą płatne.


 

 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku kosmetologia w Lublinie?

Kosmetologia to nowoczesna propozycja kształcenia, która odpowiada na najnowsze trendy i metody przywracania i poprawiania urody. Odnajdą się tutaj pasjonaci zdrowego stylu życia, którzy interesują się dermatologią oraz medycyną estetyczną. Studenci uczęszczają na zajęcia odnoszące się do nauk o zdrowiu i kosmetologii, a zwłaszcza kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych.

Kariera absolwentów kosmetologii może przebiegać różnorodnie, a zależy to również od ukończonej specjalności. Mogą być zatrudnieni w gabinetach kosmetycznych, gabinetach medycyny estetycznej, centrach odnowy biologicznej, ale i w marketingu i centrach szkoleniowych z branży beauty.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia w Lublinie na kierunku kosmetologia prezentują wysoki poziom kształcenia, dzięki któremu studenci zdobywają rzetelną wiedzę w zakresie kosmetologii i nauk medycznych. Poznasz zagadnienia odnoszące się do chemii ogólnej i nieorganicznej, to znaczy stężenia, właściwości, rodzaje i odczyn roztworów, elementy kinetyki chemicznej oraz klasycznej analizy chemicznej, które są niezbędne w kosmetologii.

Będziesz miał/a okazję zgłębiać wiedzę odnoszącą się do wpływu czynników fizycznych środowiska na organizm żywy oraz budowę i funkcje biologiczne białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów, lipidów, hormonów i witamin. Dowiesz się, jak funkcjonuje organizm oraz zdobędziesz podstawową wiedzę na temat objawów chorób skórnych i wenerycznych. Będziesz także rozpoznawać mechanizmy prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz przyczyny zmian patologicznych, które leżą u podłoża chorób cywilizacyjnych człowieka.

 

Umiejętności

Studenci kierunku kosmetologia w Lublinie umiejętnie interpretują budowę komórki na poziomie mikroskopowym. Uczą się rozpoznawać tkanki i narządy w preparatach mikroskopowych, a jednocześnie potrafią obsługiwać aparaturę kosmetyczną, którą wykorzystuje się podczas zabiegów kosmetycznych.

Nauczysz się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach nagłych. Będziesz w stanie wykonać poprawnie podstawowy makijaż i korekcję defektów kosmetycznych. W zależności od wyspecjalizowania studenci uczą się przeprowadzać zabiegi upiększania ust, brwi i powiek przy zastosowaniu makijażu permanentnego.

Nauczysz się rozpoznawać i wykrywać zakażenia poprzez objawy kliniczne, pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych, interpretację uzyskanych wyników. Nabędziesz zdolności komunikacyjne, które ułatwią przeprowadzanie wywiadu w kierunku chorób wewnętrznych, które mogą wpływać na planowanie zabiegu kosmetycznego. Będziesz mógł/mogła zaproponować różnorodne możliwości korekty wyglądu.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci kosmetologii mają świadomość własnych ograniczeń i tego, że w zakresie nauk medycznych czeka ich nieustanne dokształcanie się. Rozumieją zasady prawidłowej współpracy, która powinna dobywać się pomiędzy dermatologiem i gabinetem kosmetycznym. Szanują godność i autonomię swoich klientów bądź pacjentów. Potrafią okazać zrozumienie dla problemów, które wynikają z niepełnosprawności lub choroby przewlekłej.

Absolwenci potrafią współpracować z drugim człowiekiem, a także pracować w zespole. Pracują w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Przestrzegają etycznych zasad i prawnych uregulowań odnoszących się do zawodu kosmetologa. Potrafią w kompetentny sposób posługiwać się nazewnictwem dermatologicznym w zakresie opisu zmian chorobowych. Wyznają zdrowy styl życia i promują zdrowie i aktywność fizyczną.

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku kosmetologia możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku kosmetologia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku kosmetologia zmienia się w zależności od charakteru danej uczelni. Poszczególne placówki akademickie proponują różne specjalizacje, a tym samym mają w ofercie szereg różnych przedmiotów. Efekty kształcenia są do siebie zbliżone. Interdyscyplinarne kształcenia obejmuje nauki o zdrowiu, nauki medyczne i nauki farmaceutyczne oraz przedmiotów typowo praktycznych.

Wśród przedmiotów medycznych znajdziemy między innymi: anatomia, fizjologia, biologia, endokrynologia, immunologia czy farmakologia. Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do budowy i funkcjonowania ludzkiego ciała, co jest niezbędne w przypadku poprawnego wykonywania poszczególnych zabiegów kosmetycznych.

Zajęcia odbywaj się w przystosowanych do tego pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Studenci mają okazję nabyć umiejętności manualne i kompetencje społeczne, które są niezbędne w pracy kosmetologa. Uczą się rozróżniać defekty skórne, planować i przeprowadzać zabiegi kosmetyczne przy użyciu fachowej aparatury.

 

W programie studiów na kierunku Kosmetologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy dermatologii
 • dermatologia estetyczna
 • wizaż i stylizacja
 • diagnostyka kosmetologiczna
 • kształtowanie sylwetki i postawy ciała
 • chemia kosmetyczna
 • mikrobiologia
 • patofizjologia
 • mikrobiologia
 • receptura kosmetyczna

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek kosmetologia w Lublinie jest idealny dla osób, które interesują się sposobami dbania o wygląd i urodę, medycyną i estetyką, a także wyznają zdrowy styl życia. Kandydaci nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, zwłaszcza że program kształcenia składa się z nauk medycznych, przyrodniczych i społecznych.

Studia medyczne tego typu są idealne dla osób, którym marzy się praca w zawodzie kosmetologa, w firmie kosmetycznej lub laboratorium kosmetycznym. Powinieneś/powinnaś odznaczać się poczuciem estetyki, być komunikatywny/a, mieć predyspozycje manualne. Jeśli chcesz dbać o piękno i zdrowie człowieka, z pewnością spełnisz się w tym zawodzie.

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku kosmetologia w Lublinie?

Studia na kierunku Kosmetologia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Lublinie na kierunku kosmetologia podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Co prawda nie każdy ośrodek akademicki oferuje zarówno pierwszy, jak i drugi stopień, ale studia kosmetologiczne są tak skonstruowane, by zapewnić możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej już po pierwszym cyklu kształcenia. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, a kończy się egzaminem licencjackim, który upoważnia absolwentów do podjęcia pracy w zakresie kosmetologii.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Cztery semestry kończą się egzaminem magisterskim, a skupiają się na uzupełnieniu i rozwinięciu kompetencji uzyskanych w trakcie studiów licencjackich. Pozwalają także zrealizować dodatkowe specjalności. Ważne jest to, że studia magisterskie drugiego stopnia możesz rozpocząć, będąc absolwentem innego kierunku z dziedzin pokrewnych w zakresie nauk odnoszących się do kwestii medycznych.

Kosmetologia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku kosmetologia w Lublinie?

Absolwent kosmetologii może być zatrudniony w salonie kosmetycznym, ośrodkach odnowy biologicznej, hotelach, Spa&Wellness, ośrodkach rekreacyjnych, a także w laboratoriach kosmetycznych. Ma on przed sobą perspektywę rozpoczęcia kariery zawodowej lub naukowej. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w postaci salonu pielęgnacji urody, gabinetu specjalistycznego, ośrodka odnowy biologicznej.

Absolwenci profesjonalnie wykonują różnego typu zabiegi kosmetyczne, zarówno pielęgnacyjne, jak i lecznicze oraz upiększające, uwzględniając przy tym wszelkie wskazania i przeciwwskazania. Zajmują się kontrolą jakości wyrobu kosmetycznego i badaniami aplikacyjnymi nowych kosmetyków. Współpracują z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo. Potrafią udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kosmetologia:

 • gabinety, salony, instytuty kosmetyczne / kosmetologiczne
 • gabinety medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem
 • kliniki przy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • kliniki zdrowia i urody
 • centra Spa & Wellness
 • salony odnowy biologicznej
 • uzdrowiska i sanatoria
 • laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych
 • działy kontroli jakości oraz marketingu
 • redakcje profesjonalnych pism, które podejmują problematykę kosmetologii i kosmetyki

Ukończenie odpowiednich kursów i specjalności umożliwi Ci objęcie wymarzonego stanowiska pracy po zdobyciu wykształcenia w zakresie kosmetologii.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Kosmetologia:

 • kosmetolog
 • konsultant
 • dziennikarz
 • specjalista ds. kontroli jakości
 • doradca konsumenta
 • trener/szkoleniowiec

Gdzie studiować na kierunku kosmetologia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie oraz Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek kosmetologia w Lublinie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny)
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Uczelnie w Lublinie określają limity miejsc na poszczególne kierunki. W przypadku kosmetologii są to 72 miejsca.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci Kosmetologii w Lublinie? Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne, a także złożyły niezbędne dokumenty w terminie. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji to: biologia, chemia oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku kosmetologia w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny): 42   

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku kosmetologia w Lublinie w uczelniach publicznych są bezpłatne. W przypadku studiów w trybie niestacjonarnym wymagane jest czesne. Można je jednak rozłożyć na raty, dzięki czemu studenci nie muszą płacić pełnej kwoty od razu.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Ceny studiów na kierunku kosmetologia w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny)
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza w Lublinie

  *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Osoby, które złożyły aplikację na kosmetologię, podobnie jak ci którzy złożyli na inne kierunki studiów, muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacji. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji?

Daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych są ustalane indywidualnie na poszczególnych uczelniach. Kandydaci informacją o wynikach będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK, będą mogli znaleźć tu również informację o zajętym miejscu, a także o uzyskanej liczbie punktów w procesie rekrutacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny): do 12.07.2022  

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy zakwalifikowali się na kosmetologię w Lublinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Jak złożyć dokumenty? Dokumenty najczęściej należy dostarczyć osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną – jest to opcja dla osób, które nie mogą w wyznaczonym terminie pojawić się na wydziale.

Dodatkowo przyszli studenci powinni mieć na uwadze, aby dokumenty były kompletne oraz w odpowiedniej formie, bowiem brak, któregoś z dokumentów może poskutkować wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.  

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Rekrutacja na kosmetologię w Lublinie składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest rejestracja na stronie internetowej, drugim natomiast jest złożenie dokumentów przez kandydata. W jakim terminie należy złożyć dokumenty?

Kandydaci na kosmetologię w Lublinie na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni. Co, jeśli się spóźnią lub nie maja możliwości osobistego pojawienia się na uczelni? Istnieje wtedy ryzyko skreślenia z listy studentów. Warto pamiętać, że istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą, w przypadku liczy się data nadania listu.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie: 

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny): do 21.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek kosmetologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny UMLUB) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kosmetologia w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek kosmetologia w Lublinie?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studia na kierunku kosmetologia, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. Przebieg procesu rekrutacyjnego uzależniony jest od poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych egzaminów maturalnych warto podejść także do egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z zakresu nauk ścisłych.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zweryfikuj, czy musisz wykonać badania lekarskie.

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

KOSMETOLOGIA - ważne informacje

kosmetologia studia

kosmetologia studia online

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku kosmetologia w Lublinie?

Kosmetologia to interesujący kierunek z zakresu wizażu, stylizacji i pielęgnacji.

Karolina, studentka drugiego roku studiów licencjackich, wyjaśniła:

Gdy zainteresowałam się makijażem i pielęgnacją, wiedziałam, że to coś jak najbardziej odpowiedniego dla mnie. Uważam, że wszyscy ludzie są piękni, ale kosmetyki i odpowiednie dbanie o nasze ciało sprawiają, że jesteśmy zjawiskowi. Uwielbiam moje studia. Jeśli tylko nie jest Ci straszna anatomia czy fizjologia, ten kierunek jest dla Ciebie.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kosmetologia Lublin studia i stopnia

Kosmetologia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kosmetologia Lublin studia stacjonarne

Kosmetologia Lublin studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK KOSMETOLOGIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu