Studia II stopnia magisterskie Lublin

Studia II stopnia magisterskie Lublin

Studia II stopnia magisterskie Lublin

Studia magisterskie

w Lublinie 2024

Odkryj studia II stopnia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Lublin (magisterskie)

Studia II stopnia w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Lublinie

Kierunki studiów - Lublin: znaleziono 153

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online II stopnia online
Administracja publiczna II stopnia stacjonarne
Agrobiznes II stopnia stacjonarne
Agroleśnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka gospodarcza II stopnia stacjonarne
Analityka weterynaryjna II stopnia stacjonarne
Anglistyka II stopnia stacjonarne
Animacja kultury II stopnia stacjonarne
Animaloterapia II stopnia stacjonarne
Archeologia II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją II stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioanalytical technologies II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria II stopnia stacjonarne
Biokosmetologia II stopnia stacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biology II stopnia stacjonarne
Biomedycyna II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bussiness analytics and data science II stopnia stacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemistry II stopnia stacjonarne
Computer science II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo w obszarach wiejskich II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne
E-edytorstwo i techniki redakcyjne II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia integralna II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia II stopnia stacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European union law II stopnia stacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna II stopnia stacjonarne
Filologia niderlandzka II stopnia stacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne

Poziom studiów na uczelniach

Uczelnie w Lublinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 103 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 62 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki studiów: 28 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Lubelska Akademia WSEI

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 63 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 55 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Lublinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 31 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Kierunki studiów w Lublinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia II stopnia magisterskie w Lublinie

Nie ulega wątpliwości, że współczesny rynek pracy jest na tyle elastyczny, że nie zawsze wymaga od potencjalnych pracowników dyplomów i tytułów naukowych. Niektórzy kończą swoją edukację na szkole średniej, inni wybierają jedynie studia licencjackie, a następnie stawiają na kursy i szkolenia. Są także tacy, którzy pragną wiedzę zgłębiać do samego końca, lubią to, jak brzmi ich nazwisko z tytułem magistra, chcą zdobywać nowe umiejętności i piąć się po szczeblach kariery na coraz to wyższe stanowiska.

Studia magisterskie w Lublinie pozwalają uzupełnić wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Absolwenci studiów licencjackich bądź inżynierskich niekoniecznie muszą wybierać na studiach drugiego stopnia ten sam kierunek kształcenia. Wiele osób studia magisterskie traktuje jako nowy początek, który umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji i otworzenie się na nową dziedzinę nauki, a przede wszystkim gwarantuje elastyczność na rynku pracy.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w Lublinie skupia się na wynikach uzyskanych na studiach pierwszego stopnia lub innych studiach magisterskich. Jeśli kandydaci wybierają kierunek zupełnie odrębny od tego, który realizowali, często muszą przejść egzaminy wstępne bądź rozmowę kwalifikacyjną, a następnie muszą uzupełnić różnice programowe w trakcie realizacji studiów.

Studia magisterskie trwają półtora roku (w przypadku kontynuacji kształcenia po studiach inżynierskich) bądź dwa lata (w przypadku kontynuacji po studiach licencjackich). Trzy bądź cztery semestry pozwalają usystematyzować wiedzę, poznać nową dziedzinę nauki, odbyć dodatkowe praktyki zawodowe, a także rozpocząć staż bądź pracę w wymarzonej firmie bądź instytucji.

Opinie (0)