Studia II stopnia magisterskie Lublin

Studia II stopnia magisterskie Lublin

Studia II stopnia magisterskie Lublin

Studia magisterskie

w Lublinie 2022

Odkryj studia II stopnia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Lublin (magisterskie)

Studia II stopnia w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Lublinie

Kierunki studiów - Lublin: znaleziono 142

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online II stopnia online
Administracja publiczna II stopnia stacjonarne
Agrobiznes II stopnia stacjonarne
Agroleśnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka gospodarcza II stopnia stacjonarne
Anglistyka II stopnia stacjonarne
Animacja kultury II stopnia stacjonarne
Archeologia II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu II stopnia stacjonarne
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi II stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioanalytical technologies II stopnia stacjonarne
Biobiznes II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria II stopnia stacjonarne
Biokosmetologia II stopnia stacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biology II stopnia stacjonarne
Biomedycyna II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Biotechnology II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemistry II stopnia stacjonarne
Computer science II stopnia stacjonarne
Data science II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo w obszarach wiejskich II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne
E-edytorstwo i techniki redakcyjne II stopnia stacjonarne
Economics II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia II stopnia stacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European union law II stopnia stacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia klasyczna II stopnia stacjonarne
Filologia niderlandzka II stopnia stacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka techniczna II stopnia stacjonarne
Geografia II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka II stopnia stacjonarne
Germanistyka II stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika II stopnia stacjonarne
Graphic arts II stopnia stacjonarne
Hipologia i jeździectwo II stopnia stacjonarne
Hispanistyka II stopnia stacjonarne
Historia II stopnia stacjonarne
Historia sztuki II stopnia stacjonarne
Humanistyka cyfrowa II stopnia stacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka - studia online II stopnia online
Intercultural communication in education and the workplace II stopnia stacjonarne
International relations II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria i analiza danych II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria nowoczesnych materiałów II stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It cyber security II stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka estradowa II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka II stopnia stacjonarne
Kosmetologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo II stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana II stopnia stacjonarne
Logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia z audiologią II stopnia stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka II stopnia stacjonarne
Management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka w finansach II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika II stopnia stacjonarne
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne II stopnia stacjonarne
Muzykologia II stopnia stacjonarne
Nauczanie fizyki i informatyki II stopnia stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie II stopnia stacjonarne
Nawigacja II stopnia stacjonarne
Nursing II stopnia stacjonarne
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna II stopnia stacjonarne
Philosophy II stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Portugalistyka II stopnia stacjonarne
Praca socjalna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopnia stacjonarne
Prawno - administracyjny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - menadżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej II stopnia stacjonarne
Prawo w biznesie II stopnia stacjonarne
Produkcja medialna II stopnia stacjonarne
Psychologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Retoryka stosowana II stopnia stacjonarne
Robotyzacja procesów wytwórczych II stopnia stacjonarne
Rolnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Romanistyka II stopnia stacjonarne
Rusycystyka II stopnia stacjonarne
Sinologia II stopnia stacjonarne
Sociology II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Socjologia - studia online II stopnia online
Społeczeństwo informacyjne II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury II stopnia stacjonarne
Transport II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport i logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka kulturowa II stopnia stacjonarne
Ukrainistyka II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online II stopnia online
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w produkcji i przetwórstwie mleka II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne
Zielarstwo i fitoprodukty II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielona urbanistyka II stopnia stacjonarne
Zootechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Lublinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 92 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 46 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 59 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 27 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Lublinie

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 53 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki studiów: 31 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Lublinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia II stopnia magisterskie w Lublinie

Nie ulega wątpliwości, że współczesny rynek pracy jest na tyle elastyczny, że nie zawsze wymaga od potencjalnych pracowników dyplomów i tytułów naukowych. Niektórzy kończą swoją edukację na szkole średniej, inni wybierają jedynie studia licencjackie, a następnie stawiają na kursy i szkolenia. Są także tacy, którzy pragną wiedzę zgłębiać do samego końca, lubią to, jak brzmi ich nazwisko z tytułem magistra, chcą zdobywać nowe umiejętności i piąć się po szczeblach kariery na coraz to wyższe stanowiska.

Studia magisterskie w Lublinie pozwalają uzupełnić wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Absolwenci studiów licencjackich bądź inżynierskich niekoniecznie muszą wybierać na studiach drugiego stopnia ten sam kierunek kształcenia. Wiele osób studia magisterskie traktuje jako nowy początek, który umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji i otworzenie się na nową dziedzinę nauki, a przede wszystkim gwarantuje elastyczność na rynku pracy.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w Lublinie skupia się na wynikach uzyskanych na studiach pierwszego stopnia lub innych studiach magisterskich. Jeśli kandydaci wybierają kierunek zupełnie odrębny od tego, który realizowali, często muszą przejść egzaminy wstępne bądź rozmowę kwalifikacyjną, a następnie muszą uzupełnić różnice programowe w trakcie realizacji studiów.

Studia magisterskie trwają półtora roku (w przypadku kontynuacji kształcenia po studiach inżynierskich) bądź dwa lata (w przypadku kontynuacji po studiach licencjackich). Trzy bądź cztery semestry pozwalają usystematyzować wiedzę, poznać nową dziedzinę nauki, odbyć dodatkowe praktyki zawodowe, a także rozpocząć staż bądź pracę w wymarzonej firmie bądź instytucji.

Komentarze (0)