Administracja studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Administracja studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Administracja studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia II stopnia w Trójmieście

administracja

Odkryj administracja w Trójmieście i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia II stopnia Trójmiasto | woj. pomorskie

Studia na kierunku administracja w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia II stopnia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednostka prowadząca

Elektronika i telekomunikacja stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku elektronika i telekomunikacja

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Trójmieście?

Kandydaci na studia prawnicze w Trójmieście w ramach administracji muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Uczelnie publiczne uwzględniają przede wszystkim ocenę na dyplomie uzyskaną ze studiów na tym samym bądź pokrewnym kierunku, a także średnią wszystkich ocen z toku studiów.

Uczelnie prywatne oczekują złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

Administracja to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, który łączy najważniejsze nauki polityczno-społeczne, jak również gwarantuje zdobycie kompetencji kierowniczych. Będziesz miał/a okazję zgłębić wiedzę z zakresu nauk prawnych, bezpieczeństwa wewnętrznego, finansów, a także zarządzania.

Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę, którą uzyskasz na studiach licencjackich, ale oferują także zupełnie nowe spojrzenie i dawkę wiedzy, która umożliwi Ci szybki awans zawodowy. Kandydaci rozwijają zdolności interpersonalne i komunikacyjne, a także umiejętność pracy w zespole. Praca urzędnicza w organach krajowych lub Unii Europejskiej wymaga otwartości i predyspozycji językowych. Studia prawnicze w zakresie administracji są wielowymiarowe i pozwolą Ci się odnaleźć w różnych sektorach i branżach. 

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku administracja w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Administracja jest jednym z najbardziej uniwersalnych kierunków studiów, zawłaszcza, że kompleksowo łączy nauki prawnicze, administracyjne czy ekonomiczne. Studia drugiego stopnia w tym zakresie umożliwią Ci poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach licencjackich na tym samym bądź pokrewnym kierunku prawniczym lub społecznym. W programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak:

 • zasady ustroju politycznego państwa
 • fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
 • historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
 • publiczne prawo konkurencji
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska

 

Uczelnie w Trójmieście stawiają na wysoki poziom kształcenia. Studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, a także specjalizacyjne. Teoretyczne kształcenie weryfikowane jest w trakcie praktyk zawodowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku administracja w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia w Trójmieście na kierunku administracja w ramach drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Ukończenie edukacji w tym zakresie wiąże się z tytułem magistra. Studia magisterskie umożliwiają rozwój w pracy zawodowej i szybką drogę awansu, a także dają szansę na kontynuowanie kształcenia, chociażby na studiach doktoranckich.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA?

Kierunek administracja w Trójmieście daje absolwentom wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Gruntowne wykształcenie obejmujące wiedzę odnoszącą się do prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania czy funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej będzie niezwykle użyteczne w pracy w:

 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • placówkach kulturalnych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE

 

Absolwenci pełnią funkcje kierownicze w służbie cywilnej oraz zajmują samodzielne stanowiska w administracji rządowej, organach partii politycznych, instytucjach krajowych. Zatrudniani są w placówkach ochrony zdrowia, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych.

Gdzie studiować na kierunku administracja (studia II stopnia) w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja (studia II stopnia) w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)