Przecieki – matura z matematyki 2024

Przecieki – matura z matematyki 2024

Przecieki – matura z matematyki 2024

08.05.2024

Przecieki – matura z matematyki 2024

Drugi dzień matur rozpoczęty. O godzinie 9:00 wystartował egzamin z królowej nauk. Przed godziną 10:00 na dawnym Twitterze pojawiły się zdjęcia tegorocznej matury z matematyki na poziomie podstawowym. Po kilkunastu minutach udało się skompletować cały arkusz. Co pojawiło się w treści zadań?

 

 

Arkusz maturalny z matematyki 2024

Na zdjęciach tegorocznego rzekomego arkuszu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym pojawiło się 31 zadań. W zadaniach zamkniętych pojawiły się zadania dotyczące potęg, logarytmów, zbioru wszystkich liczb rzeczywistych związanych z nierównością czy wielomianami.

Abiturienci muszą zmierzyć się również z poleceniami związanymi z układem równań, układem współrzędnych i jego interpretacją geometryczną, funkcjami liniowymi i kwadratowymi. W arkuszu odczytujemy również zadania z ciągami geometrycznymi, sinusami i cosinusami, trójkątami, równoległobokami, średnią arytmetyczną, medianą, okręgami i kątami czy graniastosłupami.

 

W zadaniach otwartych zdający musieli zmierzyć się z poleceniami brzmiącymi m.in.:

  • Wykaż, że dla każdej liczny naturalnej […],
  • Rozwiąż równanie: x3 – 2x² – 3x + 6 = 0,
  • Ciąg arytmetyczny […]. Oblicz różnicę tego ciągu.
  • [...] Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb jest liczbą parzystą,
  • W kartezjańskim układzie współrzędnych (x, y) jest równoległobok ABCD, w którym A = (-2,6) oraz B = (10,2). Przekątne AC oraz BD tego równoległoboku przecinają się w punkcie P = (6,7). Oblicz długość boku BC tego równoległoboku.
  • W schronisku dla zwierząt na płaskiej powierzchni należy zbudować ogrodzenie [...] Oblicz wymiary x oraz y jednego wybiegu, przy których suma pól podstawowych tych trzech wybiegów będzie największa. W obliczeniach pomiń szerokość wejścia na każdy z wybiegów.

Zwalczanie przecieków

W dobie mediów społecznościowych przecieki pojawiają się niemal zawsze w trakcie matur. Zawsze znajdzie się co najmniej jeden delikwent, któremu uda się wnieść na salę telefon komórkowy, dzięki któremu po około godzinie w sieci dostępne są już zdjęcia arkusza egzaminacyjnego. Niektórzy zdający aktywnie udzielają się w sieci nawet podczas egzaminu, prosząc o pomoc w rozwiązywaniu zadań.

Centralna Komisja Edukacyjna z roku na rok zwiększa zabezpieczenia oraz ostrożność związaną ze zwalczaniem przecieków. Rok temu wprowadzono nowy system nadajników umieszczanych w paczkach z arkuszami, co znacznie zmniejszyło występowanie wycieków przed rozpoczęciem egzaminu. Ponadto, podczas matur obowiązuje surowy zakaz nie tylko korzystania, ale również posiadania telefonu na sali pod groźbą unieważnienia egzaminu. Jednakże niektórzy nadal ryzykują i to z powodzeniem, ponieważ już drugi dzień z rzędu po upływie niecałej godziny w sieci krążą zdjęcia faktycznego arkusza.

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia