Szkoły wyższe, Uczelnie - Znajdź uczelnię

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 46 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunki studiów: 36 (I stopnia, II stopnia, jednolite magisterkie) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 80 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 144 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2