Rewitalizacja dróg wodnych

Rewitalizacja dróg wodnych

Rewitalizacja dróg wodnych studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Śródlądowe drogi wodne istnieją od czasów starożytnych. Dzieki nim możliwy był przewóz osób, dóbr materialnych oraz rozwinął się handel drogą wodną. Droga wodna w dzisiejszych czasach musi spełniać trzy warunki: musi posiadać odpowiednią głębokość tranzytową, posiadać szlak żeglowny oraz port bądź przystań wraz z ich całą potrzebną infrastrukturą. W Polsce takie drogi aż do XIX wieku były najważniejszymi i najbardziej naturalnymi w kraju - nie wymagały za dużego nakładu pracy człowieka. Podczas przewozów w dół rzeki naturalną siłą napędową by prąd rzeki, natomiast do pewnego czasu z przewozów w górę rzeki - które były trudniejsze i kosztowniejsze - korzystała tylko szlachta i bogate mieszczaństwo. Współcześnie w Polsce istnieje około 4 tysięcy kilometrów takich szlaków wodnych, sa jednak one w dużej mierze zaniedbane. Aby o nie zadbać w kontekście gospodarczym oraz turystycznym potrzebni są specjaliści i fachowcy w tej dziedzinie, a temu na przeciw wychodzą uniwersytety tworząc kierunki studiów takie jak rewitalizacja dróg wodnych w celu ich wykształcenia. Jeśli jesteś osobą o technicznych zainteresowaniach, której nie odstraszają nauki przyrodnicze i chciałaby mieć swój udział w ulepszaniu infrastruktury w naszym państwie, bądź za granicą - kierunek studiów rewitalizacja dróg wodnych może okazac się idealnym dla Ciebie.

 

Program studiów i przedmioty

Jako student tego kierunku zostaniesz wykształcony pod kątem funkcjonowania dróg wodnych, ich przebudowy, odnawiania oraz jak planować ładunek transportu. Zostanie Ci przybliżona wiedza z takich dziedzin jak logistyka, transport, ekonomia, ochrona wód i krajobrazu oraz jego architektura czy nawigacja. W swoim planie zajęć znajdziesz przedmioty takie jak współczesne procesy polityczne, podstawy wiedzy o budownictwie lądowym i wodnym, matematyka z elementami statystyki, geografia dróg wodnych, hydrometria, ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne i kanały, język obcy, podstawy projektowania inżynierskiego, podstawy budowy statków rzecznych, podstawy turystyki i rekreacji, gospodarka wodno-ściekowa w dolinach rzecznych oraz wiele innych o podobnej tematyce.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, fizyka i astronomia, chemia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując rewitalizację dróg wodnych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zasad nawigacji
  • planowania przestrzennego
  • hydrologii
  • zarządzania drogami wodnymi
  • środowiska abiotycznego

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH STUDIA NIESTACJONARNE

REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Absolwent kierunku rewitalizacja dróg wodnych znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • urzędach administracji rządowej
  • branży gospodarki wodnej
  • żegludze śródlądowej
  • właściciel działalności o charakterze rewitalizacyjnym
  • szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego)

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH

Komentarze (0)