Rewitalizacja dróg wodnych

Rewitalizacja dróg wodnych

Dodaj do ulubionych

Rewitalizacja dróg wodnych studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Rewitalizacja dróg wodnych stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując rewitalizację dróg wodnych

Program studiów i przedmioty

Jako student tego kierunku zostaniesz wykształcony pod kątem funkcjonowania dróg wodnych, ich przebudowy, odnawiania oraz jak planować ładunek transportu. Zostanie Ci przybliżona wiedza z takich dziedzin jak logistyka, transport, ekonomia, ochrona wód i krajobrazu oraz jego architektura czy nawigacja.

W swoim planie zajęć znajdziesz przedmioty takie jak współczesne procesy polityczne, podstawy wiedzy o budownictwie lądowym i wodnym, matematyka z elementami statystyki, geografia dróg wodnych, hydrometria, ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne i kanały, język obcy, podstawy projektowania inżynierskiego, podstawy budowy statków rzecznych, podstawy turystyki i rekreacji, gospodarka wodno-ściekowa w dolinach rzecznych oraz wiele innych o podobnej tematyce.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad nawigacji
 • planowania przestrzennego
 • hydrologii
 • zarządzania drogami wodnymi
 • środowiska abiotycznego

Jak wyglądają studia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek rewitalizacja dróg wodnych można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne będą zobowiązni do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk technicznych.

 

Studia na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku rewitalizacja dróg wodnych, zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych. Ponadto dowiesz się więcej na temat transportu, logistyki oraz funkcjonowania środowiska naturalnego. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów oscylujących wokół tych zagadnień. Poniżej przedstawiono wybrane z nich:

 • Historia żeglugi śródlądowej
 • Podstawy meteorologii i klimatologii
 • Podstawy wiedzy o budownictwie lądowym i wodnym
 • Współczesne procesy polityczne

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także niezwykle istotne umiejętności praktyczne. Jako student nauczysz się wykonywać rysunek techniczny i planistyczny.

Ponadto dowiesz się w jaki sposób przeprowadzać profesjonalne pomiary geodezyjne. Studenci rozwiną także kompetencje z zakresu budowy różnego typu statków. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Śródlądowe drogi wodne istnieją od czasów starożytnych. Dzieki nim możliwy był przewóz osób, dóbr materialnych oraz rozwinął się handel drogą wodną. Droga wodna w dzisiejszych czasach musi spełniać trzy warunki: musi posiadać odpowiednią głębokość tranzytową, posiadać szlak żeglowny oraz port bądź przystań wraz z ich całą potrzebną infrastrukturą.

W Polsce takie drogi aż do XIX wieku były najważniejszymi i najbardziej naturalnymi w kraju - nie wymagały za dużego nakładu pracy człowieka. Podczas przewozów w dół rzeki naturalną siłą napędową by prąd rzeki, natomiast do pewnego czasu z przewozów w górę rzeki - które były trudniejsze i kosztowniejsze - korzystała tylko szlachta i bogate mieszczaństwo.

Współcześnie w Polsce istnieje około 4 tysięcy kilometrów takich szlaków wodnych, sa jednak one w dużej mierze zaniedbane. Aby o nie zadbać w kontekście gospodarczym oraz turystycznym potrzebni są specjaliści i fachowcy w tej dziedzinie, a temu na przeciw wychodzą uniwersytety tworząc kierunki studiów takie jak rewitalizacja dróg wodnych w celu ich wykształcenia.

Jeśli jesteś osobą o technicznych zainteresowaniach, której nie odstraszają nauki przyrodnicze i chciałaby mieć swój udział w ulepszaniu infrastruktury w naszym państwie, bądź za granicą - kierunek studiów rewitalizacja dróg wodnych może okazac się idealnym dla Ciebie.

 

5. Gdzie studiować kierunek Rewitalizacja dróg wodnych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Rewitalizacja dróg wodnych:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH STUDIA NIESTACJONARNE

REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych można realizować tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję, na naukę poświęcisz trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł inżyniera.

 

Czas trwania studiów na kierunku rewitalizacja dróg wodnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek rewitalizacja dróg wodnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku rewitalizacja dróg wodnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek rewitalizacja dróg wodnych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku rewitalizacja dróg wodnych

Absolwent kierunku rewitalizacja dróg wodnych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • urzędach administracji rządowej
 • branży gospodarki wodnej
 • żegludze śródlądowej
 • właściciel działalności o charakterze rewitalizacyjnym
 • szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego)

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU REWITALIZACJA DRÓG WODNYCH

Komentarze (0)