Dodaj do ulubionych

Biobiznes studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Biobiznes to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku biobiznes
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biobiznes rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 19 września 2022 r. | biobiznes - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności biobiznes możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | biobiznes - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Biobiznes umożliwiają pozyskanie nowoczesnych kwalifikacji, opartych na szerokiej wiedzy i licznych umiejętnościach w zakresie rolnictwa i ogrodnictwa, ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Najważniejszym aspektem kształcenia jest zrozumienie istoty łańcuchów wartości opartych na bioprocesach z perspektywy firm, które koncentrują uwagę na biozasobach i bioproduktach, producentów starających się wykorzystywać zasoby odnawialne i wprowadzających na rynek odpowiednie produkty czy instytucji wspierających rozwój łańcuchów wartości opartych na bioprocesach.

 

Praca po studiach

Studia stanowią przygotowanie do pracy między innymi w działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm wytwarzających produkty oparte na biozasobach i procesach biotechnologicznych, instytucjach badawczych sektora publicznego, czy organizacjach wspierających biogospodarkę.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

O przyjęcie na studia na kierunek Biobiznes mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom inżyniera bądź licencjata na kierunku pokrewnym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BIOBIZNES

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biobiznes stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BIOBIZNES JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Biobiznes - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biobiznes studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biobiznes studia II stopnia

POPULARNE MIASTA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biobiznes

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBIZNES?

Biobiznes to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiący wyraźny punkt na mapie kształcenia w obszarze biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem biotechnologii i branży life science.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biobiznes możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Biobiznes zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: bioekonomia, przedsiębiorczość w biobiznesie, ICT w biobiznesie, rynek Life Science, bioinnowacje, marketing i konsumpcja bioproduktów, kompetencje interpersonalne menedżera biobiznesu, rolnictwo ekologiczne.

Studenci nabywają umiejętności w zakresie wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania i wyjaśniania zjawisk zachodzących w biobiznesie i jego otoczeniu, prawidłowego interpretowania mechanizmów funkcjonowania gospodarki i jej podmiotów, analizowania i interpretowania danych ilościowych i jakościowych, pozyskania funduszy na działalność innowacyjną, zarządzania procesem wdrażania innowacji do gospodarki i usług. W toku kształcenia studenci poznają również formy i metody prowadzenia własnej działalności gospodarczej w biobiznesie, normy i reguły prawne, technologiczne, organizacyjne i finansowe dotyczące funkcjonowania podmiotów gospodarczych w biobiznesie, jak również zasady procesu podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze w biobiznesie, a także możliwości kształtowania przez nie przewag konkurencyjnych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBIZNES?

Studia na kierunku Biobiznes trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOBIZNES?

Absolwenci studiów na kierunku Biobiznes przygotowani są do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w tym świadczenia usług doradczych. Oprócz tego, mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w działach produkcji, marketingu oraz badań i rozwoju firm wytwarzających produkty oparte na biozasobach i procesach biotechnologicznych, organizacjach wspierających łańcuchy wartości oparte na bioprocesach, ministerstwach, agencjach i organizacjach międzynarodowych wspierających biogospodarkę.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biobiznes:

 • przemysł spożywczy,
 • sektor bioenergii,
 • firmy i organizacje konsultingowe,
 • ministerstwa, agencje i organizacje międzynarodowe wspierające biogospodarkę,
 • przemysł produkcji biomateriałów i biofarmaceutyków,
 • instytucje badawcze sektora publicznego.

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOBIZNES

Komentarze (0)