Dodaj do ulubionych

Agriculture studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Agriculture to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku agriculture
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku agriculture rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 2 września 2022 r. | agriculture - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności agriculture możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | agriculture - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Agriculture dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie dziedzin ogólnych, np. botaniki, chemii czy fizjologii, a także obszarów tematycznych, np. podstaw rolnictwa, produkcji rolnej czy produkcji zwierzęcej. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Agriculture w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, biologia, chemia, fizyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Agriculture dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy np. w doradztwie rolniczym, w stacjach i firmach hodowlanych czy w rolniczych instytutach naukowych.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Agriculture wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawiane są przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Agriculture:

 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AGRICULTURE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Agriculture stopień: (II)
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE AGRICULTURE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Rolnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku rolnictwo

Agriculture - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Agriculture studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Agriculture studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku agriculture

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Agriculture

Kierunki studiów takie jak Agriculture dają studentom możliwość zdobycia szerokiej wiedzy związanej z rolnictwem i z dziedzinami pokrewnymi, np. fizjologią roślin, botaniką czy biochemią. Studenci tego kierunku mogą również zdobyć wiedzę o współczesnych zmianach klimatu, zwierzętach hodowlanych i roślinach.

Studenci mogą również zdobyć umiejętności takie jak charakteryzowanie źródeł i rodzaju zanieczyszczeń gleby, powietrza i wody oraz ich wpływu na środowisko.

Wiedza na kierunku Agriculture jest szeroka, jednak studenci już od pierwszego semestru mają możliwość wyboru pomiędzy przedmiotami. Dzięki temu mogą brać udział w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Agriculture to: statistics and information technologies, agribusiness czy watershed, fluvial geomorphology and river channel management.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGRICULTURE?

Studenci kierunku Agriculture mają możliwość zdobyć wiedzę w zakresie m.in. chemii, fizjologii czy botaniki, a także produkcji rolnej, produkcji zwierzęcej czy podstaw rolnictwa. Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności o polityce rolnej i rozwoju lokalnym oraz o kwestiach polskiego rolnictwa w odniesieniu do rolnictwa na świecie.

Szkoły wyższe oferujące kierunek Agriculture dają studentom możliwość uczestnictwa zarówno w wykładach, jak i zajęciach laboratoryjnych. Dzięki temu mogą oni nauczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Przez to, że studia prowadzone są w języku angielskim, studenci mają możliwość zdobyć wysokie kompetencje w tym zakresie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agriculture możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGRICULTURE?

Studia na kierunku Agriculture trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGRICULTURE

Studia na kierunku Agriculture dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w doradztwie rolniczym, w zakładach hodowlanych czy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i sprzedażą materiału siewnego. Mogą również założyć własne gospodarstwo rolne.

Absolwenci tego kierunku mogą także znaleźć zatrudnienia jako specjaliści w dziale jakości czy eksperci ds. towarów. Dzięki temu, że studia prowadzone są w języku angielskim, absolwenci kierunku Agriculture mogą znaleźć pracę nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agriculture:

 • doradztwo rolnicze,
 • firmy hodowlane i nasienne,
 • gospodarstwa rolne
 • rolnicze instytucje badawcze,
 • własne gospodarstwo rolne,
 • ekspert ds. towarów,
 • specjalista w dziale jakości,
 • audytor.

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGRICULTURE

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia