INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Studia na kierunku inżynieria kształtowania środowiska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria kształtowania środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria kształtowania środowiska to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria kształtowania środowiska
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria kształtowania środowiska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | inżynieria kształtowania środowiska - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku inżynieria kształtowania środowiska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria kształtowania środowiska:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku inżynieria kształtowania środowiska?

Ze względu na interdyscyplinarny i niezwykle złożony charakter studiów będziesz mógł rozwijać się na kilku płaszczyznach jednocześnie i zdobyć wszechstronną wiedzę z obszaru różnorodnych zagadnień.

Jako student tego prestiżowego kierunku będziesz miał okazję uczęszczać na zajęcia, których tematyka oscyluje wokół nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych, a także technicznych. Ponadto, dowiesz się więcej na temat ekologii i jej zastosowania w przemyśle i gospodarce.

Wykwalifikowana kadra akademicka przekaże Ci wiedzę o odnawialnych źródłach energii i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska i powietrza.

W trakcie studiów, oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne, takie jak: projektowanie, posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem informatycznym czy znajomość budowy maszyn i urządzeń przemysłowych.

Co więcej, zaznajomisz się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i zrozumiesz, jakie mają zastosowanie w działaniach na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

Uzyskaną wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich dzięki, którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

W programie studiów na kierunku inżynieria kształtowania środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
 • Biologia i ekologia
 • Grafika inżynierska i rysunek techniczny
 • Podstawy geodezji i systemy informacji przestrzennej
 • Hydrologia i gospodarka wodna
 • Informatyczne podstawy projektowania
 • Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń
 • Mechanika gruntów i geotechnika
 • Techniki odzysku i unieszkodliwiania odpadów

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • wiedza ekologiczna
 • wiedza z zakresu nauk przyrodniczych
 • wiedza z zakresu surowców użytecznych i ich odzyskiwania
 • wiedza chemiczna
 • wiedza z zakresu nauk matematyczno-technicznych
 • wiedza prawno-finansowa
 • znajomość języka obcego
 • znajomość nowoczesnych technologi informatycznych
 • umiejętność stosowania grafiki inżynierskiej
 • umiejętność prowadzenia badań laboratoryjnych
 • umiejętność projektowania instalacji systemów energetycznych

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria kształtowania środowiska?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku inżynieria kształtowania środowiska będzie oscylował głownie wokół nauk technicznych i przyrodniczych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

Studia na kierunku inżynieria kształtowania środowiska możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku inżynieria kształtowania środowiska będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę zarówno z zakresu nauk technicznych i ścisłych, jak i przyrodniczych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z z nich:

 • Podstawy geologii i mineralogii
 • Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
 • Ochrona powietrza
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie powyższych studiów technicznych wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Jako student nauczysz się wykorzystywania metod inżynierskich w kształtowaniu środowiska naturalnego.

Ponadto, dowiesz się więcej na temat projektowania instalacji inżynierskich znajdujących zastosowanie w gospodarowaniu odpadami czy w systemach wodno-kanalizacyjnychStudenci rozwiną także swoje zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Inżynieria kształtowania środowiska to nowo powstały, dopasowany do potrzeb współczesnego świata i obecnego rynku pracy. Jego innowacyjny i niezwykle perspektywiczny program ukierunkowany jest na wykształcenie wszechstronnych specjalistów z obszaru ekologii i ochrony otaczającego nas środowiska naturalnego.

Współcześnie, w dobie popularności myśli ekologicznej i zachowań mających na celu poprawę całego ekosystemu, zapotrzebowanie na pracowników z tej branży jest bardzo duże i nieustannie rośnie.

Odpowiedzią na tego typu tendencje i potrzeby jest właśnie ten innowacyjny kierunek, który przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących mieć realny wpływ na naszą planetę i marzących o zdobyciu atrakcyjnej i przyszłościowej pracy dopasowanej do swojego wykształcenia.

Jeżeli więc ten opis idealnie do ciebie pasuje, to koniecznie weź udział w rekrutacji na te interesujące studia.

 

5. Gdzie studiować inżynierię kształtowania środowiska

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria kształtowania środowiska:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku inżynieria kształtowana środowiska trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria kształtowania środowiska będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów lub cztery lata, czyli osiem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry lub dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra inżyniera.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA:

Jaka praca po tym kierunku?

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pochwalić się wielopłaszczyznową wiedzą i gruntownym wykształceniem z obszaru ekologii, nauk technicznych i ścisłych. Uzyskane kompetencje i kwalifikacje zawodowe sprawią, że bez problemu znajdziesz atrakcyjną i perspektywiczną pracę dopasowaną do uzyskanego przez ciebie wykształcenia.

Jako absolwent będziesz kompleksowo przygotowany do znalezienia zatrudnienia w firmach i instytucjach związanych z ochroną środowiska i ekologiąPonadto, będziesz mógł związać swoją przyszłość z branżą sanitarną, szczególnie na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich.

Równie ciekawą opcją może być praca w specjalistycznych laboratoriach badawczych, biurach projektowych lub firmach doradczychBardzo dobra znajomość języka obcego oraz popularność tej branży także poza granicami Polski otworzą Ci drzwi do międzynarodowej kariery.

 

Absolwent kierunku inżynieria kształtowania środowiska znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • zakłady górnicze
 • biura projektowe
 • laboratoria naukowe
 • instytucje nadzoru środowiska
 • ośrodki badawczo-naukowe
 • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem i gospodarowaniem odpadami
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • branża sanitarna
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • inspektorat ochrony środowiska
 • specjalista do spraw pozyskiwania danych przestrzennych
 • zakłady branży surowcowej

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria kształtowania środowiska studia niestacjonarne

Inżynieria kształtowania środowiska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria kształtowania środowiska studia I stopnia

Inżynieria kształtowania środowiska studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ochrona środowiska - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku inżynieria kształtowania środowiska

Miasta, które oferują studia na kierunku INŻYNIERIA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)