Politechniki i uczelnie techniczne

Politechniki i uczelnie techniczne

uczelnie techniczne

Politechnika - studia na uczelni technicznej

Bardziej rozpoznawalną nazwą dla uczelni technicznych jest Politechnika. W Polsce pod nadzorem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcjonuje 18 jednostek akademickich, kształcących studentów na kierunkach technicznych. Zgodnie z zapisami polskiego prawa uczelnie techniczne mogą nosić nazwę uniwersytetu technicznego, gdy jednostki organizacyjne mogą nadawać stopień naukowy doktora w, co najmniej dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej sześć uprawnień w zakresie nauk technicznych. Rok w rok uczelnie techniczne cieszą się nie gasnącą popularnością. Średnia liczba studentów kształcących się, rok w rok, na polskich politechnikach to ok. 300000 osób.

Pierwszą uczelnią techniczną na terenie Polski była Politechnika Gdańska. Najdłuższą historię nauki w języku polskim posiada natomiast Politechnika Warszawska, która to od dłuższego czasu nie oddaje pierwszego miejsca wśród najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

Politechniki to uczelnie o charakterze technicznym. Nastawione na interdyscyplinarne kierunki kształcenia, zapewniające możliwość uzyskania tytułów zawodowych: inżynier i magister inżynier oraz stopni naukowych: doktor nauk technicznych i doktor habilitowany nauk technicznych.

Uczelnie techniczne w swojej charakterystyce kształcą studentów w dyscyplinach technicznych do których zaliczamy: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, geodezja i kartografia, górnictwo, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, mechanika, mechatronika, metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo.

Polskie uczelnie techniczne są jednym z najlepszych na świecie. Ich absolwentów możemy spotkać pracujących nad najlepszymi projektami technicznymi. Politechniki cenione są za innowacyjność oraz wiedzę praktyczną, jaką nabywa się w trakcie pięcioletniej nauki. 


uczelnie techniczne łódźPolitechnika i uczelnie techniczne w Łodzi

Decydując się na studia techniczne w Łodzi, wybierasz jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, czyli Politechnikę Łódzką. Politechnika umożliwia Ci studia na jednym z dziewięciu wydziałów. Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska czy Wydział Organizacji i Zarządzania to tylko fragment działalności naukowej Politechniki Łódzkiej. Politechnika Łódzka to dobre miejsce dla wszystkich, którzy myślą o rozwoju swojej osobowości, talentów, o dobrej przyszłości. Dla tych, którzy planują kreować rzeczywistość i chcą odnieść sukces. To tutaj można "rozwinąć skrzydła", otrzymać narzędzia do poszukiwań, zdobyć doświadczenie zawodowe i życiowe oraz uzyskać konkretną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności.


Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Łodzi


uczelnie techniczne w WarszawiePolitechnika i uczelnie techniczne w Warszawie

Warszawa to miasto gdzie chcąc studiować na uczelni technicznej do wyboru masz dwie jednostki. Pierwsza z nich to Politechnika Warszawska, kształcąca co roku ok. 33 125 studentów na dziewiętnastu wydziałach. Najpopularniejszymi kierunkami na Politechnice Warszawskiej są: geoinformatyka, automatyka i robotyka oraz inżynieria biomedyczna. Drugą uczelnią techniczną w Warszawie jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. WAT to siedem wydziałów, na których rok rocznie kształci się ok. 10 000 studentów. Obie uczelnie stawiają na innowacyjność. Studia na Politechnice możesz podjąć na Wydziale Architektury, gdzie poznasz tajniki projektowania budynków – od domów jednorodzinnych po hale przemysłowe, dowiesz się, jakimi zasadami rządzi się planowanie przestrzeni miejskiej. Wydział Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to jedyny w Polsce wydział gdzie ogromną wagę przykłada się do pełnej problematyki dyscypliny naukowej, jaką jest geodezja i kartografia.


Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Warszawie


Uczelnie techniczne w GdańskuPolitechnika i uczelnie techniczne w Gdańsku

Trójmiasto to nie tylko piękne widoki i całoroczna możliwość podziwiania stalowych arcydzieł stoczniowych. To przede wszystkim jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, czyli Politechnika Gdańska. Uczelnia która niezmiennie plasuje się czołówce najlepszych uczelni technicznych naszego kraju. Gdańska uczelnia oferuję naukę na jednym z dziewięciu wydziałów na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz podyplomowych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Unikalnym w skali naszego kraju jest Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa. Decydując się na studia na tym wydziale do wyboru masz: Oceanotechnika, czyli interdyscyplinarną dziedzinę techniki i nauk ścisłych zajmującą się badaniem i opracowywaniem metod eksploatacji i eksploracji mórz i oceanów. Dostępne specjalności to Budowa Okrętów i Jachtów; Maszyny, Siłownie i Urządzenia Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych; Zarządzanie i Marketing w Gospodarce Morskiej; Inżynieria Zasobów Naturalnych.
 

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Gdańsku


Uczelnie techniczne w KrakowiePolitechnika i uczelnie techniczne w Krakowie

Krakowskie uczelnie techniczne to miejsca kształcące najlepszych specjalistów, cenionych w Polsce jak i za granicą. Decydując się na Kraków do wyboru masz dwie uczelnie. Pierwsza z nich Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica to uczelnia która od wielu lat nie schodzi z czołówki w rankingach najlepszych uczelni technicznych w Polsce. AGH dla kandydatów przygotowane ma 16 Wydziałów na których znajduję się wiele unikalnych kierunków. Jednym z nich jest Inżynieria Naftowa i Gazownicza.  Uczelnie techniczne to szansa dla osób, które podczas nauki wykazały się ogromnym zaangażowaniem i zainteresowaniem pogłębiania wiedzy z dziedzina takich jak: fizyka, chemia, wiedza techniczna, informatyka czy astronomia. Krakowskie uczenie techniczne to nie tylko AGH. Drugą jednostką jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.


Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Krakowie


Uczelnie techniczne w Katowicach i GliwicachPolitechnika i uczelnie techniczne w Katowicach i Gliwicach

Politechnika Śląska to jednostki podstawowe taki jak wydziały, kolegia i centra naukowo- dydaktyczne, rozmieszczone w czterech miastach aglomeracji śląskiej. Siedzibą największej ilości wydziałów są Gliwice w których znajduje się jedenaście jednostek w tym Wydział Górnictwa i Geologi. Z wydziałem tym współpracuje kilkadziesiąt jednostek akademickich z całego świata. Studenci Wydziału Górnictwa i Geologi mają szansę na wyjazd m.in. do ośrodków zagranicznych w Niemczech czy w Chinach (Qingdao, Pekin, Syczuan, Jiaozuo), Japonii (Tsukuba, Osaka) oraz Indiach (Kharagpur, Dhanbad). Kolejnym miastem w którym funkcjonują wydziały Politechniki Śląskiej są Katowice i Zabrze. W obu miastach istnieją po dwa wydziały śląskiej uczelni technicznej. Ostatni szesnasta jednostka funkcjonuje w Rybniku. 

 

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Katowicach i Gliwicach


uczelnie techniczne w LubliniePolitechnika i uczelnie techniczne w Lublinie

Politechnika Lubelska jest jedną z pięciu uczelni publicznych w Lublinie, jednak jedyną o profilu technicznym. W ofercie uczelni znajdziemy studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie. Lubelska uczelnia techniczna to 6 Wydziałów, na których funkcjonuje 16 kierunków studiów pierwszego stopnia oraz 12 kierunków realizowanych w ramach studiów magisterskich. Główne kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w uczelni związane są z rozwojem konstrukcji i technologii, ochroną środowiska oraz oszczędnością materiałów i energii. Odpowiedzialne są za nie władze Wydziałów: Inżynierii Środowiska, Mechanicznego oraz Elektroniki i Informatyki. Wydziały te są najchętniej wybieranymi Wydziałami na lubelskiej uczelni technicznej.

 

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Lublinie


uczelnie techniczne w KielcachPolitechnika i uczelnie techniczne w Kielcach

Kielecką uczelnię techniczną tworzy pięć wydziałów: Budownictwa i Architektury; Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki; Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki; Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Dla licealisty to możliwość podjęcia nauki na jednym z 19 kierunków oraz wybrania jednej z 60 specjalności, funkcjonujących na Politechnice. Społeczność akademicka Politechniki Świętokrzyskiej to około 10000 tysięcy studentów rocznie, którzy mają mozliwość podjęcia nauki na studiach pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia. Uczelnia oferuje studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. Politechnika posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach: automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji.

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Kielcach


uczelnie techniczne we WrocławiuPolitechnika i uczelnie techniczne we Wrocławiu

Wrocław to idealne miejsce nie tylko aby spędzić weekend w jednym z najpiękniejszych miast naszego kraju. To przede wszystkim miejsce przyjazne kandydatom na uczelnie techniczne. Pod tym względem we Wrocławiu znajdziesz jedną uczelnie, a mianowicie Politechnikę Wrocławską. Politechnika Wrocławska to szesnaście wydziałów rozmieszczonych w atrakcyjnych częściach miasta. Usytuowanie to pozwoli Ci na poznanie akademickiej strony miasta. Poza wydziałami wrocławskimi, jako jednostki akademickie funkcjonują również trzy ośrodki zamiejscowe. Pierwszy z nich w w Jelenie Górze (Wydział Techniczno- Informatyczny), kolejny w Legnicy (Wydział Techniczno – Przyrodniczy) oraz ostatni w Wałbrzychu (Wydział Techniczno – Inżynieryjny).

 

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne we Wrocławiu


uczelnie techniczne w OpoluPolitechnika i uczelnie techniczne w Opolu

Politechnika Opolska to miejsce które co roku przyciąga w swoje mury ponad 10 tys. osób. Oferta edukacyjna obejmuje studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie, prowadzone w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Dwadzieścia cztery kierunki realizowane są w ramach sześciu Wydziałów: Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Wydział Ekonomii i Zarządzania. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, to nowoczesny, rozwojowy i proinnowacyjny Wydział, kształcący studentów oraz dbający o rozwój naukowy pracowników, w trzech Instytutach: Inżynierii Bezpieczeństwa, Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Logistyki.

 

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Opolu


uczelnie techniczne w RadomiuPolitechnika i uczelnie techniczne w Radomiu

Radom to niewielkie miasto położone w województwie mazowieckim. Nie żadna stolica tylko spokojne miasto, można powiedzieć zapomniane przez w wszystkich. Jednak techniczna strona Radomia nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko za sprawą Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, który to rok w rok pojawia się na liście najlepszych uczelni technicznych na terenie Polski. Radomska uczelnia to osiem wydziałów na których kształci się ponad 8 tysięcy studentów. W sród wszystkich wydziałów uczelni wyróżniamy 4 wydziały techniczne: Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Informatyki i Matematyki i 4 wydziały nietechniczne: Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Sztuki, Filologiczno-Pedagogiczny oraz Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej.

 

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Radomiu


Uczelnie techniczne w CzęstochowiePolitechnika i uczelnie techniczne w Częstochowie

Częstochowa to nie tylko klasztor na wzgórzu, który kojarzy niemal każdy z Nas. Częstochowa to miasto przyjazne licealistom którzy chcą związać swą przyszłość z naukami technicznymi. Politechnika Częstochowska to sześć wydziałów na których kandydaci mają do wyboru osiemnaście kierunków. Każdy kierunek to możliwość uzyskania stopnia inżyniera, po trzech i pół roku studiowania. Kolejnym krokiem są studia magisterskie na które musisz poświęcić dwa lata. Ukończenie całego cyklu nauczania na częstochowskiej uczelni technicznej skutkuje uzyskaniem tytuły magistra inżyniera. Dodatkowo wszystkie wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a trzy z nich także prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Co roku naukę na politechnice podejmuje ponad 11 tys. studentów.

 

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Częstochowie


uczelnie techniczne w RzeszowiePolitechnika i uczelnie techniczne w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska jest jedyną uczelnią techniczną w Polsce południowo-wschodniej oraz najlepszą uczelnią techniczną w województwie podkarpackim. Od lat plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Poprzez współpracę z władzami regionalnymi, władzami samorządowymi, przemysłem i środowiskiem kultury doskonali programy kształcenia przygotowując absolwentów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym w wymiarze lokalnym i narodowym. Licealiści decydujący się wstąpić w szeregi studentów politechniki do wyboru mają jeden z sześciu wydziałów na których nauka odbywa się na kierunkach technicznych oraz ścisłych I i II stopnia.

 

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Rzeszowie


uczelnie techniczne w ToruniuUczelnie techniczne w Toruniu

Toruńska uczelnia wyższa (UMK) w swej ogólnej charakterystyce nie jest Uczelnią Techniczną. Pośród swoich jednostek akademickich posiada on jednak, Wydziały Techniczne. Dzięki oddanemu kilka lat temu Interdyscyplinarnemu Centru Nowoczesnych Technologii studenci mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu badań i rozwoju nowoczesnych technologii. Centrum pozwala na łączenie wiedzy i doświadczenia wszystkich dziedzin od nauk humanistycznych, przez nauki społeczne, ścisłe i techniczne, a na naukach o zdrowiu i medycznych kończąc. Wydziały Techniczne, takie jak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska czy Nauk o Ziemi, łączą w swej ścieżce edukacyjnej wiedzę z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych z wiedzą, rozwojem i zrozumieniem praw natury. 

 

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Toruniu


uczelnie techniczne w PoznaniuPolitechnika i uczelnie techniczne w Poznaniu

Poznańska uczelnia techniczna to dziesięć wydziałów, które kształcą specjalistów w różnych dziedzinach. Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektryczny czy Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania to tylko kilka z tych oferowanych przez Politechnikę Poznańską. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku, a ich ukończenie skutkuje uzyskaniem stopnia inżyniera. Następnym krokiem w edukacji na uczelniach technicznych są studia magisterskie trwające 1,5 roku. Ukończenie całego cyklu nauczania, trwającego w tym przypadku pięć i pół roku, przyczynia się do zdobycia przez Ciebie tytułu magistra inżyniera. Politechnika Poznańska to ponad 20 kierunków na których rok w rok kształci się około 20 tys. studentów. Od lat poznańska uczelnia techniczna nie schodzi z czołówki najlepszych w kraju. 

 

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Poznaniu


uczelnie technicze SzczecinUczelnie technicze w Szczecinie

Szczecin jest miastem w którym pasjonaci technologii mogą połączyć przyjemna z pożytecznym za sprawą studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uczelni istnieje dzięki połączeniu uczelni technicznej (Politechnika Szczecińska) oraz uczelni o profilu rolniczym , którą była Akademia Rolnicza w Szczecinie. Dzięki tej modernizacji Uczelnia zyskała szerszy zakres kształcenia oraz prowadzenia badań naukowych. W tym momencie uczelnia kształci ponad 15 tys. studentów w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych.

Studia realizowane na uczelni obejmują studia stacjonarne oraz niestacjonarne, licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie. W praktyce oznacza to możliwość stałej nauki pośród wykwalifikowanej kadry oraz dostęp do specjalistycznego zaplecza naukowego.

Czytaj więcej: Uczelnie techniczne w Szczecinie

 

 

Komentarze (2)

Dominika, studentka PP odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Przecież studia magisterskie, stacjonarne na PP trwają 1,5! Źle zaznajomiliście się z ofertą na tej uczelni... Wstyd

admin W odpowiedzi do: Dominika, studentka PP odpowiedz

dzięki, poprawiliśmy się