Business management - Łódź

Business management - Łódź

Business management - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

business management

Odkryj kierunek busienss management w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

11.02.2023

Business management studia Łódź 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku business management to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku business management w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Łodzi business management możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Zarządzania UŁ). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.
 

Studia w Łodzi na kierunku business management są studiami o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym wiedzę z zakresu takich dziedzin jak zarządzanie, prawo, a także marketing. Studia te prowadzone są w języku angielskim i oprócz rozwijania kompetencji lingwistycznych dostarczają także wiedzy z takich zagadnień, jak między innymi ekonomia, finanse, rachunkowość czy wspomniane wcześniej prawo, zarządzanie oraz marketing.


Absolwenci studiów na kierunku business management posiadają wystarczające przygotowanie do tego, by rozpocząć pracę między innymi na takich stanowiskach jak kierownik zespołu w strukturach obejmujących sprawy bezpieczeństwa państwa, manager średniego szczebla, specjalista do spraw organizacji oraz zarządzania firmą, pracownik w komórkach funkcjonalnych, takich jak Public Relations (PR), czy marketing. Oprócz tego absolwenci będą przygotowani to tego, by założyć i powadzić własną działalność gospodarczą, a także nie będą mieli problemu, aby znaleźć zatrudnienie w innych firmach dzięki perfekcyjnej znajomości języka angielskiego, która to jest niezwykle ceniona na obecnym rynku pracy.

czytaj dalej wszystko o Business management - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek BUSINESS MANAGEMENT

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Business management stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania na kierunek business management w Łodzi?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku business management, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku business management:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Business management w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUSINESS MANAGEMENT W ŁODZI?

Studia w Łodzi na kierunku business management dostarczają studentom wiedzy teoretycznej oraz praktycznych kompetencji potrzebnych do wykonywania zawodu w tej dziedzinie.

Program studiów koncentruje się na przekazaniu wiedzy między innymi z zakresu technik zarządzania zasobami ludzkimi, a także informacjami czy projektami oraz oczywiście na rozwinięciu kompetencji z zakresu języka angielskiego.  

Studenci będą mieli także możliwość uczestniczenia w wykładach teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeniach, dzięki, którym zdobędą praktyczną wiedzę, a odbywając obowiązkowe praktyki zawodowe będą mieli szanse zdobycia pierwszego doświadczenia jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku business management możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Łodzi na kierunku business management koncentrują się przekazaniu wiedzy z obszaru szeroko rozumianej dziedziny zarządzania zarówno informacją, projektami, jak i zasobami ludzkimi oraz z zakresu kompetencji lingwistycznych.

Studenci będą mogli zdobyć wiedzę między innymi z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, ekonomii, public relations (PR),  a także rozwiną swoje kompetencje językowe.

Program studiów zapozna także studentów z obszarem dotyczącym sposobów gospodarowania zasobami zarówno ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi jak i informacyjnymi, poznają sposoby zarządzania firmą na rynku krajowym oraz międzynarodowym, a także zapoznają się z funkcjonowaniem organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych, a także struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BUSINESS MANAGEMENT W ŁODZI?

Studia na kierunku business management trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Business management w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BUSINESS MANAGEMENT W ŁODZI?

Absolwenci studiów w Łodzi na kierunku business management posiadając odpowiednie przygotowanie do rozpoczęcia pracy w zawodzie oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania, prawa, marketingu, a także języka angielskiego gotowi są do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Eksperci z zakresu business management zatrudnienia mogą szukać między innymi w działach Public Relations, marketingu, a także na takich stanowiskach jak , manager średniego szczebla, specjalista do spraw organizacji oraz zarządzania firmą, czy też pracownik w komórkach funkcjonalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku business management:

 • kierownik własnej działalności gospodarczej,
 • kierownik zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa,
 • specjalisty do spraw organizacji i zarządzania firmą,
 • managera średniego szczebla,
 • pracownik w komórkach funkcjonalnych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Business management Łódź studia i stopnia

Business management Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Business management Łódź studia stacjonarne

Kierunki zarządzanie i marketing w Łodzi

management
marketing
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Business management w miastach

Nadchodzące wydarzenia