Zarządzanie zasobami ludzkimi - Łódź

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Łódź

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Łódź

Studia w Łodzi

zarządzanie zasobami ludzkimi

Odkryj kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie zasobami ludzkimi studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Łódzkim w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie zasobami ludzkimi - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Zarządzanie zasobami ludzkimi stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi wzbudzają duże zainteresowanie zwłaszcza wśród studentów odznaczających się predyspozycjami kierowniczymi. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • WOS
 • informatyka
 • fizyka
 • biologia
 • chemia

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz takie przedmioty jak: język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, biologia, chemia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI?

Lubisz pracować z ludźmi i dla ludzi? W przyszłości chciałbyś kształtować przyjazne stanowiska pracy? Kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi przygotowuje absolwentów do tego, jak pozyskiwać kandydatów do pracy, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak wynagradzać i oceniać pracowników i tym podobne.

Idealni kandydaci na studia zarządzanie nie mogą mieć problemów z naukami społeczno-ekonomicznymi i z zakresu zarządzania. Kandydaci powinni wykazywać predyspozycje kierownicze i językowe, a także odznaczać się siłą charakteru. W zakresie ich zainteresowań powinny mieścić się kwestie odnoszące się do rekrutacji, rozwoju czy stricte działania kadr. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i potrafisz znosić sytuacje stresowane, studia w Łodzi na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Łodzi gwarantują najwyższy poziom kształcenia, a teoretyczną wiedzę i zdobywane umiejętności pozwalają wykorzystywać w trakcie praktyk zawodowych przygotowujących do wykonywania swojej profesji.

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rekrutacja i selekcja
 • ocenianie i wynagradzanie
 • rozwój i szkolenie
 • obsługa administracyjna kadr
 • prawo pracy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Studenci uczą się jak pozyskiwać kandydatów do pracy, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak wynagradzać i oceniać pracowników, jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób i tym podobne.

 

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi?

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI?

Studia zarządzanie w Łodzi na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi przygotowują do pracy na takich stanowiskach jak:

 • analityk pracy
 • broker edukacyjny
 • doradca personalny
 • konsultant do spraw kariery
 • pośrednik pracy
 • pracownik do spraw obsługi płacowej
 • pracownik do spraw osobowych
 • specjalista do spraw kadr
 • specjalista do spraw rekrutacji pracowników
 • specjalista do spraw rozwoju zawodowego i/lub szkoleń

 

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach samorządowych na stanowiskach administracyjnych, w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi, w firmach konsultingowych, które zajmują się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi, w instytucjach, które zajmują się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej, w departamentach planowania i rozwoju strategicznego, w organizacjach rządowych, w organizacjach non-profit.

Gdzie studiować na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi?

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - ważne informacje

zarządzanie zasobami ludzkimi studia

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki zarządzanie i marketing w Łodzi

marketing
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)