Zarządzanie zasobami ludzkimi - Łódź

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Łódź

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Łódź

Studia w Łodzi

zarządzanie zasobami ludzkimi

Odkryj kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Zarządzanie zasobami ludzkimi studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Zarządzanie zasobami ludzkimi Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych - Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Zarządzania UŁ) oraz Politechnice Łódzkiej (Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych - Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). 

 

Opis kierunku

Właściwie w każdym przedsiębiorstwie lub instytucji, funkcjonuje dział HR. Zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie jest dość wysokie. Wybierając kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi, można nauczyć się m.in. tego, w jaki sposób poszukiwać kandydatów do pracy, na jakich podstawach oceniać pracowników oraz jak wynagradzać ich zaangażowanie. Studenci zdobywają również wiedzę z zakresu np. obsługi administracyjnej kadr, czy prawa pracy.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku mogą wykonywać prace związane z obsługą płacową, rekrutacją nowych pracowników, czy doradztwem zawodowym. Sprawdzą się również jako prowadzący szkoleń dla bezrobotnych, czy pośrednicy pracy.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie zasobami ludzkimi - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Zarządzanie zasobami ludzkimi stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie zasobami ludzkimi jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi?

Studia w Łodzi na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi wzbudzają duże zainteresowanie zwłaszcza wśród studentów odznaczających się predyspozycjami kierowniczymi. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • matematyka
 • geografia
 • historia
 • WOS
 • informatyka
 • fizyka
 • biologia
 • chemia

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz takie przedmioty jak: język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka, biologia, chemia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI?

Lubisz pracować z ludźmi i dla ludzi? W przyszłości chciałbyś kształtować przyjazne stanowiska pracy? Kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi przygotowuje absolwentów do tego, jak pozyskiwać kandydatów do pracy, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak wynagradzać i oceniać pracowników i tym podobne.

Idealni kandydaci na studia zarządzanie nie mogą mieć problemów z naukami społeczno-ekonomicznymi i z zakresu zarządzania. Kandydaci powinni wykazywać predyspozycje kierownicze i językowe, a także odznaczać się siłą charakteru. W zakresie ich zainteresowań powinny mieścić się kwestie odnoszące się do rekrutacji, rozwoju czy stricte działania kadr. Jeśli jesteś osobą komunikatywną i potrafisz znosić sytuacje stresowane, studia w Łodzi na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Łodzi gwarantują najwyższy poziom kształcenia, a teoretyczną wiedzę i zdobywane umiejętności pozwalają wykorzystywać w trakcie praktyk zawodowych przygotowujących do wykonywania swojej profesji.

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rekrutacja i selekcja
 • ocenianie i wynagradzanie
 • rozwój i szkolenie
 • obsługa administracyjna kadr
 • prawo pracy
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Studenci uczą się jak pozyskiwać kandydatów do pracy, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak wynagradzać i oceniać pracowników, jak rozstawać się z pracownikami w kulturalny sposób i tym podobne.

 

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi?

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi trwają 3 lata (studia I stopnia).

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI?

Studia zarządzanie w Łodzi na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi przygotowują do pracy na takich stanowiskach jak:

 • analityk pracy
 • broker edukacyjny
 • doradca personalny
 • konsultant do spraw kariery
 • pośrednik pracy
 • pracownik do spraw obsługi płacowej
 • pracownik do spraw osobowych
 • specjalista do spraw kadr
 • specjalista do spraw rekrutacji pracowników
 • specjalista do spraw rozwoju zawodowego i/lub szkoleń

 

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach samorządowych na stanowiskach administracyjnych, w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi, w firmach konsultingowych, które zajmują się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi, w instytucjach, które zajmują się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej, w departamentach planowania i rozwoju strategicznego, w organizacjach rządowych, w organizacjach non-profit.

Gdzie studiować na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim.

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Łódzka (Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi online studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi online studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi?

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - ważne informacje

zarządzanie zasobami ludzkimi studia

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie zasobami ludzkimi Łódź studia i stopnia


Kierunki zarządzanie i marketing w Łodzi

management
marketing
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia