Zarządzanie w administracji publicznej - Łódź

Zarządzanie w administracji publicznej - Łódź

Zarządzanie w administracji publicznej - Łódź

Studia w Łodzi

zarządzanie w administracji publicznej

Odkryj kierunek zarządzanie w administracji publicznej w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

09.02.2023

Zarządzanie w administracji publicznej studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku zarządzanie w administracji publicznej to studia, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku zarządzanie w administracji publicznej w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w administracji publicznej w Łodzi rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Zarządzanie w administracji publicznej Łódź - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

 

Uczelnie
W Łodzi zarządzanie w administracji publicznej możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Zarządzania UŁ) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.
 

Opis kierunku

Eksperci w zakresie zarządzania często potrzebni są w różnych segmentach życia publicznego – również w administracji. W trakcie studiów można nauczyć się planowania interwencji publicznych, czy prowadzenia dialogu społecznego. Wiedza z zakresu m.in. ekonomii, prawa, czy marketingu może okazać się niezbędna w przyszłej pracy zawodowej.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Zdobyte podczas studiów umiejętności z pewnością okażą się przydatne w pracy w administracji na szczeblu centralnym lub samorządowym. Jednak to nie jedyne ścieżki kariery, jakie mogą wybrać absolwenci kierunku – sprawdzą się również w pracy w instytucjach UE, organizacjach pozarządowych, czy firmach konsultingowych.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie w administracji publicznej - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Zarządzanie w administracji publicznej stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie w administracji publicznej jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w administracji publicznej?

Konkurencja na kierunek zarządzanie w administracji publicznej jest wysoka, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę z całości studiów, która jest potwierdzona wpisem na dyplomie. Szczegóły znajdziesz na naszym portalu lub stronach internetowych wybranych uczelni w Łodzi. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w administracji publicznej w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŁODZI?

Zarządzanie w administracji publicznej to kierunek, który w interdyscyplinarny sposób łączy wiedzę obejmującą takie nauki, jak zarządzanie, ekonomia i prawo z metodami praktycznego wykorzystywania zdobywanych informacji.

W trakcie realizowanego kształcenia masz okazję zaplanować interwencję publiczną, a także nauczysz się prowadzić dialog społeczny. Studenci rozwijają umiejętności odnoszące się stricte do zarządzania publicznego, a są one przydatne w przypadku funkcjonowania organizacji publicznych w Polsce i Unii Europejskiej.

Studia drugiego stopnia w tym zakresie są idealne dla osób, które interesują się sprawnym i skutecznym zarządzaniem przedsięwzięciami publicznymi w różnych dziedzinach działalności administracji publicznej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia w Łodzi na kierunku zarządzanie w administracji publicznej realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa w tym przypadku dwa lata, czyli cztery semestry.

Kształcenie w tym zakresie odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci zarządzania w administracji publicznej mają okazję zdobyć gruntowne wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa z metodami jej praktycznego wykorzystania.

Oznacza to, że w trakcie realizowanych zajęć masz okazję analizować złożone problemy decyzyjne, planować interwencję publiczną, komunikować się z otoczeniem, prowadzić społeczny dialog, a tym samym zdobywać niezbędne do pracy w publicznych instytucjach umiejętności.

Kompleksowo opracowywany program zajęć umożliwia zapoznanie się ze strategicznym zarządzaniem finansami, ze sposobami zarządzania projektami w administracji publicznej, a także z metodami zarządzania zasobami ludzkimi.

Realizowane przedmioty umożliwią również zdobycie potrzebnych informacji odnoszących się do marketingu społecznego i publicznego oraz użytecznych w zarządzaniu kryzysowym kompetencji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŁODZI?

Studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Zarządzanie w administracji publicznej w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŁODZI?

Studia w Łodzi w zakresie zarządzania w administracji publicznej pozwalają absolwentom zdobyć gruntowe wykształcenie i praktyczne umiejętności, niezwykle cenne w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Absolwenci umiejętnie komunikują się z opinią publiczną, prowadząc dialog z partnerami społecznymi, a także prowadzą negocjacje i rozwiązują konflikty.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie w administracji publicznej:

  • administracja rządowa i samorządowa
  • instytucje Unii Europejskiej
  • firmy konsultingowe
  • instytuty i ośrodki badawcze
  • organizacje międzynarodowe
  • organizacje pozarządowe
  • firmy prywatne wykonujące zadania publiczne

W pracy będziesz miał/a okazję wykorzystywać poznane techniki analityczne i zarządcze w trakcie tworzenia, realizacji i oceny polityk publicznych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w administracji publicznej w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie w administracji publicznej Łódź studia ii stopnia


Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia