Zarządzanie w administracji publicznej - Łódź

Zarządzanie w administracji publicznej - Łódź

Zarządzanie w administracji publicznej - Łódź

Studia w Łodzi

zarządzanie w administracji publicznej

Odkryj kierunek zarządzanie w administracji publicznej w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Zarządzanie w administracji publicznej studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku zarządzanie w administracji publicznej to studia, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie w administracji publicznej - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek zarządzanie w administracji publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Zarządzanie w administracji publicznej stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w administracji publicznej?

Konkurencja na kierunek zarządzanie w administracji publicznej jest wysoka, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi, by odpowiednio przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę z całości studiów, która jest potwierdzona wpisem na dyplomie. Szczegóły znajdziesz na naszym portalu lub stronach internetowych wybranych uczelni w Łodzi. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w administracji publicznej w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŁODZI?

Zarządzanie w administracji publicznej to kierunek, który w interdyscyplinarny sposób łączy wiedzę obejmującą takie nauki, jak zarządzanie, ekonomia i prawo z metodami praktycznego wykorzystywania zdobywanych informacji.

W trakcie realizowanego kształcenia masz okazję zaplanować interwencję publiczną, a także nauczysz się prowadzić dialog społeczny. Studenci rozwijają umiejętności odnoszące się stricte do zarządzania publicznego, a są one przydatne w przypadku funkcjonowania organizacji publicznych w Polsce i Unii Europejskiej.

Studia drugiego stopnia w tym zakresie są idealne dla osób, które interesują się sprawnym i skutecznym zarządzaniem przedsięwzięciami publicznymi w różnych dziedzinach działalności administracji publicznej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia w Łodzi na kierunku zarządzanie w administracji publicznej realizowane są w ramach studiów magisterskich, to znaczy na drugim stopniu, który trwa w tym przypadku dwa lata, czyli cztery semestry.

Kształcenie w tym zakresie odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci zarządzania w administracji publicznej mają okazję zdobyć gruntowne wykształcenie, które łączy wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa z metodami jej praktycznego wykorzystania.

Oznacza to, że w trakcie realizowanych zajęć masz okazję analizować złożone problemy decyzyjne, planować interwencję publiczną, komunikować się z otoczeniem, prowadzić społeczny dialog, a tym samym zdobywać niezbędne do pracy w publicznych instytucjach umiejętności.

Kompleksowo opracowywany program zajęć umożliwia zapoznanie się ze strategicznym zarządzaniem finansami, ze sposobami zarządzania projektami w administracji publicznej, a także z metodami zarządzania zasobami ludzkimi.

Realizowane przedmioty umożliwią również zdobycie potrzebnych informacji odnoszących się do marketingu społecznego i publicznego oraz użytecznych w zarządzaniu kryzysowym kompetencji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŁODZI?

Studia na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŁODZI?

Studia w Łodzi w zakresie zarządzania w administracji publicznej pozwalają absolwentom zdobyć gruntowe wykształcenie i praktyczne umiejętności, niezwykle cenne w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Absolwenci umiejętnie komunikują się z opinią publiczną, prowadząc dialog z partnerami społecznymi, a także prowadzą negocjacje i rozwiązują konflikty.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie w administracji publicznej:

 • administracja rządowa i samorządowa
 • instytucje Unii Europejskiej
 • firmy konsultingowe
 • instytuty i ośrodki badawcze
 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje pozarządowe
 • firmy prywatne wykonujące zadania publiczne

W pracy będziesz miał/a okazję wykorzystywać poznane techniki analityczne i zarządcze w trakcie tworzenia, realizacji i oceny polityk publicznych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie w administracji publicznej w Łodzi?

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - ważne informacje

zarządzanie w administracji publicznej studia

studia ekonomiczne w Łodzi

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

Komentarze (0)