Rachunkowość i zarządzanie finansami - Łódź

Rachunkowość i zarządzanie finansami - Łódź

Rachunkowość i zarządzanie finansami - Łódź

Studia w Łodzi

rachunkowość i zarządzanie finansami

Odkryj rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Rachunkowość i zarządzanie finansami studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi to 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 4 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studenci kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami mają szansę zyskać wiele menadżerskich umiejętności, które mogą okazać się niezwykle przydatne w pracy w zawodzie. W programie kształcenia znajdują się teoretyczne i praktyczne zajęcia z zakresu systemów finansowo-księgowych, rachunkowości czy planowania i koordynacji strategii biznesowych.

Absolwenci tego kierunku mogą z powodzeniem szukać pracy w bankowości oraz zajmować stanowiska kierownicze w firmach, zajmujących się finansami. Studia przygotowują także do pracy w zawodzie biegłego rezydenta czy kontrolera finansowego. Po rachunkowości i zarządzaniu finansami możesz też występować w roli eksperta finansowego współpracującego z przedsiębiorstwami z różnej branży.

 

Uczelnie

W Łodzi rachunkowość i zarządzanie finansami możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Zarządzania UŁ).

 

Specjalności

Współczesne studia z rachunkowości i zarządzania finansami charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi: rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, rachunkowość z akredytacją accarachunkowość zarządcza/controlling.
 

czytaj dalej wszystko o Rachunkowość i zarządzanie finansami - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Rachunkowość i zarządzanie finansami stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi?

Matematyka. To słowo powinno być odmienione przez ciebie przez wszystkie przypadki. Jest to bowiem przedmiot, od którego zależy, czy znajdziesz się na listach osób przyjętych na studia w Łodzi na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami. Doskonałe opanowanie królowej nauk to jednak jeszcze nie wszystko. Powinieneś bardzo dużo czasu poświęcić na naukę wybranego języka nowożytnego, czy nawet WOS-u lub geografii. Pamiętaj, by większość wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym. Wtedy twoja szansa na dostanie się na studia znacznie wzrośnie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi?

Jeszcze kilka lat temu studia na kierunku finanse i rachunkowość były dominującą opcją kształcenia wyższego z zakresu ekonomii. Dziś zmienia się to nie do poznania i oferta kierunków studiów dostosowywana jest do aktualnych potrzeb gospodarczych nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Studenci mogą wybierać współcześnie kierunki studiów takie jak rachunkowość i zarządzanie finansami. Mają one interdyscyplinarną formę i charakteryzuje je jednocześnie bardzo konkretna ścieżka dydaktyczna.

Osoby, które chciałyby podjąć studia na kierunku rachunkowość i zarządzenie finansami, muszą odpowiednio wcześnie zastanowić się, czy odnajdą się na tym kierunku. Jest on dość wymagający przez dużą ilość przedmiotów ścisłych.

Prawdziwi ich pasjonaci nie powinni mieć z nimi jednak żadnych trudności. Jeżeli jesteś zatem osobą, której matematyka nie jest straszna i jednocześnie interesują cię współczesne zagadnienia gospodarcze i ekonomiczne, to studia na tym kierunku będą dla ciebie idealne.

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Dziś, dla młodych ludzi, ogromną wartość ma nie tylko jakość przekazywanej wiedzy, lecz także alternatywne możliwości organizacji zajęć. Chcemy rozwijać się nie tylko na poziomie intelektualnym, dbać nie tylko o nasze wykształcenie, lecz także we współczesnym świecie duże znaczenia ma rozwój aktywności zawodowych, czy możliwości uczestniczenia w stażach.

Dlatego też uczelnie w Łodzi wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i przygotowują taką ofertę dydaktyczną, która obejmować będzie możliwość studiów nie tylko stacjonarnych, lecz także zaocznych. Warto przenalizować, czym różnią się one od siebie. Ten pierwszy tryb ma charakter regularnych spotkań w ciągu tygodnia i wiąże się z wolnymi weekendami.

Z kolei wybranie studiów zaocznych sprawia, że studenci mają więcej czasu w tygodniu, ponieważ zjazdy naukowe odbywają się na ogół w soboty i w niedziele. Nie oznacza to wcale, że są to studia łatwiejsze – większość materiału teoretycznego trzeba opanowywać samodzielnie w domu, by pomiędzy trybami kształcenia nie występowały żadne różnice programowe.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia w Łodzi na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami mają to do siebie, że ich program dydaktyczny musi być niezwykle przemyślany. Kształcenie na tym kierunku musi przebiegać w kilku różnych obszarach. Przygoda z tym kierunkiem zaczyna się od zgłębienia podstawowych nauk matematycznych. Studenci zgłębiają tajniki:

 • algebry;
 • rachunku prawdopodobieństwa;
 • analizy różniczkowej;
 • statystyki.

 

W programie studiów na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jeśli wybierz studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami będziesz także mógł wybrać specjalizację, która uczyni cię profesjonalistą w jednej dowolnie wybranej wąskiej dziedzinie. Uczelnie w Łodzi przygotowały specjalizacje takie jak:

 • menedżer finansowy;
 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa;
 • rachunkowość zarządcza/controlling;
 • rachunkowość z akredytacją.

 

Na studiach na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami czeka cię intensywna nauka, ale pamiętaj, że inwestujesz przede wszystkim w swoje unikatowe wykształcenie.

 

3. Nabywane umiejętności

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu swojej nauki wyższej w centrum Polski, to czekają na ciebie studia w Łodzi. Obecnie to bardzo modny kierunek, który wybierany jest przez maturzystów. Łódź to bardzo dynamicznie rozwijające się miasto, gdzie można nie tylko pogłębiać swoją wiedzę, ale także odnaleźć bardzo ciekawą ofertę praktyk i staży.

Swoją przygodę z kierunkiem rachunkowość i zarządzanie finansami rozpoczniesz w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim. To uczelnia z bardzo długą tradycją akademicką, więc możesz być spokojny o swoje przyszłe wykształcenie. Studia w Łodzi uczynią z ciebie specjalistę do spraw rachunkowości i zarządzania finansami.

Program nauczania na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami jest wyjątkowo przemyślany, ponieważ wiedza musi być przekazywana studentom w sposób bardzo systematyczny, zwłaszcza, że w siatce dydaktycznej dominują przede wszystkim ścisłe zagadnienia. Studenci będą poznawać wiele zawiłych zagadnień związanych z królową nauk, czyli matematyki. Zgłębią tajemnice ekonometrii, czy statystyki. Równolegle będą też poznawać tajniki zarządzania nie tylko finansami, lecz także przedsiębiorstwami.

Ile trwają studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi?

Studia na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studiach magisterskie trwają dwa lata i ich naczelną ideą jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy, którą uzyskałeś w trakcie trwania studiów licencjackich. Po zakończeniu tego drugiego cyklu kształcenia otrzymasz tytuł magistra, który pozwoli ci na pełni rozwój zawodowy.

Rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi?

Nikogo nie trzeba przekonywać, że absolwenci szkół średnich wybierają kierunki takie jak rachunkowość i zarządzanie finansami właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Inwestycja we własne wykształcenie sprawi, że po ukończeniu studiów w Łodzi będziesz mógł bardzo świadomie rozwijać swoją karierę.

Czeka na ciebie praca w szeroko rozumianej bankowości komercyjnej, ale nie tylko. Po studiach możesz pełnić różnego rodzaju funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach z zakresu zarządzania finansami. Możesz podjąć zatrudnienie także jako:

 • biegłego rezydenta;
 • doradcy finansowego, podatkowego, inwestycyjnego;
 • koordynatora do spraw finansów;
 • kontrolera finansowego itd.

 

Studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami przygotują cię do pracy, w której będziesz mógł chociażby projektować systemy informacyjne, które wspomagają zarządzanie finansami, budować strategie firm i przedsiębiorstw także na arenie międzynarodowej.

 

Praca po studiach

Wybór kierunków studiów takich jak rachunkowość i zarządzanie finansami stają się świadomą inwestycją w swoje wykształcenie. Współcześnie pracodawcom zależy, by zatrudniane przez nich osoby dysponowały możliwie interdyscyplinarnymi umiejętnościami, dlatego tak istotne jest łączenie ze sobą różnych dziedzin. Z jednej strony abiturienci rachunkowości i zarządzania finansami posiadają wiedzę na temat wielu skomplikowanych metod obliczeniowych i potrafią wykonywać rozbudowane prognozy finansowe. Z drugiej – są oni przygotowani do pełnienia różnorodnych funkcji związanych z zarządzaniem.

Studia w Łodzi na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami pozwolą ci na pracę w szeroko rozumianej bankowości komercyjnej. Będziesz również mógł podejmować twórczą współpracę z wieloma przedsiębiorstwami, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Możesz występować w roli eksperta, który dba o finanse i inwestycje przedsiębiorstwa, a w twojej pracy tworzyć będziesz różnego rodzaju prognozy i analizy finansowe. To ty będziesz czuwać nad bezpieczeństwem finansowym firm, więc ciążyć będzie na tobie bardzo odpowiedzialne zadanie.

Gdzie studiować na kierunku Rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim.

Kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi?

 

Czy te studia są dla ciebie

Studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi co roku przyciągają wielu chętnych ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Jednak ten kierunek jest wyjątkowo wymagający i wymaga od studentów ogromu czasu, poświęconego na naukę Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka matematyki stanowiła dla ciebie co najwyżej intelektualne wyzwanie, a nie problem?
 • Czy cechuje cię duża spostrzegawczość i logiczność myślenia?
 • Czy interesują cię aktualne wydarzenia ze świata polityki, gospodarki i ekonomii?
 • Czy żmudna, dokładna praca nigdy cię nie odstraszała?

 

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to najprawdopodobniej możesz pomyśleć o rozpoczęciu kształcenia na szczeblu wyższym właśnie na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Aby procedura rekrutacyjna przebiegła dla ciebie pomyślnie, musisz już dziś przygotować się do egzaminu maturalnego. Rozpiętość przedmiotów, które są uwzględniane podczas procesu rekrutacji, jest bardzo duża. Oczywiście, im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa, że dostaniesz się na wymarzone studia. Pamiętaj, że liczba miejsc zawsze jest mniejsza od liczby osób chętnych, które zainteresowane są studiami na tym kierunku.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Zastanów się także nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jeżeli będziesz jej finalistą lub laureatem, to zapewnisz sobie pewne miejsce na studiach. W przypadku kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi weź przykładowo pod uwagę:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Statystyczną;
 • Olimpiadę Przedsiębiorczości;
 • Olimpiadę Lingwistyki Matematycznej;
 • Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej.

 

Ostatni ważny element rekrutacji to czas terminowego złożenia dokumentów. Nie przegap go, by nie zostać skreślonym z listy osób przyjętych. Na ogół w pierwszej kolejności musisz dostarczyć teczkę, która zawierać będzie skany dowodów, świadectwo dojrzałości oraz zdjęcia do legitymacji.

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI - ważne informacje

rachunkowość i zarządzanie finansami studia

studia ekonomiczne w Łodzi

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi?

Studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami cieszą się wieloma bardzo dobrymi opiniami.

Martyna, studentka trzeciego roku, przekonuje:

Mam świadomość, że studia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami otwierają przede mną wiele interesujących ścieżek zawodowego rozwoju. To dla mnie ważne, ponieważ dzięki temu, wiem, że nie muszę się martwić o swoją sytuację na rynku pracy. Domyślam się, że większość moich rówieśników również chciałoby mieć takie poczucie. A ono może być zagwarantowane wyłącznie przez bardzo praktyczne kierunki studiów.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Rachunkowość i zarządzanie finansami Łódź studia ii stopnia


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku rachunkowość i zarządzanie finansami w Łodzi

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku finanse i rachunkowość - wszystko co musisz wiedzieć

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Rachunkowość i zarządzanie finansami w miastach

Nadchodzące wydarzenia