Filologia angielska - Radom

Filologia angielska - Radom

Studia na kierunku filologia angielska w Radomiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska w Radomiu - uczelnie publiczne


18.01.2024

Filologia angielska – studia Radom 2024 | woj. mazowieckie

Filologia angielska w Radomiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na filologii angielskiej w Radomiu w 2023 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku filologia angielska w Radomiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska oferują połączenie nauki języka angielskiego z historią, literaturą i kulturą Anglii. Studenci tego kierunku poza zaawansowaną wiedzą z zakresu gramatyki, uczą się też o czynnikach wpływających na rozwój języka oraz o powiązaniach językowych z innymi narodami. Absolwenci filologii angielskiej posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, które pozwalają na swobodne posługiwanie się angielskim w sprawach prywatnych i zawodowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska daje uniwersalne umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie różnych ścieżek kariery. Absolwenci anglistyki z mogą ubiegać się o pracę jako tłumacz, lektor czy nauczyciel. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są także w biznesie czy pracy dziennikarza.

 

Uczelnie

W Radomiu filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Radomiu na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język angielski.   szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 4000 zł za pierwszy rok studiów.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Radomiu

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język polski

 

Podstawowym wymaganiem, jakiemu prawdopodobnie będą musieli sprostać kandydaci na Filologię angielską w Radomiu, jest uzyskanie wysokiego wyniku na rozszerzonej maturze z ustnego oraz pisemnego języka angielskiego. Dodatkowych punktów dostarczy ci matura z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii oraz filozofii. Ponadto jako kandydat powinieneś przygotować się na odbycie rozmowy kwalifikacyjnej tuż przed podjęciem studiów.

Szczegółowe procedury rekrutacyjne mogą się nieco różnić w zależności od wybranej uczelni, a także ulegać zmianom na przestrzeni czasu. Zatem jeśli chcesz być na bieżąco, systematycznie śledź stronę internetową wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Radomiu

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia angielska w Radomiu

Możliwość podjęcia Filologii angielskiej dwojako – w ramach studiów stacjonarnych i zaocznych stwarza studentom możliwość dopasowania organizacyjnych kwestii edukacji do indywidualnego stylu życia. Warto wiedzieć, że podjęcie któregokolwiek z trybów nie różnicuje szans na współczesnym rynku pracy. Czym zatem różni się życie studentów stacjonarnych od zaocznych?

Ci pierwsi kształcą się poprzez codzienne uczęszczanie na obowiązkowe zajęcia i wykłady, odbywające się zazwyczaj codziennie w trakcie pięciu pracujących dni każdego tygodnia. Wygoda i regularność kształcenia sprawia, że przeważająca większość studentów decyduje się właśnie na tę opcję, która dodatkowo jest całkowicie darmowa.

Studia niestacjonarne mają charakter weekendowych zjazdów, odbywających się najczęściej dwa lub trzy razy w miesiącu. Uczestnicy tego trybu stają przed zadaniem zdobywania wiedzy i umiejętności w skoncentrowanej formie. Mimo faktu, że tryb zaoczny pozwala na podjęcie innych obowiązków życiowych, to wymaga ogromnego poświęcenia i zaangażowania – uczestnictwo w kilku z rzędu wielogodzinnych wykładach i zapamiętanie prezentowanej treści programowej to nie lada wysiłek. Wybierając studia zaoczne zobowiązujesz się do opłacania czesego.

Popularność studiów filologicznych jest ściśle związana z zapotrzebowaniem na absolwentów tego kierunku. Jako że angielski jest najbardziej uniwersalnym językiem na świecie, którym włada większa część społeczeństwa przynajmniej na poziomie podstawowym, specjaliści opanowujący mowę Szekspira są na wagę złota.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Program studiów na Filologii angielskiej został zaprojektowany w taki sposób, aby przekazać studentom interdyscyplinarną wiedzę z zakresu leksyki i gramatyki języka, poszerzoną o teoretyczną wiedzę o historii, ekonomii, kulturze i najważniejszym dorobku literackim niektórych państw anglojęzycznych.

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gramatykę opisową,
 • fonetykę,
 • gramatykę kontrastywną,
 • językoznawstwo,
 • historię literatury angielskiej.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku filologia angielska w Radomiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Radomiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Dla kogo te studia

Studia na kierunku Filologia angielska to propozycja dla urodzonych humanistów, aspirujących do opanowania języka angielskiego na perfekcyjnym poziomie. Od kandydatów oczekuje się ponadto szerokiego zainteresowania kulturą, literaturą i sztuką anglojęzycznych państw zachodnich, bowiem edukacja na Filologii angielskiej nie ogranicza się wyłącznie do gramatyki, wymowy i leksyki języka.

Zatem jeżeli marzysz o studiach, dzięki którym rozwiniesz swoją pasję do języków, będziesz kształcił się w sposób umożliwiający zdobycie upragnionego zatrudnienia, a co najważniejsze – twoim największym celem jest możliwość nieustannego samorozwoju, aplikuj na Filologię angielską w Radomiu!

 

4. Program studiów

Program studiów, prezentowany przez poszczególne uczelnie w Radomiu może się nieco różnić i ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego staraj się regularnie zaglądać na stronę internetową szkoły wyższej, celem przyswojenia niezbędnych informacji organizacyjnych.

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Radomiu

Studia na kierunku Filologia angielska w Radomiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Niektóre kierunki studiów w Radomiu można realizować w ramach pierwszego lub drugiego stopnia. Oczywiście warunkiem rozpoczęcia drugiej z opcji jest ukończenie pierwszego etapu studiów, jednak do rozpoczęcia kariery zawodowej wystarczy tylko pierwszy.

Studia licencjackie na kierunku Filologia angielska uposażą cię w gruntowną wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w wybranym sektorze gospodarczym. Zdobycie podstawowych kompetencji kierunkowych zajmie studentom trzy lata.

Studia magisterskie drugiego stopnia to doskonała szansa na poszerzenie posiadanych umiejętności i zwiększenie atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców. Na ukończenie tego cyklu kształcenia musisz zagospodarować dwa lata swojego czasu.

Filologia angielska w Radomiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Radomiu

Niezależnie od wybranej na studiach specjalności, absolwenci Filologii angielskiej zawsze cieszą się stabilnym i dobrze płatnym zatrudnieniem w różnych sektorach współczesnej gospodarki. W związku z tym, że spektrum możliwości zawodowych, jakie otworzą się przed absolwentami tego kierunku, jest naprawdę szerokie, po ukończeniu Filologii angielskiej rozpoczniesz pracę najlepiej odpowiadającą twoim kwalifikacjom i przekonaniom.

Obecnie niemal wszyscy potrafią porozumieć się w języku angielskim. Zatem międzynarodowe korporacje, zajmujące się pozyskiwaniem oraz utrzymywaniem kontaktów z zagranicznymi kontrahentami, będą wdzięczne każdemu dobrze wykształconemu filologowi za wsparcie swoimi kompetencjami i doświadczeniem.

Jeżeli szedłeś ścieżką wyżłobioną przez specjalność nauczycielską i chciałbyś kontynuować przygodę z nauczaniem, spróbuj poszukać zatrudnienia w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych, świetlicach środowiskowych oraz innych placówkach oświatowych.

Specjalność tłumaczeniowa ukierunkowuje studentów na podjęcie pracy, jak sama nazwa wskazuje, w placówkach związanych z wykonywaniem szeroko rozumianych tłumaczeń zarówno z języka polskiego na angielski, jak i z angielskiego na polski. Zatem chcąc rozwijać się na tej płaszczyźnie, poszukaj zatrudnienia w biurach tłumaczeniowych i firmach potrzebujących pomocy dobrze wykształconego filologa. Jeżeli pokusisz się o poświęcenie dodatkowego czasu po studiach na ukończenie kursów dokształcających, będziesz mógł pomyśleć o karierze tłumacza przysięgłego.

Najbardziej przedsiębiorczych powinna zadowolić możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej w postaci szkoły językowej, biura tłumaczeń lub innej placówki związanej ze specyfiką kierunku kształcenia. Ostateczny wybór jest w twoich rękach, dlatego zastanów się dobrze – tylko w ten sposób unikniesz wypalenia zawodowego.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Radomiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UR.

 

Kierunek filologia angielska - uczelnie w Radomiu

 

czytaj dalej uczelnie w Radomiu

 

Filologia angielska studia stacjonarne - uczelnie w Radomiu

 

Filologia angielska studia niestacjonarne - uczelnie w Radomiu
 
Filologia angielska studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Radomiu
 

Uczelnie w Radomiu - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Wydział Filologiczno-Pedagogiczny) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Radomiu

Studia w Radomiu na kierunku Filologia angielska to propozycja dla maturzystów, którzy chcą związać swoją przyszłość z profesjonalną nauką tego języka, wykorzystując nabyte podczas edukacji umiejętności w swojej pracy zawodowej. Jeśli zastanawiasz się, czy studia te są dla ciebie odpowiednie, spróbuj udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 • Masz wrodzone predyspozycje językowe, a nauka nowej mowy sprawia ci dużo radości?
 • Interesujesz się nie tylko angielską gramatyką i wymową, ale również kulturą obszaru państw anglojęzycznych?
 • Lubisz dużo czytać i określasz siebie jako humanistę?

Twierdząca odpowiedź może być doskonałym powodem do rozpoczęcia Filologii angielskiej, jednak powinieneś pamiętać, że niemal każdego roku liczba chętnych na te studia jest bardzo duża, co przyczynia się do wzrostu konkurencji.

Proces rekrutacji

Aby zdobyć jak najwięcej punktów, rozważ podejście do rozszerzonego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. W procesie rekrutacji ponadto mają znaczenie wyniki uzyskane z innych przedmiotów humanistycznych, jak na przykład języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, czy filozofii. Chcąc zdobyć jeszcze więcej punktów, rozważ udział w przedmiotowych olimpiadach i konkursach. Być może uda ci się wygrać którąś z nich, dzięki czemu nie będziesz musiał martwić się o swoją pozycję na studiach.

Kiedy poznasz swoje wyniki maturalne i stwierdzisz, że są wystarczające, aby dostać się na Filologię angielską lub będziesz mimo wszystko chciał spróbować swojego szczęścia, odwiedź stronę internetową wybranej uczelni wyższej w Radomiu. Zgłoszenie twojej kandydatury nastąpi w momencie prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

 

Dokumenty

Jeśli okaże się, że będziesz mógł podjąć studia już w październiku, nie zapomnij o terminowym doniesieniu kilku niezbędnych do zwieńczenia rekrutacji dokumentów. Upewnij się, że pod ręką masz zdjęcie do legitymacji, ksero świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz dużo pozytywnego nastawienia!

 

STUDIA W RADOMIU - ważne informacje

kierunki studiów w Radomiu

studia w Radomiu

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

filologia angielska studia

filologia angielska studia online

studia filologiczne w Radomiu

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Radomiu

Jeżeli coraz poważniej myślisz o podjęciu Filologii angielskiej w Radomiu, jednak wciąż nie masz pewności, czy wybór ten okaże się najlepszym z możliwych, powinieneś poznać przynajmniej kilka opinii ludzi studiujących lub kończących ten kierunek. Oto jedna z nich.

Katarzyna, absolwentka studiów na kierunku Filologia angielska w Radomiu, mówi:

„Choć dopiero niedawno ukończyłam studia filologiczne w Radomiu, to niemal od razu udało mi się zdobyć świetną pracę, w której codziennie spotykam wspaniałych ludzi i dbam o swój rozwój osobisty. Nie narzekam też na zarobki.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Radom studia i stopnia

Filologia angielska Radom studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Radom studia stacjonarne

Filologia angielska Radom studia niestacjonarne

 

 

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Co zdawać na maturze

 

 

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Dzień Otwarty https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJpcG_olI0A0cR17wMAwJ6-kM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/83981-umk-torun.jpg Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu